Ukategorisert

Vakkert!

–Vi er i ferd med å utvikle et samfunn der umyndiggjøring er normen og det selvstendige mennesket er unntaket, skriver Erling Lae, Michael Tetzschner og Fabian Stang fra Oslo Høyre i en kronikk som er publiserthoyre.no.

–Det er spesielt de unge og de gamle – enkelt sagt de som er under 18 og over 81 – som fradefineres frihet og ansvar i 1881-samfunnet, skriver trioen i kronikken.

Liberaleren vil legge til at redusert frihet og ansvar gjelder for mange andre, faktisk de fleste av oss, men kronikken fra Lae, Tetzschner og Stang er ikke på noen måte et liberalistisk manifest. Derfor har høyrepolitikerne konsentrert seg om unge og eldre, i samsvar med noen av Høyres viktigste saker i årets valgkamp.

–Hvor mye frihet og ansvar hver enkelt av oss skal ha, er selve vannskillet mellom partier på høyresiden fra partier på venstresiden. Venstresiden, med dagens regjering i spissen, står for gradvis umyndiggjøring. Det innebærer at retten til å bestemme tilhører politikerne, ikke individet, skriver representantene fra Oslo Høyre i kronikken.

I kronikken tar høyrepolitikerne for seg fritt brukervalg, og bruker hjemmehjelp og skole som eksempel. Trioen mener disse sakene ikke er isolerte enkeltsaker som bare angår eldre og ungdom. De føyer seg inn i rekken av eksempler som til syvende og sist danner et samfunns- og menneskesyn. Der har Høyre et viktig poeng, men hvorfor sette grensen for valgfrihet på hjemmehjelp og skole? Høyre kunne med fordel ha utvidet sine frihetstanker. Dermed hadde kritikken mot sosialdemokratiet blitt mye mer troverdig. Skribenten antar at Erling Lae, Michael Tetzschner og Fabian Stang innerst inne er enige i dette ankepunktet.

–Vi tror på et samfunn som tuftet på enkeltmennesket. Frihet og ansvar til å skape sin egen fremtid og gjøre en forskjell i andres. Det er grunnlaget i et samfunn der omtanke og medmenneskelighet, men også mangfold og utvikling får sette tonen. Frihet til å leve livet på forskjellig vis er avgjørende i et samfunn der det er menneskene som styrer utviklingen, snarere enn staten som styrer menneskene. Med det som utgangspunkt, er det en selvfølge å ha tillit til at hver og en av oss er kompetent til å fatte de riktige avgjørelsene i våre liv, skriver Erling Lae, Michael Tetzschner og Fabian Stang. Det er bare å legge til et ordentlig halleluja.

Les hele kronikken på hoyre.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer