Ukategorisert

Argumenterer for kjønnsnøytral verneplikt

Det vil nesten være overraskende om regjeringen ikke foreslår kjønnsnøytral sesjonsplikt og kjønnsnøytral verneplikt i langtidsplanen for Forsvaret, en plan som regjeringen kommer til å legge fram for Stortinget i 2008.

Regjeringen og forsvarsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, vil ha flere kvinner i Forsvaret. De ønsker å nå dette målet for enhver pris. Slik er det mulig å tolke statsrådens kronikk som var på trykk i Dagbladet, fredag 3. august.

Strøm-Erichsen mener at det er avgjørende for rekrutteringen til Forsvaret at verneplikten praktiseres på en måte som gjør at det sterke båndet mellom Forsvaret og resten av samfunnet opprettholdes. Dersom verneplikten oppfattes som diskriminerende og umoderne, vil dette kunne slå negativt ut for Forsvaret. Hun mener de tradisjonelle argumentene for allmenn verneplikt for menn også kan brukes som argument for verneplikt for kvinner. Statsråden mener det dreier seg om forutsigbar tilgang på personell og en solid forankring av Forsvaret i samfunnet. Strøm-Erichsen lover å utrede spørsmålene om kjønnsnøytral sesjonsplikt og kjønnsnøytral verneplikt. Regjeringen tar, ifølge kronikken, sikte på å komme tilbake til disse spørsmålene i neste langtidsplan for Forsvaret, som legges fram for Stortinget i 2008.

At statsrådens holdninger har sterk støtte i Arbeiderpartiet, er det liten tvil om. Denne nyheten, som ikke er en så stor nyhet, dominerte på nettstedet til Arbeiderpartiet etter at kronikken var på trykk i Dagbladet.no.

Liberaleren mener verneplikt for kvinner vil bety mer slaveri og mindre frihet for svært mange borgere. Det er tragisk at mange politikere, også noen av medlemmene i regjeringen, går inn for å utvide antall statlige overgrep. Så lenge noen må utføre noe gjennom tvang, er det overgrep.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer