Ukategorisert

Joly på viddene

Regjeringens spesialrådgiver Eva Joly kommer med bok, der hun karakteriserer medias omtale av Valla-Yssen-saken som en «hekseprosess» (mot Valla), og er også kritisk til omtalen av tidligere UDI-direktør Trygve Nordby.

Joly uttalte igår til Dagbladet at det i Norge er behov for jevnlige «hekseprosesser» mot mennesker. Hun hevder mediadekningen ble for stor, og i land som USA eller Frankrike (der hun har vært dommer) ville saken knapt fått en notis.

Avisen skriver: «– I løpet av et par dager gikk Valla fra å være en av Norges mektigste kvinner og en flink forhandler til å bli hatobjekt nummer 1. For meg liknet det på en hekseprosess som aldri kunne skjedd i et annet land».

Liberaleren hevdet følgende da Valla gikk av: Landets største organisasjon for arbeidstagere, med formålet om å ivareta arbeidstagernes rettigheter er avhengig av å være troverdig. Da kan ikke organisasjonen ha en leder med anklager om å ha mobbet en av sine egne ansatte hengende over hodet. Man kan spørre seg om hvorfor LO, som også er arbeidsgiver, ikke hadde et tillitsmannsapparat som fungerte.

Det kan også være mye å utsette på både LOs og Gerd-Liv Vallas håndtering av Yssen-saken, både før og efter at Valla gikk av som LO-leder. I en tid hvor mobbing i større grad enn tidligere (heldigvis) tas på alvor og forsøkes motarbeidet og redusert, og hvor kvinnelige arbeidstageres rett til vern mot overgrep hvis de blir gravide nå er langt bedre sikret, er det forstemmende å lese Jolys bagatellisering både av mobbing generelt og av gravide spesielt.

Det er sunt å ha et kritisk blikk på media. Jolys meninger om omtalen av Yssen og Valla kan sikkert være et verdifullt tilskudd, men å bagatellisere lederes mobbing av egne ansatte kunne hun spart seg for.

Eva Joly er styremedlem i VG, men uttaler seg til hovedkonkurrent Dagbladet om VGs arbeide med Yssen/Valla-saken. For både hennes og VGs skyld bør hun ha luftet sine meninger om VGs journalistikk innad i avisen først. Såpass redelig bør hun være i sin rolle som styremedlem i Norges største avis.

UDI-skandalen
Joly uttaler seg også om omtalen av daværende UDI-direktør Trygve Nordby, i forbindelse med «Irak-kurdersaken», som også VG sto i spissen for, der daværende UDI-direktør Trygve G. Nordby brøt den politiske instruksen ved å gi et generelt amnesti til 182 irakere som hadde søkt opphold i landet.

«Der var vi smålige. Norge som har en kultur for inkludering og rettferdighet, godtok at den personen som slo igjennom på vegne av over 100 irakere som hadde bodd i flyktningmottak, ble ofret.» Sier Joly til Dagbladet.

Det er lett å være enig med Joly i at Norge som land og som folk kunne være mer inkluderende. Det er mulig at hun har glemt at sakens kjerne ikke handlet om hvor inkluderende vi skal være, men om byråkratiet skal skape ny politikk på tvers av den etablerte.

UDI under Trygve Nordby forsøkte å få regjeringen til å endre holdning, og gi 182 irakere amnesti, til tross for at det var i strid med både regjeringens politikk og gjeldende regelverk.

Liberaleren er kritisk til den vedtatte innvandringspolitikken. Grensene bør være åpne. Det er likevel en forskjell på innvandring og på flyktninger og asylsøkere. De to sistnevnte har et beskyttelsesbehov, og da må det gjelde andre regler både for å avgjøre deres status, og deres rett til ytelser fra det offentlige.

Hvis Joly virkelig mener at byråkratiet på egen hånd skal kunne skape ny politikk på ulike områder, uten at det på forhånd har vært en demokratisk politisk prosess, er dette meget oppsiktsvekkende. En slik holdning vil være å gi byråkratiet fullmakt til å ignorere de folkevalgtes arbeid fullstendig.

Dette skrev Liberaleren da UDI-saken ble omtalt ifjor:

«For UDIs ledelse burde det være innlysende at direktoratet ikke kan opptre som en stat i staten, og la være å følge politiske pålegg man er uenige i. Da vil UDIs troverdighet forsvinne, både hos de politiske myndighetene, og hos folk flest. En praksis i UDI som bryter med instruksen direktoratet er gitt av politiske myndigheter vil i siste instans ramme flere enn UDI selv; nemlig alle som har fått godkjent sin søknad hos UDI, enten søknaden gjelder status som politisk flyktning, opphold på humanitært grunnlag, politisk asyl, eller familiegjenforening. Ikke bare UDI, men alle som kommer til Norge vil bli mistenkeliggjort. UDIs regelstridige praksis kaster kanner med bensin på det politiske antiinnvandringsbålet. »

Spesialrådgiver med spesielle råd?
Eva Joly er født i Norge, men gjorde karriere som dommer i Frankrike. Mest kjent er hun for sin uredde kamp mot korrupsjon fra dommerbenken.

I 2002 ble hun hentet til Norge av daværende justisminister Odd Einar Dørum.

Hvis hennes råd til regjeringen i andre saker er på linje med hva hun skriver i sin bok om Yssen/Valla-saken – og om UDI-skandalen under Trygve Nordby, bør hun kanskje finne seg noe annet å gjøre.

Det er ytringsfrihet her til lands, og Joly må få mene hva hun vil. Å bagatellisere lederes mobbing av ansatte og mene at byråkratiet skal få opptre helt uavhengig av lov og regelverk er ihvertfall ikke «råd» jeg vil være med å betale for.

Tags:

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Norsk person
Norsk person
14 years ago

Joly har rett i at det skjer mange hekseprosesser og justismord i Norge. I Frankrike er det mye vanligere å være enige om å være uenige, og en slik hekseprosess kunne ikke skjedd der.

Jeg er faktisk tilbøyelig til å være enig med Joly. Valla har ikke sagt noe direkte ulovlig til Yssen, hun har kun hatt en tøff og autoritær lederstil. Det rettferdiggjør ikke en slik hekseprosess dersom hun allikevel er dyktig og rettferdig.

Anonym
Anonym
14 years ago

Valla hevder at Yssen ble syk «ikke fordi Valla mobbet henne, men fordi hun ikke klarte å gjøre jobben sin». Ingunn Yssen uttalte: «Det som fremkommer i Vallas partsinnlegg er det samme som hun har hevdet fra og med sin første pressekonferanse – formen er riktignok enda krassere og man kan jo spørre seg om hvorfor en finner det betimelig å fortsette trakasseringen etter at saken er avsluttet». Slik jeg ser det må enhver leder ha lov til å være tøff med sine ansatte uten å bli anklaget selv og presset til å gå av. Det er overveiende sannsynlig at… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Til Anonyms innlegg er å bemerke følgende: 1 Arne Treholt var en landsforræder, som ble dømt til 20 års fengsel for ikke bare å ha gitt militære hemmeligheter, som kunne satt Norges sikkerhet i fare, til Sovjetunionen og Irak – Treholt hadde også mottatt penger fra russerne og irakerne for sine opplysninger. 2 Gerd-Liv Vallas fortid, med støtte til div. diktaturer, er av en slik karakter at i det hele tatt å ha en slik person gående løs er betenkelig utifra et sikkerhetssynspunkt. En person som i skrift og tale støtter regimer som skyter opposisjonelle, får ikke særlig troverdighet når… Read more »

Anonym
Anonym
14 years ago

1. Hva vet du egentlig om det? Treholt selv sier at han var en naiv brobygger. Jeg tror dette er et typisk eksempel på hysteri og justismord. Det er en grunn til at han ble benådet.
2. Det er jeg enig i.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Hva jeg vet om det? Jo, blant annet det som står i dommen mot forræderen. Hva forræderen selv sier om sin rolle er uinteressant; innrømmet fÅnei, han var bare «nill dutt» som ikke ville noe menneske noe vondt noen gang, ikke Gunnar Eilifsen en gang – det bare blidde sånn. Med hensyn til benådningen kan jeg anføre 2 grunner: 1) Jernteppet var falt da han ble benådet, gjentagelsesfaren var derfor redusert til et null, det kan være en årsak til benådning. 2) Treholt var AP-pamp, regjeringen som benådet ham var utgått av Treholts parti – er det mer å si?

Anonym
Anonym
14 years ago

Jeg tror fortsatt på at Treholt kanskje var litt stormannsgal og naiv og ikke prøvde å selge hemmligstemplede dokumenter slik han ble anklaget for. Han var nyskjerrig og litt klønete.

Jeg er heller ikke så opptatt av Norge, så jeg gir blaffen i om noen forræder litt. Land interesserer meg mindre enn individer.

Onkel Donald
Onkel Donald
14 years ago

Vel, det er vel ikke tvil om at prosessen mot Valla kom ut av proporsjoner og kanskje stjal unødig mye dagsorden en periode. På den annen side er dette en av de sterke sidene ved et åpent og demokratisk samfunn.

Beate Henninen
Beate Henninen
14 years ago

Og jeg har et nytt innspill – Når skal man ta tak i korrupsjon i barnevernssystemet? Såkalte pedagoger som lager saker, bufetat og politi som brukes av disse, og igrunnen opptrer som nikkedokker, da de ingen myndighet har til inngripen! Ikke engang regjeringen kan røre barnevernsmedarbeidere! De har med andre ord mer makt enn både regjering og konge tilsammen! Min erfaring med detee: INGEN våger røre dette systemet, som med loven i hånd utøver vold, grov vold, mot de aller mest hjelpeløse i samfunnet vårt. Dvs, myndighetene VET lover brytes der det måtte passe… Avvik kalles dette i de kretser..… Read more »

Beate Henninen
Beate Henninen
14 years ago

Når jeg uttrykker at barnevernet lager saker, mener jeg selvfølgeleig at de konstruerer! Og baserer vedtak på egen fantasi, bruker lover og hjemler som det passer dem selv, og saken de liksom har.
Eksempelvis benyttes paragrafer som var ment for nyfødte barn på 14-åringer som har bodd hos sine kjære hele livet…

det er grusomt å være vitne til maktmisbruket, å se barn bli ødelagt. Av barneVERNET!
Og, verst av alt: Ingen tør å mukke!

Fra arkivet