Ukategorisert

Bonde kveles av politikere!

Eplebonde Nils Lekve i Ulvik sin sak er godt bevis på hvorfor ordningen med Vinmonopolet bør avvikles. Ja, Liberaleren forsvarer en norsk bonde!

Det er gått tre år siden Nils Lekve gjorde alvor av planene om å utvide inntektsgrunnlaget ved gården. Han begynte å selge sider. Han kjøpte inn pressemaskin og ståltanker fra Østerrike, og hadde investeringer på 2,5 millioner kroner. Dessverre fikk han økonomisk støtte fra det offentlige på innkjøp av utstyret. Dessverre fordi støtteordningene fra Innovasjon Norge blant annet medfører ulike konkurransevilkår. Det er Nærings- og handelsdepartementet som er hovedeieren i Innovasjon Norge. Selskapet forvalter også midler for Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Lekve fikk heldigvis også de nødvendige tillatelsene for å kunne servere smaksprøver av sideren, men gjestene må på Vinmonopolet på Voss, nesten en time unna, hvis de vil kjøpe med seg en flaske hjem som suvenir. Eplebonden må si nei til de som vil kjøpe flasker på gården, fordi norske politikere beskytter Vinmonopolet som om polet skulle være eget gull. Ifølge Nationen prøvde Venstre å gi bonden drahjelp. Lars Sponheim tok saken opp i Stortinget. Kun Fremskrittspartiet støttet Venstre i standpunktet om å tillate et klart avgrenset demonstrasjonssalg på fabrikken, slik at turister og andre som er innom og får orientering om sidertradisjonen, kunne få kjøpe med seg en flaske med ferdigprodukt.

–Vi stemte mot fordi dette går på prinsippet om alkoholinnhold. Hvis man hadde åpnet for at siderprodusenter kunne selge slike produkter, måtte man samtidig ha åpnet for en lang rekke produsenter, blant annet vinprodusenter. Hvis man først begynner å åpne for denne typen unntak, da truer man ordningen med Vinmonopolet, sier Rune Skjælaaen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, i sitt forsvar for at de andre partiene stemte imot initiativet til Venstres leder, Lars Sponheim, ifølge Nationen.

Det er altså mulig å få smaksprøver av sideren på gården i Ulvik, men umulig å få kjøpt en flaske av produktet på gården til Nils Lekve.

Det er ikke rart at liberalister hater norsk alkoholpolitikk!

Tags:

Mest lest

Arrangementer