Ukategorisert

Valg via internett avvist i Stortinget

Stortingsflertallet avviste i juni et forslag fra FrP om å avvikle høstens valg via sms og internett, og mente forslaget var helt useriøst. Optimistisk, ja. Useriøst? Definitivt ikke.

Det er Nettavisen som (først nå) refererer fra en debatt i Stortinget 13.juni. FrPs Ib Thomsen og Bård Hoksrud hadde foreslått at høstens valg skal kunne avvikles på sms og internett. Det mente de andre partiene at var altfor kort frist (ca. 90 dager) til å kunne gjennomføres. I tillegg kom alle de vanlige om hvor usikkert og risikabelt det er å stemme via internett..

Kommunalminister Åslaug Haga (SP) tror likevel at e-valg er fremtiden, men det må gjøres noen forsøk først. Og de kommer allerede ved skolevalgene (!) i høst.

FrP på sin side henviser til at f.eks Estland har klart å gjennomføre e-valg. Dårlig eksempel. Estland har jo kuttet byråkrati og skatter så kraftig at de måtte øke omfanget igjen da de ble EU-medlem. I tillegg har Estland flat skatt. Så slike eksempler tas nok ikke på alvor av de andre partiene.

Jørund Rytman kom sine partifeller til unnsetning, i forbindelse med tidsaspektet, og henviste til at FrP har foreslått dette for et par år siden. Han henviste samtidig til brev han sendte statsråden 6 måneder tilbake.

Kort tidshorisont, godt forslag
er Liberalerens oppsummering av FrP’ernes initiativ her. Vi har tidligere omtalt og tatt til orde for elektronisk gjennomføring av valg. Dette betyr ikke nødvendigvis at stemmegivningen foregår hjemme i velgernes egen stue, men at stemmeregistreringen kan gjøres elektronisk i valglokalet. Blant annet kan valgresultatet da presenteres mye raskere enn man klarer med manuell telling av stemmesedler av papir.

Om Estlands elektroniske revolusjon ikke tas på alvor, kan kanskje land som stortingsflertallet tradisjonelt omtaler i mer positive ordelag, friste? India og Brasil klarer også det Norge ikke tør prøve seg på..

Selv om både vi og FrP (i mange sammenhenger) er mot å sløse med andres penger, kan kanskje innhenting av erfaringer fra India, Brasil, Estland – og fra Demokratene i USA foreslås? FrP kan foreslå å hente eksperter hit. De andre partiene kan foreslå studieturer.

Ib Thomsen og Bård Hoksrud anbefales å jobbe mer med ideen, så løsner det nok tilslutt. De andre partiene er allerede forbi stadium 1 (å fortie forslag), og er på stadium 2 (latterliggjøring). Snart kommer de forhåpentligvis til stadium 3 (later som om forslaget er deres eget).

Og hvis Stoltenberg og co er så bekymret for valgdeltagelsen som artikkelen hevder, kan de lese mer om tiltak for å senke terskelen til valglokalet her. Og her.

Og du kan lese mer om elektronisk valgavvikling her.

Tags:

18 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Vox populi/Knut Johannessen
14 years ago

Jeg synes også at det er totalt useriøst å foreslå i juni at valget i september skal foregå via internett/SMS. Til det er det for mange aspekter rundt sikkerheten som må avklares. Det ville vært en katastrofe om man gjennomførte et hastevedtak om dette for så å oppleve at valget var manipulert. Men valg via elektroniske løsninger, er jeg derimot tilhenger av og det bør utredes så raskt som mulig. Inntil det sikkerhetsmessige er løst, slik at vi kan være 100% sikre på at 1 person = 1 stemme, kan det være en løsning med elektronisk stemmegivning i stemmelokaler eller… Read more »

Fredrik Mellem
14 years ago

Ærlig talt begynner jeg å bli lei av fikse ideer som angivelig skal få opp valgdeltakelsen. Det sies at politikere får de velgerne de fortjener. En kan vel i så fall også si at velgerne får de politikerne de fortjener. Kanskje til og med bedre. Hvis det er slik at 40% av velgerne ikke gidder å stemme, så blir vi vi vel nødt til å leve med det da. Disse velgerne må i alle fall sies å få bedre enn de fortjener. Uansett valgutfall. Jeg oppfordrer selvsagt alle til å stemme. Jeg synes det er flott at i det minste… Read more »

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Elektronisk valgmaskiner er kun positivt hvis de er ‘aapne’ naar det gjelder funksjoner, sikre, og produserer papirkopier av stemmegivningen (anonymisert).

Valg via internett og sms er en langt daarligere ide, jeg ser ikke hvordan man kan beskytte et fritt anonymt valg i de tusen hjem. Jeg ogsaa mistror fikse ideer for aa faa opp valgdeltagelsen. Terskelen virker lav nok for en saapass ‘alvorlig’ handling som aa velge stortingsrepresentanter.

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Når man klarer å sende inn, registrere, melde fra om, etc – alt annet via internett der det brukes personnummer, så burde det vel kunne gjennomføres ved valg også

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Altså:
Skriv mellomrom og send til 2009.

Personnummer skal stemme overens med navn, og navn skal stemme overens med adresse i folkeregisteret -og stemme overens med telefonnummeret. Voila!

Hvis noe av det ikke stemmer overens, får man en feilmelding og bes gå til nærmeste stemmelokale…

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Altså:
Skriv (personnummer) mellomrom (parti) og send til 2009.

Personnummer skal stemme overens med navn, og navn skal stemme overens med adresse i folkeregisteret -og stemme overens med telefonnummeret. Voila! Spooky?

Hvis noe av det ikke stemmer overens, får man en feilmelding og bes gå til nærmeste stemmelokale…

Knut Sparhell
14 years ago

Valg skal være hemmelig og fritt. Med vekt på skal. Stemmer som kan være avgitt åpenlyst eller under press skal ikke godtas.

Dermed utelukkes valg fra privat område, f.eks via egen mobiltelefon eller datamaskin.

Valg må følgelig skje i et offentlig valglokale. Derfra bør stemmen selvfølgelig behandles mest mulig elektronisk. Hvordan det kan skje er ren teknologi og noe man får til om man virkelig vil. Så kan valgresultatet være klart i det valglokalene stenger. Norsk Tipping klarer slikt, så de må gjerne få oppdraget med å utvikle dette.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
14 years ago

Først av alt: Maria – Hvor hemmelig blir egentlig et valg om du må sende personnummer+partivalg pr. SMS? Om man skal legge alle andre motforestillinger til side (Jeg har opptil flere som jeg mener er relevante), gjenstår ett eneste argument som jeg mener alene er grunn god nok til å legge alle planer om avstemning pr. SMS/nett/brevdue på is: Man vil ikke ha noen anledning til å etterprøve valgresultatet. Smak på den. Ved dagens ordning har man en papirkvittering fra hver enkelt person som har avgitt stemme. Disse kan telles om valgresultatet bestrides. Selvsagt kan man fortsatt jukse, men det… Read more »

andre
andre
14 years ago

enig…

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Menneskelesbart format? …du mener en bavian har vanskelig for å lese en SMS, ok, men… og hva så? og du er teknokrat? :o) execute me for laughing… Hvorfor mener du en papirlapp er mer sikkert enn en elektronisk SMS innsendt personlig? Du snakker om brevdue! ha ha :o) Elektronisk stemmegivning i valglokalet? hvorfor det da, når de fleste har både PC og mobil? du liker køer? Til og med østblokk-landene har gått bort fra denslags… En elektronisk stemme, slik som beskrevet, er jo aldeles like etterprøvbart, om ikke mer, som lapper i en urne som blåser bort og kan bli… Read more »

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
14 years ago

Tja, hva skal man si… Det kunne jo være fristende å påpeke at med en såpass flåsete tone har du neppe særlig med vektige argumenter for ditt syn, men jeg forsøker heller å forklare hvorfor jeg mener du er for optimistisk i forhold til elektronisk stemmegivning: Selvsagt kan et menneske lese en SMS. Kanskje tilogmed en bavian, hva vet jeg. Poenget var uansett at SMS som sådan er uegnet for stemmegivning. Man har ingen garanti for at vedkommende som avga stemmen faktisk er den man antar, ei heller kan man vite om stemmen ble avgitt frivillig eller under press –… Read more »

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Beklager min noe lattermilde tone i siste kommentar, men jeg klarte ikke å holde tilbake… At en SMS er menneskelesbart tror jeg du må si deg enig i, og det er også lesbart elektronisk, selvsagt. Altså dobbelt så bra, og dobbelt så sikkert. Hvis en person må skrive personnummer i meldingen, samt A, B, C, D, E eller F alt etter hvilket parti man stemmer på, for så å sende inn meldingen til eksempelvis nr 2009. Og dette personnummeret er det samme som adressen og navnet til telefonens registrerte person- og adresse, så er det jo bankers. At du sammenlignet… Read more »

MariaMariaOslo_2
14 years ago

… og for å legge til: SMS-meldinger er etterprøvbare. Og kan også kvitteres for.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
14 years ago

Maria – tja, enten har du bestemt deg for ikke å ville forstå, eller så skorter det mer på min formidlingsevne enn jeg trodde. Jeg gjør et siste forsøk: Selvsagt er en SMS lesbar for oss, det er ikke det som er poenget. Poenget med lesbarhet kommer ikke inn før -nettopp- ved etterprøving av resultatet. Straks man introduserer noen form for automatisering av både stemmegivning og opptelling, introduserer man et nytt element man må stole på – maskinene og programvaren som kjører i dem. Det at man har papirkvitteringer som kan leses av mennesker gjør at dette elementet kan lukes… Read more »

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Uten at jeg har gått inn på de dype og detaljerte analyser med henvisninger og fotnoter til det du sier, Odd Erling, så mener jeg du tar feil. Ikke feil i den forstand at du tar feil ut i fra 60-tallet, men feil i den forstand at jeg mener du tar feil ut ifra den teknologiske tilstanden år 2007 har. Hvis du har så lite tillit, av uante grunner, til folkeregistrerte SMS-tjenester, som det kan virke du gir uttrykk for, så kan du umulig ha sendt inn ligningen din via SMS. Det gjorde jeg, og alt var og er i… Read more »

MariaMariaOslo_2
14 years ago

Odd Erling… hvis noen tyvlåner mobilen din har de sikkert ikke personnummeret ditt, eller den pin-koden du har fått tilsendt.

Du bør jo gå ut å advare mot innsendelse av ligningen ved SMs, med din tankegang… Systemet er sikret for dine bekymringer, og det vet du sikkert…

MariaMariaOslo_2
14 years ago

… men det er jo helt klart at det er OK at Norge har samme system som Albania… vi er jo utenfor EU begge land, og man ser hvorfor…

Fra arkivet