Ukategorisert

Joly på viddene

Regjeringens spesialrådgiver Eva Joly kommer med bok, der hun karakteriserer medias omtale av Valla-Yssen-saken som en «hekseprosess» (mot Valla), og er også kritisk til omtalen av tidligere UDI-direktør Trygve Nordby.

Joly uttalte igår til Dagbladet at det i Norge er behov for jevnlige «hekseprosesser» mot mennesker. Hun hevder mediadekningen ble for stor, og i land som USA eller Frankrike (der hun har vært dommer) ville saken knapt fått en notis.

Avisen skriver: «– I løpet av et par dager gikk Valla fra å være en av Norges mektigste kvinner og en flink forhandler til å bli hatobjekt nummer 1. For meg liknet det på en hekseprosess som aldri kunne skjedd i et annet land».

Liberaleren hevdet følgende da Valla gikk av: Landets største organisasjon for arbeidstagere, med formålet om å ivareta arbeidstagernes rettigheter er avhengig av å være troverdig. Da kan ikke organisasjonen ha en leder med anklager om å ha mobbet en av sine egne ansatte hengende over hodet. Man kan spørre seg om hvorfor LO, som også er arbeidsgiver, ikke hadde et tillitsmannsapparat som fungerte.

Det kan også være mye å utsette på både LOs og Gerd-Liv Vallas håndtering av Yssen-saken, både før og efter at Valla gikk av som LO-leder. I en tid hvor mobbing i større grad enn tidligere (heldigvis) tas på alvor og forsøkes motarbeidet og redusert, og hvor kvinnelige arbeidstageres rett til vern mot overgrep hvis de blir gravide nå er langt bedre sikret, er det forstemmende å lese Jolys bagatellisering både av mobbing generelt og av gravide spesielt.

Det er sunt å ha et kritisk blikk på media. Jolys meninger om omtalen av Yssen og Valla kan sikkert være et verdifullt tilskudd, men å bagatellisere lederes mobbing av egne ansatte kunne hun spart seg for.

Eva Joly er styremedlem i VG, men uttaler seg til hovedkonkurrent Dagbladet om VGs arbeide med Yssen/Valla-saken. For både hennes og VGs skyld bør hun ha luftet sine meninger om VGs journalistikk innad i avisen først. Såpass redelig bør hun være i sin rolle som styremedlem i Norges største avis.

UDI-skandalen
Joly uttaler seg også om omtalen av daværende UDI-direktør Trygve Nordby, i forbindelse med «Irak-kurdersaken», som også VG sto i spissen for, der daværende UDI-direktør Trygve G. Nordby brøt den politiske instruksen ved å gi et generelt amnesti til 182 irakere som hadde søkt opphold i landet.

«Der var vi smålige. Norge som har en kultur for inkludering og rettferdighet, godtok at den personen som slo igjennom på vegne av over 100 irakere som hadde bodd i flyktningmottak, ble ofret.» Sier Joly til Dagbladet.

Det er lett å være enig med Joly i at Norge som land og som folk kunne være mer inkluderende. Det er mulig at hun har glemt at sakens kjerne ikke handlet om hvor inkluderende vi skal være, men om byråkratiet skal skape ny politikk på tvers av den etablerte.

UDI under Trygve Nordby forsøkte å få regjeringen til å endre holdning, og gi 182 irakere amnesti, til tross for at det var i strid med både regjeringens politikk og gjeldende regelverk.

Liberaleren er kritisk til den vedtatte innvandringspolitikken. Grensene bør være åpne. Det er likevel en forskjell på innvandring og på flyktninger og asylsøkere. De to sistnevnte har et beskyttelsesbehov, og da må det gjelde andre regler både for å avgjøre deres status, og deres rett til ytelser fra det offentlige.

Hvis Joly virkelig mener at byråkratiet på egen hånd skal kunne skape ny politikk på ulike områder, uten at det på forhånd har vært en demokratisk politisk prosess, er dette meget oppsiktsvekkende. En slik holdning vil være å gi byråkratiet fullmakt til å ignorere de folkevalgtes arbeid fullstendig.

Dette skrev Liberaleren da UDI-saken ble omtalt ifjor:

«For UDIs ledelse burde det være innlysende at direktoratet ikke kan opptre som en stat i staten, og la være å følge politiske pålegg man er uenige i. Da vil UDIs troverdighet forsvinne, både hos de politiske myndighetene, og hos folk flest. En praksis i UDI som bryter med instruksen direktoratet er gitt av politiske myndigheter vil i siste instans ramme flere enn UDI selv; nemlig alle som har fått godkjent sin søknad hos UDI, enten søknaden gjelder status som politisk flyktning, opphold på humanitært grunnlag, politisk asyl, eller familiegjenforening. Ikke bare UDI, men alle som kommer til Norge vil bli mistenkeliggjort. UDIs regelstridige praksis kaster kanner med bensin på det politiske antiinnvandringsbålet. »

Spesialrådgiver med spesielle råd?
Eva Joly er født i Norge, men gjorde karriere som dommer i Frankrike. Mest kjent er hun for sin uredde kamp mot korrupsjon fra dommerbenken.

I 2002 ble hun hentet til Norge av daværende justisminister Odd Einar Dørum.

Hvis hennes råd til regjeringen i andre saker er på linje med hva hun skriver i sin bok om Yssen/Valla-saken – og om UDI-skandalen under Trygve Nordby, bør hun kanskje finne seg noe annet å gjøre.

Det er ytringsfrihet her til lands, og Joly må få mene hva hun vil. Å bagatellisere lederes mobbing av ansatte og mene at byråkratiet skal få opptre helt uavhengig av lov og regelverk er ihvertfall ikke «råd» jeg vil være med å betale for.

Tags:

Mest lest

Arrangementer