Ukategorisert

Rusfri musikkfestival – neppe!

–Nei, det kan du si, svarte Kristelig Folkeparti-politikeren på spørsmålet om hvorfor arrangøren ikke skal få muligheter til å skjenke alkohol til publikum på Døgnvillfestivalen som arrangeres 24. og 25. august på Alfheim stadion i Tromsø.

I formiddag sendte NRK et kort intervju med politikeren Marie Myreng Nilsen i Tromsø. Hun representerer Kristelig Folkeparti i formannskapet. På journalistens spørsmål om hvorfor festivalen ikke skal få bevilling, kom det ikke noe svar. Hun var bare imot alkoholservering.

Det er rådmannen i Tromsø som vil nekte arrangøren bevilling for å skjenke øl på tribunen og på Alfheim-matta under arrangementet. Administrasjonens argument ovenfor politikerne er at Alfheim er et idrettsanlegg, og dermed åpner ikke regelverket for alkoholservering. Sånn kan det gå når det offentlige har helt eller delvis styring på et anlegg, enten gjennom eierskap eller gjennom skattefinansierte støtteordninger. Dersom det var private eiere, ingen politiske regulerte støtteordninger og ingen konsesjonsordninger for alkohol, ville vi ha sluppet mer eller mindre gode politiske synsninger som rådmannen og Marie Myreng Nilsen bedriver. Kristelig Folkeparti og alkoholpolitikk er en dårlig kombinasjon.

Skribenten må legge til at rådmannen må legge vekt på kommunale retningslinjer når han ikke innstiller på bevilling. Det er ingen ting i veien lovmessig for at Døgnvillfestivalen skal få skjenkebevilling.

Denne saken kommer selvsagt til å løse seg på en god måte for festivalen. Det er god alkoholpolitikk at det skjenkes alkohol i kontrollerte former på stadion. Lovlig tilgang på alkohol vil redusere det illegale konsumet. Skjenkebevilling til Døgnvillfestivalen vil bety at publikum tar med seg færre flasker i bagasjen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer