Ukategorisert

Regjeringens økonomiske vits

Statsråder skal de neste dagene reise rundt i landet for å fortelle om regjeringens fortreffelige politikk, en politikk som på noen av områdene er latterlig.

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen bevilger 100 millioner kroner til kommuner som har stor fraflytting. Regjeringen kommer med bevilgningen for å opprettholde velferdstilbudene.

–Mange kommuner sliter med fraflytting og økende utfordringer i tjenesteytingen på grunn av endringene i befolkningsstrukturen. Vi gir 50 millioner kroner i år og 50 millioner kroner i 2008 til kommuner som har de største utfordringene på dette området, sier kommunal – og regionalminister Åslaug Haga i en pressemelding.

Liberaleren er ikke tilhenger av slike skattefinansierte overføringer. Vår motstand mot skatt er allerede godt kjent, men politikerne gir kommunene ulike konkurranseforhold gjennom å prioritere noen fremfor andre. Kommunene konkurrerer i dag om alt fra økt folketall til næringsetableringer. Høyt folketall betyr som regel en god sosialdemokratisk kommune med et stort kommunalt tjenestetilbud og betydelig infrastruktur finansiert gjennom offentlige budsjett.

Selv om Liberaleren er motstander av bevilgningen, er det fascinerende å se på listen, en liste som regjeringsmedlemmene skryter av for å påpeke at regjeringen tar distriktspolitikken på alvor. Porsanger kommune får 19 000 kroner i tilskudd fra denne potten. Du leste riktig, 19 000 kroner. Ordfører Bjørn Søderholm, Høyre, kaller dette for latterlig. Latterlig er en god betegnelse. Det er synd den politiske ledelsen i departementet ikke er enig i betegnelsen, men kaller bevilgningen for god distriktspolitikk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer