Ukategorisert

Nøkkeltallene er klare

26. juni presenterte Statistisk sentralbyrå data om listekandidatene til kommunestyre – og fylkestingsvalget. Kommunal – og regionalminister Åslaug Haga, Senterpartiet, var raskt ute med sine reaksjoner.

Per i dag har valgloven ingen regler for kjønnsrepresentasjon på listeforslag. Det vil Hage vurdere å gjøre noe med.

–Etter valget vil jeg vurdere om vi bør innføre slike krav for å sikre at flere kvinner deltar, for å få større bredde i visjoner og synspunkt i lokalpolitikken, sier Åslaug Haga i pressemeldingen.

Hvis regjeringen gjør alvor av Haga sine trusler, betyr det mindre demokrati og betydelig mindre organisasjonsfrihet.

Det er første gang Statistisk sentralbyrå presentere opplysninger om listekandidatene til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Tidligere har valgforskere vært avhengige av utvalgsundersøkelser for å vise sammenhengen mellom listekandidater og dem som faktisk blir valgt. Statistisk sentralbyrå viser hvordan kandidatene fordeler seg på kjønn, alder, utdanning, næring, og landbakgrunn.

Se listene med opplysninger.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
VamPus
14 years ago

Hvorfor skal liksom kvinner gi «større visjoner» i politikken? Etter facebook-so fucking boring kommunestyremøte idag – så burde man heller se på oppgavene kommunestyrene sitter med. Kanskje man da kunne redusert hva politikerne faktisk skal drive med, legge møtene utenom arbeidstid og innføre taletidsbegrensninger slik at fornuftige kvinner og menn gidder å stille opp – ikke bare spesielt interesserte middelaldrende menn med «too much time on their hands» og et stort behov for å føle seg viktige..

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

For det første bør Hagas eget parti feie for egen dør, jfr. Liberalerens egen artikkel. For det andre: Det vil ikke forbause med om Jens Hundseids etterfølger som Bondepartiets partileder gjør alvor av sine trusler. Det vil bare føye seg inn i rekken av tiltak som gir mindre demokrati og mer sosialisme.

Fra arkivet