Ukategorisert

Ønsker et nytt skattefinansiert tiltak

I mars fikk samferdselsministeren utredningen om gratis fergetransport eller skattefinansiert fergetransport som Liberaleren omdøpte tiltaket til. Nå kommer de første kravene om at riks- og fylkesveiferger blir gjort gratis for innbyggere i veiløse kommuner.

Det er Vest-Finnmark Regionråd som krever skattefinansierte fergetilbud. Ifølge Finnmark Dagblad mener rådet at det kan være et svært viktig distriktspolitisk tiltak som vil kunne bidra til å sikre bosetting og tilflytting til aktuelle distriktskommuner.

Et nytt skattefinansiert tilbud vil være med på å skape ulike konkurransevilkår mellom alt fra kommuner til aktører i næringslivet. Det vil også bety at noen må betale for tjenester de ikke benytter. En skatteyter i for eksempel Oslo må gjennom skatter og avgifter betale for at befolkningen i Loppa skal få nyte godt av tilbudet som regionrådet kaller gratis. Politikerne mener dette er solidaritet. Liberaleren derimot mener dette er blodig urettferdig.

Utredningen som statsråden mottok i mars skisserte flere alternativ. Scenarioet er kostnader fra 160 millioner kroner til 1,7 milliarder kroner.

Vest-Finnmark Regionråd består av kommunene Alta, Kvalsund, Måsøy, Loppa, Hammerfest, Nordkapp og Hasvik. Eller litt forenklet fortalt, Finnmark Arbeiderparti som har Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som stabssjef på Statsministerens kontor.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer