Diverse, Magasin

Kom tilbake med bedre test, Nettavisen!

Nettavisen er nå ute med partitest i forkant av kommune- og fylkestingsvalget. Testen gir så rare utslag at den bør trekkes tilbake.

La meg først opplyse om anbefalingen jeg fikk ved å ta testen:

Sp 32,1 %, Frp 26,7 %, Høyre 19,6 %, Ap 19,1 %, SV 17,6 %, KrF 15,6 %, RV 14,3 % og Venstre 12,2 %.

Som den observante leser kan se i Kort sagt-spalten til høyre har flere av Liberalerens redaksjonsmedlemmer fått samme resultat. Før den kommer høylytte leserkrav om redaksjonens kollektive avgang, la meg fortelle om hvilke svar som gav et slikt resultat:

Nei til: At det offentlige bør ta tilbake ansvar for tjenester som utføres av private (såkalt rekommunalisering), lovfestet barnehaveplass, at flere offentlige arbeidsplasser flyttes ut i distriktene, at kommunene skal kunne ta eiendomsskatt også for fritidseiendommer, at staten skal betale, slik at det blir gratis å reise med alle riksveifergene i Norge, rushtidsavgift, at sosialhjelpsatsene bør være de samme i alle kommuner, at bør være forbudt å kjøpe sex.

Ja til: at staten skal få ansvar for å finansiere sykehjem, å fjerne fylkeskommunen, flere arbeidsinnvandrere, at det bør åpnes for å lage såkalte designbabyer i Norge for å hindre arvelige sykdommer, å stille strengere krav til folk for at de skal beholde arbeidsledighetstrygd.

Den/de som står bak Nettavisens partitest bør snarest fortelle hvordan ovennevnte standpunkter harmonerer med Senterpartiets program..

Noen nærmere omtale får ikke Nettavisens partitest før åpenbare bugs – eventuelt spinnvill vekting av svar – er fjernet. Men leserkommentarene under artikkelen om testen kan jo gi indikasjoner på at Liberalerens redaksjon ikke er alene om å slakte testen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer