Ukategorisert

Skrekkeksempel!

Prinsippet bør være at brukerne, altså medlemmene/eierne, betaler for kirkebygg, både investeringen og driften. Det er blodig urettferdig at personer som ikke benyttet tilbudet må betale skatt for å finansiere tilbud og tjenester for andre.

Det er interessant å følge den politiske debatten i Alta kommune for tiden. Politikerne i Alta ønsker å øke utgiftene dramatisk. Det er innbyggerne som får regningen i form av økte skatter og avgifter. Først og fremst kan festeavgiften og innløsingsavgiften øke mye, men politikerne vurderer også å utvide eiendomsskatten og retakseres eiendommene slik at kommunen kan få millioner av kroner ekstra i kommunekassen. Politikerne kaller ofte en slik politikk solidarisk. Liberaleren mener dette er direkte urettferdig.

Grunnen til akutt pengemangel i Alta er det politiske ønsket om store investeringer. Politikerne ønsker et nytt badeland og en ny kirke, populært kalt Nordlyskatedralen. Regnestykket for kirken er komplisert ettersom bygget kan utløse kostnader til vei og park. Det er likevel liten tvil om at prioriteringen vil koste innbyggerne flere titalls millioner kroner. Det er eiendomsskatt som skal finansiere en stor del av investeringen. Det betyr at personer med eiendommer, som allerede er beskattet, må betale kostnadene for kirka, helt avhengig om de vil bruke den eller ikke. Altaposten kunne melde at et samlet formannskap foretok vedtaket tidlig i 2007. Etter formannskapsmøte har saken blitt behandlet på mange av partimøtene og selvsagt av kommunestyret.

Når det gjelder økning av eiendomsskattegrunnlaget er det regler for retaksering. Eiendommene kan bare retakseres hvert tiende år. For deler av Alta kan det ikke foretas en ny snarlig retaksering. Det bør være en gladnyhet for en stor del av befolkningen.

Skribenten har brukt medlemmene av Den norske kirke som eksempel i denne artikkelen, men kunne ha dratt frem andre sammenligninger for å vise at Norge har et sosialistisk system som velter regningen for politiske vedtak over på skattebetalerne. Det kryr av mange ulike eksempel, alt fra single personer som betaler skatt for at nabobarna skal kunne gå på skole til videoforhandleren som betaler skatt for at kommunen skal ha et kommunalt kinotilbud. For det store flertallet i Norge er dette en god politikk, men det betyr ikke at flertallet opptrer spesielt rettferdig.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thor D.
Thor D.
14 years ago

Det merkelige er da at det er sosialistene som vil fjerne det antikverte tomtefestesystemet, mens de borgerlige og liberale partier tviholder på at folk ikke skal få kjøpe grunnen de har satt sitt hus på – eller hytte. Mens grunneiere (spesielt bønder) håver inn millioner som aldri før, sitter tomtefestere igjen som taperne, med tildels skyhøye festeavgifter og uten mulighet for å bli selveiere. Dette skjer i 2007. Liberale forsvarer en leilendingsordning fra 1701, og synes todelt eierskap er flott. En mann eier grunnen og en eier huset på den, og de to kan ikke skilles. LIkevel skal festeren værsågod… Read more »

Ann
Ann
14 years ago

Når det gjelder religion og kirke er jeg for en gangs skyld enig med Liberaleren. Jeg tror hverken på Gud eller Spøkelseskladden, så alt som har med kirkebygg og prester fortoner seg alltid mildt absurd. Og tanken på at jeg må være med på å finansiere denne tomme tilbedelsen av en guddom som ikke eksisterer, er provoserende. Det er faktisk ganske uforskammet.

Fra arkivet