Ukategorisert

Argumenterer for kjønnsnøytral verneplikt

Det vil nesten være overraskende om regjeringen ikke foreslår kjønnsnøytral sesjonsplikt og kjønnsnøytral verneplikt i langtidsplanen for Forsvaret, en plan som regjeringen kommer til å legge fram for Stortinget i 2008.

Regjeringen og forsvarsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, vil ha flere kvinner i Forsvaret. De ønsker å nå dette målet for enhver pris. Slik er det mulig å tolke statsrådens kronikk som var på trykk i Dagbladet, fredag 3. august.

Strøm-Erichsen mener at det er avgjørende for rekrutteringen til Forsvaret at verneplikten praktiseres på en måte som gjør at det sterke båndet mellom Forsvaret og resten av samfunnet opprettholdes. Dersom verneplikten oppfattes som diskriminerende og umoderne, vil dette kunne slå negativt ut for Forsvaret. Hun mener de tradisjonelle argumentene for allmenn verneplikt for menn også kan brukes som argument for verneplikt for kvinner. Statsråden mener det dreier seg om forutsigbar tilgang på personell og en solid forankring av Forsvaret i samfunnet. Strøm-Erichsen lover å utrede spørsmålene om kjønnsnøytral sesjonsplikt og kjønnsnøytral verneplikt. Regjeringen tar, ifølge kronikken, sikte på å komme tilbake til disse spørsmålene i neste langtidsplan for Forsvaret, som legges fram for Stortinget i 2008.

At statsrådens holdninger har sterk støtte i Arbeiderpartiet, er det liten tvil om. Denne nyheten, som ikke er en så stor nyhet, dominerte på nettstedet til Arbeiderpartiet etter at kronikken var på trykk i Dagbladet.no.

Liberaleren mener verneplikt for kvinner vil bety mer slaveri og mindre frihet for svært mange borgere. Det er tragisk at mange politikere, også noen av medlemmene i regjeringen, går inn for å utvide antall statlige overgrep. Så lenge noen må utføre noe gjennom tvang, er det overgrep.

Tags:

38 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Helge
14 years ago

Jeg synes det er flåsete å sammenligne slaveri med verneplikt. Det er en borgerplikt å forsvare det demokratiske samfunnet vi selv ønsker å leve i. Ideologien til liberalfanatikerne er like naiv som kommunismen og ironisk nok kan hverken et sosialistisk samfunn eller pur liberalistisk samfunn fungere rettferdig ut ifra det samme dilemmaet. Den menneskelige trang til å samle til seg selv og skape verdier først og fremst for seg selv. Derfor fungerer et kompromiss best, som jo et sosialdemokrati er. Men tilbake til verneplikt. Å kalle dette frihetsberøvelse er også syltynt. Det er en kortvarig innsats man gjør for å… Read more »

Bigboyen
Bigboyen
14 years ago

Det er ikke overraskende at sosialistene i Arbeiderpartiet setter samfunnet over menneskets rett til et fritt valg. For disse politikerne så er mennesker bare brikker som skal brukes i et stort puslespill – mennesket har ikke en verdi i seg selv, bare som del av et system. Det er en tanke som er kvalmende for en liberaler. Og verneplikten viser forskjellen til det ytterste, mens sosialistene krever at mennesket skal bli tvunget å gå i døden for deres politikk så velger en liberaler å si at det skal være frivillig å velge om man vil kjempe med våpen i hand… Read more »

Helge
14 years ago

«Og verneplikten viser forskjellen til det ytterste, mens sosialistene krever at mennesket skal bli tvunget å gå i døden for deres politikk så velger en liberaler å si at det skal være frivillig å velge om man vil kjempe med våpen i hand for en spesiell stat» Og her kommer selve paradokset frem i en liberalfanatikers tankegang. For ved å si at man tvinges til å gå i døden for «deres» politikk glemmer man helt de liberalistiske grunnprinsipper vårt sosialdemokrati er tuftet på. Og at det er egentlig dette man eventuelt ville kjempe med livet som innsats for å bevare.… Read more »

fredsdue
fredsdue
14 years ago

Hva om de kriminelle kunne få velge fengsel, eller forsvaret? det hadde kanskje minsket soningskøen i Norge

Bigboyen
Bigboyen
14 years ago

«Og her kommer selve paradokset frem i en liberalfanatikers tankegang. For ved å si at man tvinges til å gå i døden for «deres» politikk glemmer man helt de liberalistiske grunnprinsipper vårt sosialdemokrati er tuftet på. Og at det er egentlig dette man eventuelt ville kjempe med livet som innsats for å bevare.» Jeg forsvarer ikke rettighetene til liberalere spesielt, jeg forsvarer de like mye til f.eks kommunister. De skal selvsagt ha rett til å velge bort å krige for en stat som ikke står for den persons verdisyn. Ingen andre enn jeg selv skal bestemme hvilken sak jeg er… Read more »

toe
toe
14 years ago

Liberaleren er ikke konsistent i sin argumentasjon. Man er mot ekteskapsloven, men svinger seg likevel til de store høyder for at loven må utvides til også å gjelde homofile par. Man er mot verneplikten, men mer imot kvinnelig verneplikt enn mannlig??? Hvor er det blitt av idealene om likestilling? Liberaleren er på sitt beste når man kjemper for idealene, men bommer av og til grovt når man prøver å senke seg ned på brødpolitikernes premisser. Jeg tror faktisk kampen mot verneplikt blir enklere når også kvinnene blir omfattet av ordningen. Verneplikten er et urimelig overgrep, men den blir ekstra urimelig… Read more »

b
b
14 years ago

Jeg tror ikke at antallet vernepliktige vil øke noe særlig selv om det innføres kjønnsnøytral verneplikt. Allerede nå er det en stor del av guttene som ikke blir innkalt fordi forsvaret hverken har ressurser eller behov for dem. Derfor tviler jeg på at motivet for kjønnsnøytral verneplikt er å øke antall vernepliktige. Av den grunn ser jeg ikke noe galt i at det innføres (så lenge vi HAR verneplikt). Det beste hadde selvsagt vært å gjøre hele militærtjenesten frivillig (for begge kjønn) og gi soldatene lønn. Jeg er overbevist om at vi hadde fått et bedre forsvar da, siden soldatene… Read more »

Anonym
Anonym
14 years ago

Hvis man først skal ha verneplikt, får det være likt for begge kjønn. Helst burde man hatt et profesjonellt forsvar og droppet verneplikten. Jeg mener forøvrig at mange liberalister er for ideologiske når det gjelder innvandring og militære: fri innvandring er fint, men ikke før hele verden er liberal og demokratisk, eller hvis ikke hele verden innfører det samtidig. Inntil da, må det skje sakte og regulert. Når det gjelder militære, kan det være at noen små liberale samfunn er nødt til å tvinge sine borgere til å slåss for å forsvare sitt samfunn. Dersom de har kapasitet til å… Read more »

toe
toe
14 years ago

Skivebom er det når Liberaleren med denne argumentasjonen angriper verneplikten for kvinner. Hvis Liberaleren mener at verneplikten som sådan er slaveri så er jo det et argument, men ikke mot at kvinner skal likebehandles med menn. Det er der Liberaleren har tapt i utgangspunktet, når man i det hele tatt engasjerer seg i denne kampen på brødpolitikernes premisser uten egentlig å ha noen argumenter… Det samme gjelder denne ekteskapsloven. Hvorfor er det så maktpåliggende for liberale mennesker hva STATEN måtte mene om et samlig. Fuck hele staten og ekteskapsloven. La oss kjempe for de tingene som er viktig – enkteltmenneskets… Read more »

toe
toe
14 years ago

Mente selvfølgelig samliv – ikke samlig.

Er enig med dem som mener vi må ha et profesjonelt forsvar med ansatte personer. Men så lenge det er verneplikt er det like galt om det rammer bare gutter eller både gutter og jenter. Det er jo enkeltpersoner som rammes.

Men hvis vi først skal tenke praktisk, så tror jeg faktisk det blir enklere å nå igjennom med et helprofft forsvar dersom urettferdigheten blir mer rettferdig fordelt, om dere skjønte den…

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Det er tullete å argumentere for kjønnsnøytral verneplikt når debatten bør dreie seg om hvor vidt tvungen verneplikt er OK eller ikke. Det er selvsagt ikke OK med tvungen verneplikt og således er det også lite OK å innføre denne tvangen for den andre halvdelen av befolkningen. Er folk her så tullete at de ønsker at denne tvangen skal ramme enda flere mennesker?

toe
toe
14 years ago

Det er ikke snakk om at flere skal bli «rammet». Forsvaret har ikke råd til å ta inn ubegrenset med soldater, faktisk.
Spørsmålet er om verneplikten blir noe bedre eller verre om forsvaret skal kunne velge sine soldater fra begge kjønn?
Ellers er det jo også mitt poeng at debatten bør rettes inn mot å bli kvitt hele verneplikten. Da blir det litt smått å argumentere for at kvinner ikke skal ha de samme retter/plikter som menn… For man har ikke noen faktiske argumenter for akkurat det.

Helge
14 years ago

B: Du bekrefter forsåvidt påstanden min når du mener i fullt alvor at det ikke er verdt å kjempe for din egen frihet pga din prinsipielle holdning til verneplikt. Det er også derfor jeg setter spørsmålstegn om hvorvidt en liberalfanatiker virkelig ville risikere livet sitt for land og folk hvis forsvaret baserte seg på frivillig opptak av tjenestemenn. Eller om vedkommende hadde funnet en annen unnskyldning for ikke å forsvare landet (eller staten som så mange av dere velger å formulere det). Kanskje det er den urettferdige beskatningen som da er unnskyldningen for at man ikke vil forsvare «systemet»? Eller… Read more »

Helge
14 years ago

Jeg vil presisere når jeg sa «Forskjellen er selvsagt at hvis jeg ser et annet menneske i nød har jeg valget å ikke hjelpe vedkommende hvis det skulle sette megselv i fare. Men hva slags menneske er jeg egentlig da?» mente jeg at hvilket menneske er jeg da, hvis jeg skulle velge å ikke hjelpe.

b
b
14 years ago

>Forskjellen er selvsagt at hvis jeg ser et annet menneske i nød har jeg valget å >ikke hjelpe vedkommende hvis det skulle sette megselv i fare. Men hva slags menneske >er jeg egentlig da? Et menneske som setter sitt eget liv høyt i verdi, ja det er jeg >uansett. Men tror du ikke vedkommende som er i nød setter sitt liv også like høyt i >verdi som mitt eget? Hvorfor skal STATEN bestemme om du skal hjelpe det andre menneske som er i nød. Hvorfor skal staten bestemme hvem av deres liv er mest verdt, og om ditt liv skal… Read more »

Helge
14 years ago

B: Dette har vi vært inne på før. Verneplikten er ikke et års frihetsberøvelse. Du må gjerne kalle det frihetsberøvelse å måtte tjene et år av ditt liv for å bevare liberalismen, men i det du kaller det frihetsberøvelse for å sikre din egen frihet blir du en selvmotsigende kvakksalver som selvproklamert liberallist. Når du sier at det er staten som tvinger deg til ditt og staten som tvinger deg til datt, får du det til å høre ut som om det er et totalitært regime i Norge, du slaver og lever under. Demokratiet er en betegnelse på deg og… Read more »

Helge
14 years ago

Rettelse: …«men i det du kaller det frihetsberøvelse for å sikre din egen frihet» skulle være …«men i det du kaller det frihetsberøvelse å sikre din egen frihet»

Det får en litt annen mening.
🙂

b
b
14 years ago

>Du må gjerne kalle det frihetsberøvelse å måtte tjene et år av ditt liv for å bevare >liberalismen, men i det du kaller det frihetsberøvelse for å sikre din egen frihet >blir du en selvmotsigende kvakksalver som selvproklamert liberallist. Det er IKKE galt å bruke et år av livet på å beskytte demokrati og liberalisme. Faktisk vil jeg oppmuntre folk til å gjøre det. Problemet mitt er TVANGEN. Om en person ikke bryr seg om å beskytte frihet og demokrati, skal han ikke tvinges inn i tjeneste for noe han ikke tror på. >Når du sier at det er staten… Read more »

Helge
14 years ago

Hei igjen B. Nå synes jeg du argumenterer litt mer fornuftig! > Det er IKKE galt å bruke et år av livet på å beskytte demokrati og liberalisme. > Faktisk vil jeg oppmuntre folk til å gjøre det. Det er greit å oppmuntre andre til det, men ville du forsvart staten i dens nåværende form hvis Norge kom under angrep fra en annen makt som truet din og min frihet? > Det er litt artig at du nevner det. Et totalitært regime er > en stat som streber etter å styre alle aspekter av befolkningens > liv. I Norge tar… Read more »

Helge
14 years ago

Altså, jeg må bare presisere en ting når jeg sier at jeg undrer meg litt over din dømmekraft. Til sammenligning så har jo Bjørn Magne Solviks dømmekraft beviselig vist seg like holdbar som måkebæsj, når han mener i fullt alvor at verneplikten kan sidestilles med overgrep som f.ks voldtekt. Her blir en enkeltpersons overgrep for sin egen seksuelle tilfredsstillelse skyld sammenlignet med en plikt som er ment til å gagne borgere som en helhet og til å beskytte min og Solviks frihet. Var det liberallist du kalte deg, Bjørn?

b
b
14 years ago

>Det er greit å oppmuntre andre til det, men ville du forsvart staten i dens >nåværende form hvis Norge kom under angrep fra en annen makt som truet din og min >frihet? Det ville jeg nok. Men jeg vil ikke bli tvunget til å sloss for andres idealer, og jeg vil heller ikke tvinge andre til å sloss for mine. >Jeg må korrigere deg der. Det er faktisk ikke bare de folkevalgte som mener at vi >bruker midler på, i dine ord, «unyttige» tjenester. Det var dette jeg mente med massens «tyranni». Det at et flertall f.eks. liker et kulturtilbud… Read more »

b
b
14 years ago

>Her blir en enkeltpersons overgrep for sin egen seksuelle tilfredsstillelse skyld >sammenlignet med en plikt som er ment til å gagne borgere som en helhet og til å >beskytte min og Solviks frihet. Var det liberallist du kalte deg, Bjørn? Vel… som jeg sa tidligere: Jeg vil ikke tvinge andre til å sloss for mine idealer. Jeg tror de fleste liberalister (inkludert Bjørn Magne Solviks) har det synet. Man kan være enig i at vi alle (liberalister og sosialdemokrater 🙂 ) vil at politiet skal beskytte liv og eiendom. Men det betyr vel ikke at vi mener at det skal… Read more »

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Helge mener altså at noen overgrep mot individets frihet er OK så lenge det er staten som har innført overgrepet som en «plikt» Dette er noe jeg uten å så mye som å spørre ham vet at han vil forsvare med demokratiet. Jeg kjenner lusen på gangen for å si det slik. Det jeg også vet er at Helge ville protestere om demokratiet og staten mente det var obligatorisk og en plikt å pule Helge i Ræva minst en gang i løpet av året. Altså at helge skal bakpules minst 1 million ganger i året. Nå vil han kalle meg… Read more »

b
b
14 years ago

>Det jeg også vet er at Helge ville protestere om demokratiet og staten mente det var
>obligatorisk og en plikt å pule Helge i Ræva minst en gang i løpet av året. Altså at
>helge skal bakpules minst 1 million ganger i året. Nå vil han kalle meg usaklig,
>fordi dette ikke vil skje.

Usaklig er du ikke, men kanskje litt usmakelig… 🙂

Helge
14 years ago

Mr-Fakta: > Helge mener altså at noen overgrep mot individets frihet > er OK så lenge det er staten som har innført overgrepet > som en “plikt” Dette er noe jeg uten å så mye som å spørre > ham vet at han vil forsvare med demokratiet. Jeg ser du har problemer med å forholde deg til virkeligheten. Her viser du til alt overmål at du er en total virkelighetsfjern løgner. > Jeg kjenner lusen på gangen for å si det slik. Du er definitivt virkelig kaklende sprø. > Det jeg også vet er at Helge ville protestere om demokratiet… Read more »

Helge
14 years ago

B:

> Man kan være enig i at vi alle (liberalister og sosialdemokrater )
> vil at politiet skal beskytte liv og eiendom. Men det betyr vel ikke
> at vi mener at det skal være verneplikt for å bemanne politistyrken?

Nei, men det er jo først og fremst pga at behovet for en vernepliktig politistyrke ikke finnes. Hvis behovet var til stede for å bemanne politistyrken utover det som var mulig å oppdrive via frivillig tilmeldte for å hindre opptøyer og plyndringer, eller la alternativt innbyggerne selv forsvare sin egen eiendom, hva ville vært mest hensiktsmessig?

b
b
14 years ago

>Nei, men det er jo først og fremst pga at behovet for en vernepliktig >politistyrke ikke finnes. Jeg mener at det samme gjelder militæret. Dersom ordentlig lønn ble gitt til de i tjeneste, hadde det ikke vært nødvendig å tvinge noen inn. Det er mulig at antallet ville vært noe redusert, men tilgjengjeld ville de som var inne være såpass motivert i forhold til dagens vernepliktige, at jeg antar at forsvaret ville være minst like effektivt. >Hvis behovet var til stede for å bemanne >politistyrken utover det som var mulig å oppdrive via frivillig tilmeldte for >å hindre opptøyer og… Read more »

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Helge da er du velkommen til å forklare meg hvorfor overgrepet verneplikt er OK. Du kaller det en plikt og fremsetter det som om det faktisk er et gode. Det jeg lurer på er med hvilken etisk rett du mener dette er en plikt hvis det ikke er demokratiet. Ut med sproget nu.

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Siden du er litt treig i pappen Helge, skal jeg faktisk forenkle spørsmålet litt.

Med hvilken rett mener du at et menneske kan være pliktig en gitt handling hvis det ikke er demokratiet du legger til grunn?

Pleym
Pleym
14 years ago

Det er fint at Liberalerens artikler fører til debatt. Få saker fortjener mer søkelys enn verneplikten.

Det er høyt under taket hos Liberalerens redaksjon.

Dog ser vi helst at debatten foregår med argumenter fremfor karakteristikker av debattantene, og at invektiver unngås.

Dette er en vennlig henstilling til debattantene.

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Helge, gikk du helt på felgen?

Kan du være vennlig å svare?

Helge
14 years ago

> Du må se at det er en brist i logikken når du vil oppheve frihet Nei, det er dessverre i logikken din bristen finner sted. Jeg sier ikke at verneplikten er en ideel ordning. Men hvis vi ser kynisk på det så er faktisk det den beste ordningen ut av to onder. Ordning en, det valget du synes er best, er å la verneplikten være frivillig og dermed risikere permanent å miste vår frihet. Ordning to, mitt alternativ, la individet ofre et år av sitt liv og dermed stå bedre rustet til å beskytte vår /permanente/ frihet. Verneplikten er… Read more »

b
b
14 years ago

Hvordan kan du si det? Du kan ikke nekte for at verneplikt ER tvang, enten du kaller det plikt eller frihetsberøvelse. Verneplikt fører til mindre frihet. Dermed er det en logisk brist når du sier at du vil oppheve noe frihet for å beskytte frihet. Skal det være logisk holdbart, må friheten være absolutt. Det er derfor mange liberalister er i mot USAs (og store deler av Vestens) terrorlover, der frihet blir ofret for å «beskytte» friheten. Hvert individ må få lov til å bestemme over egen kropp, selv om valget som blir tatt er «feil». Som jeg har sagt… Read more »

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Helge:

«ordning to, mitt alternativ, la individet ofre et år av sitt liv»

Har du enda ikke forstått det? Dette offeret er ikke et valg, det er tvang. Dermed LAR man ikke individet ofre et år som du sier, man TVINGER individet. Klarer du ikke svare på med hvilken etisk rett du mener dette hvis det ikke er den demokratiske?

Er du så tett i pappen at du ikke greier å tenke dine tankerekker helt ut?

Helge
14 years ago

> Hvordan kan du si det? Du kan ikke nekte for at verneplikt ER tvang Det har jeg heller ikke nektet for > enten du kaller det plikt eller frihetsberøvelse. Verneplikt fører til mindre > frihet. Alt er relativt. > Dermed er det en logisk brist når du sier at du vil oppheve noe frihet for > å beskytte frihet. Det er en logisk brist for deg, for din tankegang rettes for det meste i absolutter. Det er ingen logisk brist for meg, for jeg vet at man etter all sannsynlighet må inngå noen kompromisser også hva frihet angår for… Read more »

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Da har vi altså fått vite at Helge er for tvang. Altså var min rævpulekomentar lenger oppe faktisk helt på sin plass.

Angående denne testen som helge refererer til som ligger på forsiden så har jeg også lagt merke til noen pussigheter ved den. Selv om man hovedsaklig er for offentlige skoler, skatt osv hoster den ut at du bør stemme DLF. Kort og godt tror jeg vi kan si at den testen er vås i fra ende til annen. Det overrasker meg at liberaleren er tjent med å ha slikt ræl på forsiden.

Fra arkivet