Ukategorisert

En ny tullelov

I dag trådde det i kraft en ny lov, Kulturloven.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet lovet å innføre en kulturlov i Soria Moria-erklæringen. I dag har regjeringen innfridd et løfte, selv om Kulturloven er lite forpliktende. Heldigvis for det!

Ifølge Kultur – og kirkedepartementet mener statsråd Trond Giske at meningen med loven er å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. Den skal også tydeliggjøre det ansvaret offentlige myndigheter har for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet. Loven skal i tillegg sikre at alle kan få anledning til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Statsråden innrømmer at Kulturloven er enkel uten mange sentrale føringer ovenfor kommunene og fylkeskommunene.

Det er vanskelig for liberalister å ta denne loven seriøst fordi vi ønsker et helt annet samfunn enn det samfunnet Trond Giske vil ha. Vi mener blant annet at politikerne skal holde seg unna kulturtilbud, i hvert fall gjennom skattefinansierte penger. Politisk innsats på et område, vil være på bekostning av andre. At et bredt flertall i Stortinget støttet denne tåpelige loven, gjør ikke situasjonen bedre. En egen kulturlov, uten innhold, er like latterlig som et fly uten vinger eller noe i den gaten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer