Ukategorisert

Hva gjør Støre nå?

Regjeringen maktet å få utsatt, ikke omgjort, en dom i Iran for steining i forbindelse med utroskap. Nå er det bekreftet at den ene av de to dømte faktisk er steinet. Så hva gjør Støre nå? Han forsøker å finne ut hva som faktisk skjedde…

Først ble det meldt at protestene fikk Iran til å utsette stengningen. Det ble behørig annonsert at Jonas Gahr Støre hadde sørget for å protestere. Iran lovet til og med å slutte med denne straffemetoden. Amnestys norske generalsekretær var påpasselig med å rose politikerne. Det nytter altså med internasjonale protester mot verstingregimer. Gahr Støre, regjeringens best likte statsråd (av en eller annen grunn) kunne fortsette å pusse sin glorie.

Gjennomført likevel?
Så begynte spekulasjonene om at dødsdommen var gjennomført likevel. Gahr Støre forlangte svar fra Teheran. Da bevet nok jorden i Teherans regjeringskvartal. Irans ambassadør ble innkalt til UD for å forklare disse meldingene – men han visste like lite som Støre.

Bekreftelse fra Iran
Så fikk Støre svaret han efterlyste. Iranske myndigheter bekreftet at steiningen av den ene av de dødsdømte (mannen) var gjennomført.

Amnesty Norges generalsekretær er sjokkert. Han har 2 forklaringer. Enten har lokale myndigheter trosset de sentrale, eller så har Iran gitt blaffen i presset fra utlandet.

Tatt i betraktning av hvordan Iran oppfører seg når det gjelder krav fra FN om innsyn i landets atomprogram, og overgrepene mot landets medier, skulle det ikke forundre om forklaring nr 2. er den rette. Men vi skal ikke dømme noen på forhånd. Det kan jo godt hende at Irans myndigheter med president Ahmadinejad i spissen er kommet til at dødsstraff for utroskap faktisk bør avskaffes, mens lokale myndigheter vil vise at de ikke lar seg styre hverken av innenlandske myndigheter eller utenlandsk press.

Det som overrasker oss er at noen kan bli overrasket over at presteregimet i Iran bruker alle tilgjengelige metoder for å beholde det religiøse diktaturet. Der folk ikke slutter opp om et slikt blodstenkt regime i glede er det bare frykten tilbake.

Norske myndigheter kan selvsagt velge å opprettholde dialogen med det iranske diktaturet, men hvem tar Jonas Gahr Støres protest mot islamske regimer alvorlig efter hans canossagang i forbindelse med karikaturstriden ifjor? Sannsynligvis svært få.

Tilbakekall ambassadøren!
Gahr Støre bør vise at Norge ikke godtar dødsstraff uansett. Han bør tilbakekalle ambassadøren «for konsultasjoner» som det heter på diplomatisk språk. Han kan også inkalle Irans ambassadør for å overlevere Norges protest, nå som henrettelsen er bekreftet. Han kan tilby å gi den gjenlevende av de to dømte asyl sammen med parets barn. Henrettelsen bør også taes opp i FNs sikkerhetsråd – men overhodet ikke i FNs komité for menneskerettigheter, befolket som den er av diktaturer.

Statlige norske selskaper kan anbefales å ikke handle med Iran. Støre kan jo også be finansministerens parti iverksette en kampanje for å få folk til å boikotte iranske produkter. SV er jo så glade i boikotter at de sikkert griper sjansen med glede.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sindre
Sindre
14 years ago

Hei Pleym, la meg først si at jeg er glad for at Liberaleren ikke er redd for å bruke begrepet «islamske regimer» i en slik sammenheng, i en tid hvor det er tabubelagt å nevne ordene «muslim» og «terrorist» i samme setning. (Se http://www.express.co.uk/posts/view/12172/Brown:-Don) Har imidlertid noen kritiske bemerkninger: Punkt 1. Hvorfor tillater man Irans regjering å fraskrive seg ansvaret for denne barbariske handlingen ved å velte det over på lokale myndigheter? Irans regjering visste om dette i god tid på forhånd, og lot det skje uten å gripe inn. Det er statens oppgave å beskytte individets rettigheter, også mot… Read more »

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Det er ikke rart at Iran ikke tar Stoere paa alvor, man ofte ignorerer folk hvis handling ikke foelger ord.

Dette er nok et eksempel paa hvordan statseie av selskaper er en meget daarlig ide. Jeg er en ufrivillig eier av et selskap som gjoer forretninger med en undertrykkende regime som stoetter terrorisme langt utover landegrensene.

Til slutt, dobbeltmoralen gloeder fra regjeringen, hvis investeringsboikott (dog uten kjoepeboikott) av utvalgte amerikanske selskaper ble presentert som bevis for dens etiske holdning.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
14 years ago

Dødsstraff er og blir en forbannet uting, det være seg om folk steines, henges, skytes eller forgiftes – og om bøddelen er iransk, kinesisk, amerikaner eller japaner. Personlig kunne jeg ønsket meg at norske myndigheter lot den sedvanlige diplomatiske ordbruk ligge, og heller omtalte representanter for regimer som gjør bruk av dødsstraff som ‘Hans eksellense ambassadøren for det morderiske pakket i [Teheran|Beijing|Washington, D.C.|Tokyo|etc.|etc]’. Selvsagt ville ikke det medført noen endring i praksis noen steder, men det ville i det minste på en klar og utvetydig måte fortelle dem hva vi mener om saken – og med litt flaks også gi… Read more »

Fra arkivet