Notiser

Overdrevne problem med alkohol

Sammenhengen mellom økt alkoholkonsum og økte problemer knyttet til alkohol er ikke så tydelig som tidligere forskning har vist. En klar økning i alkoholforbruket fra 1993 til 2004 er ikke blitt fulgt av en like klar økning i skadeomfang skriver Ingeborg Rossow i Nordisk alkohol og narkotikatidsskrift, ifølge Sirus.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

  • Det er farlig å dele verden i kun toDet er farlig å dele verden i kun to
    Liberalismen er den ideologien som lider mest av å dele verden inn i to forenklede virkeligheter.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.

Verdt å få med seg