Ukategorisert

En konsert, det nye valglokale?

Regjeringen ønsker å senke terskelen til valglokalet kraftig. Guri Størvold, statssekretær i Kommunal – og regionaldepartementet, ber valgstyrene møte opp på utradisjonelle plasser som kjøpesenter, rockekonserter og festivaler.

Liberalerens redaktør, Per Aage Pleym Christensen har jobbet for å senke terskelen til valglokalet i mange år. Liberaleren har bedt om at elever får stemme på skolen. I dag ga Guri Størvold et signal om svært lav terskel for å avgi stemme. I Radio Nordkapp oppfordret hun valgstyrene til å ta med stemmeurna på kjøpesenter, rockekonserter og festivaler for å få opp valgdeltakelsen.

Politikerne, eller regjeringspartiene, må ha fått panikk. Ved kommunestyrevalget i 2003 var valgdeltakelsen 59 prosent. Ved fylkestingsvalget deltok under 56 prosent. Valgdeltakelsen har blitt stadig lavere de siste ti årene, særlig ved lokalvalgene.

Å senke terskelen til valglokalet er bra, uten at skribenten anbefaler at valgstyrene, altså valgte politikere, skal møte opp på rockekonserter for å få flere til å stemme. Minst like viktig er det at politikerne gjør en god jobb, både i valgperioden og i valgkampen. Dårlig oppslutning kan være et resultat av at velgerne er misfornøyde med partiene og politikerne. De fleste lover langt mer enn de klarer å holde. I tillegg er likheten mellom partiene svært stor. Det er liten forskjell på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, spesielt kommer de minimale forskjellene til overflaten i kommunesektoren. Dårlig valgoppslutning kan være et resultat av dårlig politisk håndverk, og hvis det er tilfellet hjelper det ikke stort å senke terskelen til valglokalet kraftig, slik Kommunal – og regionaldepartementet anmodet valgstyrene om i dag.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Johan
Johan
14 years ago

Jeg er ikke helt enig med hverken skribent eller Størvold i denne saken. Hvis man ikke har satt seg tilstrekkelig inn i lokalpolitikken, slik at man skjønner hvorfor det er viktig å stemme, er det etter min mening like greit om man ikke stemmer.

Simon
14 years ago

Det er bra at terskelen til stemmelokalet er høy. Det er best at kun de som har interesse for politikk stemmer. Personer som tror at CO2 er en gift, bør ikke stemme.

Fra arkivet