Ukategorisert

Regjeringen kjøper seg makt

Det er valgkamp. Det har Liberaleren fått bekreftet gjennom å lese kalenderne til de forskjellige statsrådene.

Regjeringen bruker statsapparatet og skattefinansierte penger til å sørge for gode valgresultat for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Dagens regjering er helt sikkert ikke verre enn tidligere regjeringer i moderne tid. Politikerne bruker posisjonene til å skaffe seg makt, på bekostning av oss som ønsker et systemskifte og de partiene som til enhver tid utgjør opposisjonen.

Det er stor reiseaktivitet i regjeringen for tiden. Dette kommer klart og tydelig frem i kalenderne til mange av statsrådene som ligger tilgjengelig på regjeringen.no. Unntak er arbeids- og inkluderingsministeren, forsvarsministeren, nærings- og handelsministeren og olje- og energiministeren. Også disse regjeringsmedlemmene kan kjøpe seg stemmer av skattefinansierte penger, men har ikke kalendere tilgjengelig i profilene.

Kostnader med turer for statsråder og medhjelpere er en problemstilling, mye verre er det at politikerne reiser land og strand rundt med små gavepakker for å få flest mulig stemmer. Det kommer lovnader om alt fra knutepunktfestivaler til økt befolkningsvekst i distrikts-Norge. Da har vi med vilje unnlatt å nevne alle de lokale sakene som dominerer i mange små – og mellomstore kommuner. De fleste tiltakene som politikerne kommer med bidrar til å gjøre staten større. I tillegg undergraves konkurransen mellom alt fra festivaler, til kommuner og bedrifter. Det er for liberalister vondt å være tilskuer i en valgkamp i et sosialdemokrati.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Per
Per
14 years ago

Og så har vi jo også denne «laksesaken», hvor regjeringen sier en ting og EU noe annet. På tross av at rapporten ikke skal offentliggjøres før ca. 15. september har regjeringen «lekket saken» akkurat i tide til valgkampen, selv om det er sterk dissens om hva rapporten innebærer. Slikt kalles propaganda.

Fra arkivet