Ukategorisert

Rumpa til Marianne Aulie

Denne annonsen ville ikke Aftenposten trykke for Galleri Sand på kulturcoveret. Det standpunktet må Aftenposten kunne innta, uten at avisen er et talerør for mannssjåvinistisk kommunistregime som Marianne Aulie påstår i Dagbladet.

Ytringsfriheten skal være ukrenkelig, men den private eiendomsretten kan og bør begrense hvor ytringene kan finne sted. Det er bakgrunnen for at Liberaleren faktisk forsvarer Aftenposten. Skribenten vil tro at Aftenposten og andre store aktører av ulike grunner avviser annonsører hver eneste dag. Det er en rett aktørene skal ha ettersom de sitter på eiendomsretten til eget produkt, egen bedrift.

Aftenposten har en nokså liberal annonsepraksis, noe Galleri Sand har profilert på gjennom flere andre annonser i avisen. Denne gangen ble rumpa til Marianne Aulie for stor for tanta i Akersgata, og Liberaleren forsvarer Aftenpostens rett til å innta standpunktet om å ikke trykke annonsen for Galleri Sand.

Mest lest

Arrangementer