Ukategorisert

Stemmeplikt? Illiberalt!

Det lanseres mange rare forslag for å få opp valgdeltagelsen. KrFU har lansert plikten til å stemme som løsning. Sosialdemokraten Fredrik Mellem støtter forslaget, men en typisk Ap-arrogant og illiberal begrunnelse.

Det var lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom, Kjell Ingolf Ropstad som i VG i forrige uke ville ha stemmeplikt. Dette forslaget er i seg selv illiberalt.

Det er typisk formyndertankegang å tro at forbud og påbud overhodet løser problemer. De må jo gjerne prøve, men slike lover koster penger å innføre og administrere, og unødvendige lover har vi nok av.

Man kan faktisk mene at det ikke finnes noe parti som passer godt nok med de meningene man selv har. Da lar man være å stemme. Ikke det at det mangler partier å stemme på i Norge, men forskjellene er egentlig små. Dessverre. Og nettopp dette øker apatien blant velgerne. Blant annet. I likhet med brutte løfter og krangling om sneen som falt ifjor (hvem som egentlig har ment eller gjort dette og hint).

AP: «Idiotiske prinsipper»
AP-politikeren og bystyrekandidaten i Oslo, Fredrik Mellem, hiver seg over forslaget, og argumenterer med vanlig Ap-arroganse mot at folk kan ha andre oppfatninger. Han skriver på sin blogg: «For de som måtte ha et eller annet forskrudd religiøst eller politisk prinsipp om ikke å stemme – bør det aldeles ikke være noe unntak. Det kan godt koste litt å ha idiotiske prinsipper.»

Det overrasker ikke at det er en sosialdemokrat som stempler folk som tenker annerledes rundt demokratiet på denne måten.

Liberalister tenker stort sett annerledes enn sosialdemokrater om det meste som har med styring å gjøre. Som liberalist kan jeg mene at jeg ikke vil gi en generell fullmakt til noen om å ta avgjørelser for meg i en fireårsperiode. Fordi jeg bør ta de aller fleste avgjørelser selv. Ja, alle avgjørelser selv. På dette grunnlaget kan jeg la være å stemme. Rett og slett av prinsipp. Slikt skjønner ikke Mellem. Han kaller det «idiotiske prinsipper».

Liberalister liker valgfrihet. Frihet til å velge hvem man vil stemme på. Det har vi heldigvis i Norge. Mange er mindre heldige enn oss. Men frihet til å velge innebærer også muligheten til å la være å stemme. Uansett hva grunnen måtte være. Stemmeplikt fjerner denne muligheten.

La meg legge til at som liberalist og fylkestingsrepresentant gjennom 8 år opplevet jeg mange ganger at ulike møteledere ønsket å legge opp til alternativ votering mellom mer eller mindre like forslag, når mer prinsipielle forslag så godt som alltid var nedstemt. Vi måtte forklare disse møtelederne at avstanden mellom det prinsipielle forslaget og de øvrige forslagene var så store at det var uaktuelt å stemme subsidiært. Sjelden, heldigvis, møtte jeg møteledere med en slik arroganse overfor folk med andre meninger enn hva Mellem gav uttrykk for på sin blogg. La meg for balansens skyld trekke frem Mellems partikollega Ragnar Kristoffersen (fylkesordfører i Akershus gjennom flere perioder) som en liberal og romslig møteleder.

Jeg merket meg også at Mellem satte likhetstegn mellom å la være å stemme og tiltak for å betale mindre skatt enn politikerne ønsker. Hvis Mellom og andre ønsker å vite hvorfor det er legitimt å jobbe for å beholde mer av egen inntekt selv, er det bare å lese denne artikkelen. Det er nemlig noe som heter umoralske lover, selv i et demokrati. Eller denne artikkelen.

Vil du vite mer om argumenter for og imot stemmeplikt kan du lese artikkelen om emnet på Wikipedia. Der finner du også oversikt over land som har dette systemet, og over dem som har avskaffet stemmeplikt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer