Ukategorisert

Regjeringen kjøper seg makt

Det er valgkamp. Det har Liberaleren fått bekreftet gjennom å lese kalenderne til de forskjellige statsrådene.

Regjeringen bruker statsapparatet og skattefinansierte penger til å sørge for gode valgresultat for Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Dagens regjering er helt sikkert ikke verre enn tidligere regjeringer i moderne tid. Politikerne bruker posisjonene til å skaffe seg makt, på bekostning av oss som ønsker et systemskifte og de partiene som til enhver tid utgjør opposisjonen.

Det er stor reiseaktivitet i regjeringen for tiden. Dette kommer klart og tydelig frem i kalenderne til mange av statsrådene som ligger tilgjengelig på regjeringen.no. Unntak er arbeids- og inkluderingsministeren, forsvarsministeren, nærings- og handelsministeren og olje- og energiministeren. Også disse regjeringsmedlemmene kan kjøpe seg stemmer av skattefinansierte penger, men har ikke kalendere tilgjengelig i profilene.

Kostnader med turer for statsråder og medhjelpere er en problemstilling, mye verre er det at politikerne reiser land og strand rundt med små gavepakker for å få flest mulig stemmer. Det kommer lovnader om alt fra knutepunktfestivaler til økt befolkningsvekst i distrikts-Norge. Da har vi med vilje unnlatt å nevne alle de lokale sakene som dominerer i mange små – og mellomstore kommuner. De fleste tiltakene som politikerne kommer med bidrar til å gjøre staten større. I tillegg undergraves konkurransen mellom alt fra festivaler, til kommuner og bedrifter. Det er for liberalister vondt å være tilskuer i en valgkamp i et sosialdemokrati.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer