Ukategorisert

To år som redaktør

Det er to år siden jeg overtok stafettpinnen som redaktør for Liberaleren, efter et felles møte mellom redaksjonen og sentralstyret i FRIdemokratene, på Café con Bar på Grønland i Oslo.

Dette skal ikke være noen egodyrkende artikkel. Liberaleren ble til efter Bent Johan Mosfjells initiativ, og holdes i live og levende gjennom kollektiv innsats. Redaksjonen har vært forbausende stabil siden starten 04.juni 1999.

Efter ett år som redaktør stilte jeg spørsmålet om det fortsatt var behov for Liberaleren. Da hadde antallet bloggere generelt og blåbloggere spesielt eksplodert. Konklusjonen ble at Liberaleren fyller en nisje, og derfor bør fortsette virksomheten. Statistikk kommer litt lenger ned, men jeg kan røpe at antallet artikler i løpet av disse to årene ikke har vært større enn første halvår 2007.

Liberaleren har efterhvert opparbeidet et stort arkiv over tidligere publiserte artikler, om et bredt spekter av temaer. Liberaleren følger opp FRIdemokratenes grunnsyn – med å være liberalister både innen økonomiske og verdimessige saker. Nylig fikk redaktøren publisert et innlegg i Dagbladet – som redaktør – der temaet var eiendomsrett til befruktede egg. Temaet var altså bioteknologi. Ikke mye omtalt på Liberaleren, men det kommer mer.

Der andre er villige til å fire på sentrale verdier i samfunnet – som ytringsfrihet, for å redusere konfliktnivået i et stadig mer flerkulturelt og verdimessig komplekst samfunn velger Liberaleren å holde ytringsfrihetens fane høyt – uten samtidig å ønske noe annet enn at et flerkulturelt samfunn består.

Der andre er villige til å ofre personvernet i den såkalte kampen mot terror, tar Liberaleren til orde for å bruke det frie samfunns egne verdier og våpen i kampen mot det frie samfunns fiender.

Der andre definerer utfordringer inn efter risikogrupper ser Liberaleren alltid individet først. For eksempel er ikke kjønnslemlestelse et problem kun fordi ofrene er unge jenter med somalisk eller gambisk bakgrunn. Omskjæring er en krenkelse av individets integritet og personlige frihet, og en berøvelse av fremtidige individuelle valg.

Litt statistikk. I løpet av de to årene jeg har vært redaktør er det blitt publisert 848 artikler, hvorav 30 har vært skrevet av såkalte eksterne (ca 3%). Selv har jeg skrevet 398 av artiklene (ca 47%). Jeg skal innrømme at min andel av artiklene er gått ned fra 84% det første halvåret til 27% det siste halvåret, eller fra 60% det første året, til 34% det siste året. Som ved forrige korsvei er jeg like imponert over at Bønna holdt ut som redaktør så lenge.
Redaksjonen som kollegium tar ansvar. Naturligvis. Vi er da liberalister! Da jeg var i Lima i hele januar ble det likevel publisert 30 artikler. Gjennomsnittet de siste to årene er forøvrig 35,3 artikler pr. mnd.

På forrige årsmøte i FRIdemokratene (oktober 2006) ble det vedtatt at organisasjonen skal legges ned. For ingen organisasjon er noe mål i seg selv, kun et middel til å oppnå noe. Det er FRIdemokratenes styre som har utnevnt redaktøren for Liberaleren. En egen arbeidsgruppe ble nedsatt på årsmøtet, for å utarbeide forslag til fremtidig organisering. Gruppen har ennå ikke konkludert.

Ett er likevel sikkert: Liberaleren vil overleve!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erlend Wiborg
14 years ago

Gratulerer med dine to første år som redaktør. Som aktiv lokal og fylkespolitiker så har jeg stor nytte av liberaleren.no da den er et ideologisk korreks til oss politiker som kaller oss liberalister.

Hvordan er besøkstallene på liberaleren.no?

Fra arkivet

 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
  Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?