Ukategorisert

Det er til å gråte av…..

Dersom norske politikere ikke støttet overgrep mot enkeltmennesket, kunne Norge ha vært i front for å endre utviklingen i Eritrea. Dessverre er myndighetene i Norge og Eritrea i samme båt.

Det er Balder, magasin for militærnektere, som melder at tre militærnektere har sittet i fengsel i snart 13 år i Eritrea, uten dom i en rettssak. Dette skal vissnok være ett av mange eksempel på grove overgrep mot militærnektere i landet.

De tre som er fengslet er Jehovas vitne og de tre ble, ifølge Balder, arrestert 24. september 1994, altså det året OL på Lillehammer ble arrangert. Hvis du tenker deg om, vil du være enig om at det er en god stund siden. Trioen nektet militærtjenesten på grunn av religiøs overbevisning.

Lovverket i Eritrea fastslår at domstolene kan straffe militærnektere med tre år fengsel. Ifølge magasinet for militærnektere har ikke de tre en gang fått en rettssak.

Militærtjenesten i Eritrea inngår i den allmenne utdanningen og tjenesten er kjønnsnøytral. Det finnes ingen muligheter for nektere å bli overført til siviltjeneste. Fengsel eller fritak for noen få er alternativet for unge menn og unge kvinner i Eritrea.

Situasjonen er litt bedre i Norge, men norske politikere gjennomfører sitt system etter det samme prinsippet som i Eritrea. Vi har verneplikt, altså tvangstjeneste. Unge menn kan få straff dersom de nekter tjenesten. Vår forsvarsminister ønsker å utvide verneplikten til også å gjelde kvinner. Forskjellen er at i Norge er det lavere straff og bedre rettssikkerhet, og vi har et system for de som har religiøse og pasifistiske overbevisningsgrunner. Likevel er norske myndigheter i samme båt som staten Eritrea. Det er til å gråte av.

Mer om Forsvaret og verneplikt i vår kategori Forsvaret.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Protus
Protus
14 years ago

Bjørn-Magne, jeg anbefaler Wikipedias artikkel som omhandler dette: http://en.wikipedia.org/wiki/Military_service

Her ser en at verneplikt er på vei ut i Europe for det meste, med unntak av norden.

Jeg mener å huske en meningsmåling for en stund tilbake som viste at rundt 90% av folket støttet verneplikten. I tilegg støtter samtlige politiske partier dette. V vil ha redusert tjenestetid, mens UV og FPU vil vist avvikle verneplikten, mao, vi vernepliktsmotstandere kjemper en tung kamp. Det vi kan håpe på er utvikling inenfor menneskerettigheter og synet på dette, innenfor dette faget synes en del at verneplikt ikke kan forsvares.

Fra arkivet