Ukategorisert

Vil utvide 50-lappordningen

Liberaleren kalte ordningen ”Hjem for en 50-lapp” for dårlig. Vi er heller ikke begeistret for Senterpartiets forslag om å få eldre personer ut for en 50-lapp.

Flere av fylkene har innført en ordning der ungdommer ikke skal betaler mer enn 50 kroner for å komme seg hjem med taxi eller buss etter en fest eller andre aktiviteter på byen. Prosjektet ble blant annet gjennomført for å få bukt med promillekjøringen blant ungdommer. Senterpartiet kaller ordningen for en suksess, skriver Groruddalen.no.

Senterpartiet vil utvide ordningen, men denne gangen ønsker partiet at skattebetalerne skal betale for å få eldre personer i Oslo ut på byen. Forslaget fra Senterpartiet betyr at mange av byens eldre skal få en mulighet til å ta rundt 12 taxiturer i året til bare femti kroner.

–Dette vil gjelde folk som ikke er gamle nok eller syke nok til å få et tilbud om TT-kjøring, men som likevel synes det er skummelt å skulle bytte kollektivmiddel og reise alene, sier Lars Krangnes til Groruddalen.no, og får støtte av lederen for Groruddalen Senterparti.

Liberaleren antar at Senterpartiet med TT-kjøring mener ordningen med transporttjenesten for eldre og funksjonshemmede som er en såkalt skattefinansiert transportordning for dem som ikke kan benytte det kollektive trafikktilbudet. Forslaget ”Ut for en 50-lapp” er i praksis en utvidelse av dagens TT-kjøring, en utvidelse som kan medføre at Oslo kommune får ytterligere ansvar for fritiden til byens borgere.

Det er ikke politikernes oppgave å gi folk et sosialt liv. I praksis betyr Senterpartiets forslag at mange skattebetalere må betale for tjenester som skal benyttes av andre. Mange borgere skal altså betale for noe de selv ikke benytter. Totalt forkastelig og nok et eksempel på en politikk der politikerne velter kostnader over på skattebetalerne.

Liberaleren etterlyser en politisk debatt om grensesetting i politikken. I praksis betyr det en diskusjon om hva som er oppgaver for det offentlige og hva som et privat ansvar. Transport fra et sted til et annet bør være et privat ansvar, uten politisk innblanding overhode.

Tags:

Mest lest

Arrangementer