Ukategorisert

Hva gjør Støre nå?

Regjeringen maktet å få utsatt, ikke omgjort, en dom i Iran for steining i forbindelse med utroskap. Nå er det bekreftet at den ene av de to dømte faktisk er steinet. Så hva gjør Støre nå? Han forsøker å finne ut hva som faktisk skjedde…

Først ble det meldt at protestene fikk Iran til å utsette stengningen. Det ble behørig annonsert at Jonas Gahr Støre hadde sørget for å protestere. Iran lovet til og med å slutte med denne straffemetoden. Amnestys norske generalsekretær var påpasselig med å rose politikerne. Det nytter altså med internasjonale protester mot verstingregimer. Gahr Støre, regjeringens best likte statsråd (av en eller annen grunn) kunne fortsette å pusse sin glorie.

Gjennomført likevel?
Så begynte spekulasjonene om at dødsdommen var gjennomført likevel. Gahr Støre forlangte svar fra Teheran. Da bevet nok jorden i Teherans regjeringskvartal. Irans ambassadør ble innkalt til UD for å forklare disse meldingene – men han visste like lite som Støre.

Bekreftelse fra Iran
Så fikk Støre svaret han efterlyste. Iranske myndigheter bekreftet at steiningen av den ene av de dødsdømte (mannen) var gjennomført.

Amnesty Norges generalsekretær er sjokkert. Han har 2 forklaringer. Enten har lokale myndigheter trosset de sentrale, eller så har Iran gitt blaffen i presset fra utlandet.

Tatt i betraktning av hvordan Iran oppfører seg når det gjelder krav fra FN om innsyn i landets atomprogram, og overgrepene mot landets medier, skulle det ikke forundre om forklaring nr 2. er den rette. Men vi skal ikke dømme noen på forhånd. Det kan jo godt hende at Irans myndigheter med president Ahmadinejad i spissen er kommet til at dødsstraff for utroskap faktisk bør avskaffes, mens lokale myndigheter vil vise at de ikke lar seg styre hverken av innenlandske myndigheter eller utenlandsk press.

Det som overrasker oss er at noen kan bli overrasket over at presteregimet i Iran bruker alle tilgjengelige metoder for å beholde det religiøse diktaturet. Der folk ikke slutter opp om et slikt blodstenkt regime i glede er det bare frykten tilbake.

Norske myndigheter kan selvsagt velge å opprettholde dialogen med det iranske diktaturet, men hvem tar Jonas Gahr Støres protest mot islamske regimer alvorlig efter hans canossagang i forbindelse med karikaturstriden ifjor? Sannsynligvis svært få.

Tilbakekall ambassadøren!
Gahr Støre bør vise at Norge ikke godtar dødsstraff uansett. Han bør tilbakekalle ambassadøren «for konsultasjoner» som det heter på diplomatisk språk. Han kan også inkalle Irans ambassadør for å overlevere Norges protest, nå som henrettelsen er bekreftet. Han kan tilby å gi den gjenlevende av de to dømte asyl sammen med parets barn. Henrettelsen bør også taes opp i FNs sikkerhetsråd – men overhodet ikke i FNs komité for menneskerettigheter, befolket som den er av diktaturer.

Statlige norske selskaper kan anbefales å ikke handle med Iran. Støre kan jo også be finansministerens parti iverksette en kampanje for å få folk til å boikotte iranske produkter. SV er jo så glade i boikotter at de sikkert griper sjansen med glede.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer