Ukategorisert

Herman, si nei til oppfordringen!

Stortingsrepresentant Karin Yrvin, Arbeiderpartiet, mener kommunene må forby de ansatte å kjøpe sex på tjenestereiser. Hun kommer med en klar oppfordring til Tromsø kommune og ordfører, Herman Kristoffersen.

–En del kommuner har fått på plass et regelverk mot dette, men alt for mange kommuner mangler slike retningslinjer for ansatte og kommunepolitikerne, sier Karin Yrvin, ifølge Nordlys.

Tromsø-ordføreren og andre kommunepolitikere bør ikke følge rådet fra stortingsrepresentanten. Det vil bli vanskelig å håndheve et generelt forbud mot sexkjøp, et forslag som justisministeren presenterer i morgen, onsdag 4. juli. Å kontrollere arbeidstakere i kommunal sektor er umulig. Spesielt hvis viktige rettsprinsipp skal følges. Dessuten bør det generelle forbudet, som blant annet Arbeiderpartiets landsmøte ønsker seg, være tilstrekkelig, også for ansatte og politikere i norske kommuner.

Liberaleren er ikke motstander av kjøp/salg av sex, så lenge det skjer helt frivillig mellom partene. Vi mener alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, og ingen kan ta fra oss denne retten. Dersom noen ønsker å kjøpe eller å selge seksuelle tjenester, bør det være fritt fram.

Stortingsrepresentant Karin Yrvin er imot retten til å inngå frivillige avtaler. Derfor vil hun ha norske kommuner på banen i kampen mot prostitusjon. Forslaget hennes kan tolkes slik at hun vil regulere fritiden til arbeidstakerne, ettersom hun vil ha et nulltoleranseprinsipp mot kjøp av seksuelle tjenester. Denne gangen er det en kamp mot seksuelle tjenester. I neste omgang kan det være mot rusmidler, handel eller ytringer for å nevne tre problematiske saksfelt for sosialdemokratiske politikere. Restriksjoner fører ikke noe godt med seg. Derfor oppfordrer Liberaleren Herman Kristoffersen til å takke pent og pyntelig nei til invitasjonen fra stortingsrepresentanten, Karin Yrvin.

Mest lest

Arrangementer