Ukategorisert

Til krig mot forsvarsministeren

Liberaleren anbefaler alle liberalere om å være med i krigen mot forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som ønsker verneplikt også for kvinner.

–Når det gjelder loven om verneplikt, så er det vel ingen i dag som kan tenke seg at man ville innført en lov som gjaldt halvparten av befolkningen. I et likestilt samfunn ville man innført en lov som gjaldt for alle, sier forsvarsministeren til NRK.

Marita Melsbø Nilsen er leder i Nordkapp Høyre, varaordførerkandidat og gjennomførte førstegangstjenesten på begynnelsen av 90-tallet, men hun gjennomførte tjenesten helt frivillig. Melsbø Nilsen reagerer på utspillet til forsvarsministeren.

–Hvor langt skal politikerne trekke likestillingen. Skal politikerne også vedta at menn skal føde barn, sier en oppgitt høyrepolitiker som ikke har sans for utspillet til statsråden.

Melsbø Nilsen gjennomførte førstegangstjenesten som tenåring. Hun hadde et fint år i Forsvaret, men angret da hun ble innkalt på repetisjonsøvelse.

–Livet forandrer seg så raskt. Jeg synes året i militæret var fint. Noen år etterpå fikk jeg problem med Forsvaret. Jeg hadde fått to barn og mann, og måtte inn til repetisjonsøvelse. Helt umulig for vår familie å gjennomføre i praksis. Det var vanskelig å få fritak. Livets endringer kan være et av mange argument mot verneplikt for kvinner, sier Marita Melbø Nilsen.

Må sørge for så lite krenkelse som mulig
For Liberaleren er det et dårlig argument at kvinner skal avtjene verneplikt fordi menn må gjennomføre en slik tjeneste. Likebehandling i dette spørsmålet betyr større overgrep, at flere rammes av slaveriet. Derfor vil Liberaleren ha krig mot standpunktet til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

For oss handler ikke dette spørsmålet om likestilling eller likebehandling. For Liberaleren er det viktigst at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Dersom en person får krenket sine rettigheter, er det en tragedie. Dersom to personer får krenket sine rettigheter, er det dobbelt så galt.

Liberalismen handler om å se enkeltmennesket. Hva er minst galt, 50 000 individ som må ofre et år av sitt liv for staten, eller 100 000? Konklusjonen på det spørsmålet er åpenbar dersom enkeltmennesket er i sentrum.

Bli med i krigen
Liberaleren anbefaler alle som er imot overgrep om å engasjere seg i denne saken. Verneplikt for kvinner vil bety mer slaveri og mindre frihet for svært mange borgere. Det er tragisk at mange politikere går inn for å utvide antall statlige overgrep. Så lenge noen må utføre noe gjennom tvang, er det overgrep. Verneplikt er statlig voldtekt!

Tags:

31 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
b
b
14 years ago

Vil det virkelig bety at dobbelt så mange blir kalt inn? Vil det ikke bare bety at vi har samme antall vernepliktige, men 50/50 menn og kvinner? I så fall er forslaget bedre enn det er nå: at kun menn skal være slaver.

Jeg vil bare legge til at jeg er veldig i mot hele vernepliktsordningen. Jeg skulle ønske at flere nekter / finner måter å slippe unna, slik at staten innser at hele systemet må legges om. Det beste hadde vært frivillig tjeneste der soldatene får en skikkelig lønn!

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Idag er det lange køer for å få avtjene verneplikten. Mange som ønsker det får ikke en gang lov til det… I tillegg er verneplikten kraftig redusert i forhold til før. At man nå skal tvinge kvinner inn til avtjening er en litt sånn «se hvor likestilte vi er»-politikk, og køene kommer ikke til å bli mindre av den grunn. Jeg mener det bør være frivillig for begge kjønn. Man kan enkelt få siviltjeneste idag, om man ikke ønsker å avtjene verneplikten, så jeg ser ikke dette som et problem man kan kalle «overgrep». Kvinner over 30 uten barn, kan… Read more »

sjukheit
14 years ago

Fyrst vil eg berre klargjere at eg er totalt imot verneplikt. Men viss ein fyrste skal følje lova om verneplikt slik grunnlova formular den, så får ein då vere konsekvent. Eg ynskjer ikkje at kvinner skal ha pålagt verneplikt, men eg meiner ikkje dei har større krav på sin eigen fridom enn det menn måtte ha. Dermed vert grunnlaget forsvarsministeren har, at ein slik kjønnsdiskriminerande praksis ikkje høyrer heime i eit samfunn for likestilling, absolutt eit solid argument.

b
b
14 years ago

«Sammenlignet med Israel, så har vi ikke så mye å klage på, det er det 2 års obligatorisk verneplikt også for kvinner (…)»

Lett for deg å si at vi ikke har noe å klage på. Men verre er det for de som blir tvunget inn i tjeneste og blir frarøvet all frihet. I tillegg mister man ganske store summer i tapt arbeidsfortjeneste.

(Forresten, i Israel er det 3 års tjeneste for menn og 2 år for kvinner. I tillegg blir kvinner fritatt dersom de er gift)

Og uansett, hvem tvinger deg til å gå i stiletthæler? 🙂

MariaMariaOslo_2
14 years ago

«Tvunget inn i tjeneste og frarøvet all frihet»? …så gå for siviltjeneste i stedet da, hvis det er din egen frihet som står på spill… Jeg vil se hva du en dag sier når det er landets frihet som står på spill… heldigvis har vi helter i USA :o)

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Da er vi enige i at det bør være frivillig for alle, dvs begge kjønn. …og for landets del håpe på at ikke alle er Liberaister 😉

b
b
14 years ago

Å gå inn i siviltjeneste er like ille. Man blir fortsatt TVUNGET til å gi bort et år av livet.

Og jeg er ikke i mot å beskytte landets frihet. Jeg er i mot å tvinge folk til å gjøre det. Dersom førstegangstjeneste hadde vært lønnet, er jeg sikker på at nok person ville meldt seg frivillig.

(Heltene i USA har forsåvidt ikke blitt tvunget inn i tjeneste.)

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Som sagt, b, det er det som er mitt poeng. Les kommentaren før du gjentar deg selv, det er fint… Jeg kan repetere meg selv for sikkerhetsskyld:

«Da er vi enige i at det bør være frivillig for alle, dvs begge kjønn….»

Seide
14 years ago

Er ikke så lenge siden jeg var på sesjon, og hvis du tror det er skikkelig dårlig i militæret og at ingen vil dra, så synes jeg du burde lese bloggen min:
http://simeneide.blogspot.com/2007/06/gratulerer-du-er-tjenstepliktig.html

MariaMariaOslo_2
14 years ago

hører du, b? Jeg lytter til Seide :o)

militæret i norge er vel til å sammenligne med en koselig leirskole vil jeg tro… Og er man ryddig og flink i tillegg, og kommer i garden, får man et stort, fint rødt merke påsydd på uniformens venstre skulder :o) …bra utmerkelse…

b
b
14 years ago

Jeg kan ikke huske at de hadde slik propaganda når jeg var på sesjon for 5-6 år siden. Ingen fortalte meg at det var gratis øl! 🙂

Seide
14 years ago

Vel, det var det han sa. Mulig han mente at du bare kunne drite i å prøve å få i deg noe øl i det hele tatt da… Allikevel skjønner jeg godt at det er mange som vil inn, jeg var selv inne på tanken, men har slått det fra meg (av fri vilje begge deler!).

Men uansett hvordan du vrenger på det, militæret eller sivil tjenesteplikt er tvang, og prinsippiellt på linje med fengsel (hvor du heller ikke kan bestemme hva du skal gjøre) uten forbrytelse.

Øystein Håkonsløkken
Øystein Håkonsløkken
14 years ago

Verneplikt kunne like gjerne vært kalt borgerplikt. Frihet og ansvar går hånd i hånd. Krig bryter mot liberale prinsipper, men å ikke forberede seg på krig er et enda større overgrep mot liberale ideer. Ta ansvar for deg selv og samfunnet rundt deg, først da kan du kreve din frihet.

Øystein
Øystein
14 years ago

Verneplikt kunne like gjerne vært kalt borgerplikt. Frihet og ansvar går hånd i hånd. Krig bryter mot liberale prinsipper, men å ikke forberede seg på krig er et enda større overgrep mot liberale ideer. Ta ansvar for deg selv og samfunnet rundt deg, først da kan du kreve din frihet.

Seide
14 years ago

Øystein, i et samfunn trengs det mange poster. Man trenger politikere, politi og brannvesen for å nevne noen. Allikevel er det ikke noen tvang å være i politiet ett år. Her har vi nemlig et system hvor de som VIL inn i politiet får prøve seg, og de som blir ansatt får en skikkelig lønn, ikke bare ukepenger som foregår i forsvaret. Et slikt system ville jeg hatt i forsvaret og. Riktignok får du mindre økonomisk frihet fordi «alle» må betale skatten for å finansiere, men du slutter å diskriminere den ressurssterke ungdommen som må bruke ett år av livet… Read more »

Anonym
Anonym
14 years ago

Jeg synes at hvis vi skal opprettholde tvungen verneplikt, må den være pliktig for kvinner også.

Det beste hadde vært å fjerne verneplikten og gjøre militæret frivillig, men dersom dette ikke er et alternativ, stiller jeg meg 100% bak den nye loven. Det er en av tingene som gjør likestillingen i Norge lite troverdig.

Frekk
Frekk
14 years ago

Synes kvinnelig verneplikt er ett av de bedre forslagene på lenge. Verneplikt er som ordet tilsier en plikt til å verne (det er ikke en plikt å reise til Afghanistan). Skal ikke alle ha plikt til å verne landet sitt? Ok, noen synes det er fælt å bli trukket ut i noe de ikke vil. Buhu. Jeg kan forstå de som er pasifister. Men vil man ikke fordi man ikke har lyst så faller man etter min mening innenfor kategorien syter. Kvinnelig verneplikt er bra og skaper større mangfold i en organisasjon som er kjønnsubalansert. Kvinner har en annen måte… Read more »

Seide
14 years ago

Frekk, jeg er enig at det er nødvendig med et forsvar i Norge. Det som blir feil, er at halvparten av guttene i nittenårsaldern må bruke ett år av livet sitt på å forsvare, mens de resterende slipper unna uten denne plikten. Rundt halvparten av guttene på hvert kull bir kalt inn. Regner vi med like mange jenter på hvert kull betyr det bare at en fjerdedel faktisk gjør denne plikten, mens flesteparten slipper billig unna. Det er et urettferdig system det. Hvis du heller kunne gitt de som ville inn i militæret en skikkelig lønn, er jeg sikker på… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Til Øystein Ta ansvar for deg selv og samfunnet rundt deg, først da kan du kreve din frihet? Dette er det bare helt absurd å si. Staten har ansvaret, og benytter tvangen til å fortsette å ha dette ansvaret. Skatt er tvang, verneplikt er tvang, det er helt meningsløst å ofre seg for en enhet som har tvanget som sin øverste verdi. Norge er et kulturelt uland. Tvang må brukes når befolkningen er stokk dum. Vi trenger tydeligvis mye tvang og mer tvang er på vei. I USA tvinges individer til å ofre litt av sin produktive energi. I norge… Read more »

Løytnanten
Løytnanten
14 years ago

Absolutt ALLE bør avtjene verneplikt. Forsvaret bør få plukke de en trenger, mens resten burde avtjent en form for sosialtjeneste, så hadde vi fått bukt med de fleste utfordringene landet sliter med.

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Kvinner og syke til høyre…

MariaMariaOslo_2
14 years ago

voodoo-king – Hva mener du med å si: kvinner og syke til høyre…? Tøffe deg litt? eller er det galt at kvinner ikke er menn også nå, og bør derfor kategoriseres i køen sammen med syke? Hva er poenget ditt, voodoo?

(Er dette Liberalerens intelligente diskusjonsside, så har jeg kommet på feil sted.)

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Var bare en kommentar for å antyde at jeg syntes Løytnantens sorteringside virka litt nazi. Du har kansje sett en film eller to om hvordan jødene ble sent til venstre eller høyre, de som ikke kunne brukes ble sent direkte inn i gasskamrene. Personlig tror jeg at jeg er ganske syk egentlig. Eller samfunnet er sykt, nei jeg er syk, samfunnet er sykt. Jeg er ute av balanse, samfunnet er ute av balanse, gud sier vi begge er ute av balanse. Men gud er jo død i Norge, hvordan kan han eller hun si noe som helst.. Jeg blir tullerusk… Read more »

Seide
14 years ago

Løyntanten – tror du de som ikke avtjener verneplikt ikke gjør noe annet det året «de skulle vært i militæret»? Jo, sannsynligvis jobber eller studerer de, og på den måten kan du godt si de er produktive medlemmer av samfunnet. Og dermed vil du ta bort en god del av folks personlige frie valg til å styre fædrelandet. Må faktisk si meg enig i Voodoo-king, det er litt nazi.

Pleym
Pleym
14 years ago

Øystein skriver: «Verneplikt kunne like gjerne vært kalt borgerplikt. Frihet og ansvar går hånd i hånd. Krig bryter mot liberale prinsipper, men å ikke forberede seg på krig er et enda større overgrep mot liberale ideer. Ta ansvar for deg selv og samfunnet rundt deg, først da kan du kreve din frihet.» Dette er å starte i helt motsatt ende. Først eksisterer mennesket med sine medfødte rettigheter (bl.a til personlig frihet og friheten til å inngå avtaler man selv ønsker). Så har menneskene opprettet staten – for å beskytte de medfødte rettighetene. Å frata mennesket grunnleggende rettigheter er ikke å… Read more »

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Det er tullete å tvinge jenter inn i militæret, når man kan likestille det ved å gjøre det frivillig for alle i stedet. Jeg tror man får de beste vernepliktige ved at det er frivillig for alle.
Mange vil nok velge å gå inn i militæret og forsvaret og/eller avtjene vernetjeneste – når det er frivillig. Og de som velger det bør jo også få kunne ha friheten til å velge det.

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Er er jeg vel litt paa kollisjonskurs med liberaleren. Jeg har vaert for tvungen verneplikt, og ihvertfall for tiden da Sovjetunionen eksisterte. I mine oeyne var vi i krig, en kald krig, men allike vel. Dagens situasjon er anderledes, antalle vaernepliktige er langt lavere, fiendebildet noe anderledes (men ting kan forandre seg), og operasjonene er svaert anderledes. I denne konteksten, saa burde man absolutt see paa en godt betalt, og noe lengre, frivillig verneplikt. Vi har penger som byttemiddel, og det burde vaere nok paa tilbudsiden til aa feks ha en bred ‘professjonell lite’ trening for de som oensker det… Read more »

andyq
andyq
14 years ago

Hvorfor er det så lite snakk om å kvotere inn kvinner i forsvaret? Det er jo uhyre vikitg med en lik fordeling overalt ellers.

BrigKo
BrigKo
13 years ago

Nå er jeg kanskje ikke den mest liberale personen noensinne, men som alle andre er jeg for mest mulig personlig frihet. Noen former for tvang må en jo ha. Det sier seg selv at dersom staten Norge skal beskytte oss med et politivesen og et rettsystem, må en jo finansiere dette med noe, og dette noe blir jo da skatt. Skatt kan en altså si er et nødvendig onde, og et onde er det jo, men altså et nødvendig et. Verneplikten er et annet nødvendig onde. Hevdes det. Jeg er ikke enig. Det er jo sånn at en har andre… Read more »

Fra arkivet