Notiser

Færre nekter militæret på lovlig grunnlag

I løpet av 2006 innvilget Vernepliktsverket 1298 søknader om sivil verneplikt. Dette er 761 færre enn i 2004, ifølge Balder, magasin for militærnektere. For ordens skyld er det greit å minne om at liberalister bør være motstandere av verneplikt, både førstegangstjeneste og siviltjeneste.

Mest lest

Arrangementer