Ukategorisert

En ny tullelov

I dag trådde det i kraft en ny lov, Kulturloven.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet lovet å innføre en kulturlov i Soria Moria-erklæringen. I dag har regjeringen innfridd et løfte, selv om Kulturloven er lite forpliktende. Heldigvis for det!

Ifølge Kultur – og kirkedepartementet mener statsråd Trond Giske at meningen med loven er å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Den skal også tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Loven skal i tillegg sikre at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Statsråden innrømmer at Kulturloven er enkel uten mange sentrale føringer ovenfor kommunene og fylkeskommunene.

Det er vanskelig for liberalister å ta denne loven seriøst fordi vi ønsker et helt annet samfunn enn det samfunnet Trond Giske vil ha. Vi mener blant annet at politikerne skal holde seg unna kulturtilbud, i hvert fall gjennom skattefinansierte penger. Politisk innsats på et område, vil være på bekostning av andre. At et bredt flertall i Stortinget støttet denne tåpelige loven, gjør ikke situasjonen bedre. En egen kulturlov, uten innhold, er like latterlig som et fly uten vinger eller noe i den gaten.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
fehodeode
14 years ago

Vel blåst! Mini-Quizz: Hvilken invaderende nasjon var det som opprettet det første norske kulturdepartementet på begynnelsen av 1940-tallet?

Linn Beate,  Venstremedlem
14 years ago

Litt useriøst at politikerne skal holde seg unna kultur kanskje, med tanke på slike ting som bevaring av kulturarv (for eksempel muséer, nasjonale scener, bibliotek, støtte og stipender til kunstnere osv. Men dere vil kanskje heller overlate kulturen og kulturarven til markedet?
Da tror jeg vi mister mangfoldet. Og historien.

Hvorvidt vi trenger enda en lov vet jeg ikke.

b
b
14 years ago

Problemet er når politikere blander seg inn i kultur er det et par ting som skjer… Mangfoldet du vil beholde er egentlig kun det smale som politikerne liker. Hvorfor skal politikere bestemme hva kultur er? Det er flere smale kulturtilbud jeg kunne vært interessert i, men fordi hverken politikerne eller markedet har noe interesse av det, får jeg det ikke. Hvordan kan det være rettferdig at jeg blir TVUNGET til å betale for «kultur» jeg ikke liker, samtidig som at jeg går glipp av det jeg ønsker?Dessuten, kanskje det viktigste argumentet: tvang er alltid galt! Ekstra ille er det når… Read more »

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Markedet er deg og meg, hvorfor skulle Giske bestemme over hva slags kultur du og jeg oensker aa betale for? Vet han noe om oss vi ikke vet selv? Dette er en tullelove for aa si det mildt.

Lite avhenger saa mye av personlig smak som kunst og kultur, det er en skandale at man med all selvfoelglighet setter Giske og (kulutraadsmedlemmet) Haavik til aa bestemme dette for oss.

Fra arkivet