Ukategorisert

En konsert, det nye valglokale?

Regjeringen ønsker å senke terskelen til valglokalet kraftig. Guri Størvold, statssekretær i Kommunal – og regionaldepartementet, ber valgstyrene møte opp på utradisjonelle plasser som kjøpesenter, rockekonserter og festivaler.

Liberalerens redaktør, Per Aage Pleym Christensen har jobbet for å senke terskelen til valglokalet i mange år. Liberaleren har bedt om at elever får stemme på skolen. I dag ga Guri Størvold et signal om svært lav terskel for å avgi stemme. I Radio Nordkapp oppfordret hun valgstyrene til å ta med stemmeurna på kjøpesenter, rockekonserter og festivaler for å få opp valgdeltakelsen.

Politikerne, eller regjeringspartiene, må ha fått panikk. Ved kommunestyrevalget i 2003 var valgdeltakelsen 59 prosent. Ved fylkestingsvalget deltok under 56 prosent. Valgdeltakelsen har blitt stadig lavere de siste ti årene, særlig ved lokalvalgene.

Å senke terskelen til valglokalet er bra, uten at skribenten anbefaler at valgstyrene, altså valgte politikere, skal møte opp på rockekonserter for å få flere til å stemme. Minst like viktig er det at politikerne gjør en god jobb, både i valgperioden og i valgkampen. Dårlig oppslutning kan være et resultat av at velgerne er misfornøyde med partiene og politikerne. De fleste lover langt mer enn de klarer å holde. I tillegg er likheten mellom partiene svært stor. Det er liten forskjell på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, spesielt kommer de minimale forskjellene til overflaten i kommunesektoren. Dårlig valgoppslutning kan være et resultat av dårlig politisk håndverk, og hvis det er tilfellet hjelper det ikke stort å senke terskelen til valglokalet kraftig, slik Kommunal – og regionaldepartementet anmodet valgstyrene om i dag.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer