Ukategorisert

Nøkkeltallene er klare

26. juni presenterte Statistisk sentralbyrå data om listekandidatene til kommunestyre – og fylkestingsvalget. Kommunal – og regionalminister Åslaug Haga, Senterpartiet, var raskt ute med sine reaksjoner.

Per i dag har valgloven ingen regler for kjønnsrepresentasjon på listeforslag. Det vil Hage vurdere å gjøre noe med.

–Etter valget vil jeg vurdere om vi bør innføre slike krav for å sikre at flere kvinner deltar, for å få større bredde i visjoner og synspunkt i lokalpolitikken, sier Åslaug Haga i pressemeldingen.

Hvis regjeringen gjør alvor av Haga sine trusler, betyr det mindre demokrati og betydelig mindre organisasjonsfrihet.

Det er første gang Statistisk sentralbyrå presentere opplysninger om listekandidatene til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Tidligere har valgforskere vært avhengige av utvalgsundersøkelser for å vise sammenhengen mellom listekandidater og dem som faktisk blir valgt. Statistisk sentralbyrå viser hvordan kandidatene fordeler seg på kjønn, alder, utdanning, næring, og landbakgrunn.

Se listene med opplysninger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer