Magasin

Sover Pensjonistpartiet?

Den kjente motstandsmannen og like kjente motstanderen av innvandring, Erik Gjems-Onstad har skapt storm med nye uttalelser om velkjente standpunkter. i Asker er han Pensjonistpartiets 1.kandidat.

Erik Gjemst-Onstad gikk ut og krevet innvandringsstopp i Asker. Slik fikk han markert at hans velkjente standpunkter om temaet ikke er byttet ut, selv om han nå er listetopp for Pensjonistpartiet (PP). Han understreket at PP har landets strengeste innvandringspolitikk.

Partiet har de siste fire årene deltatt i et sentrum/Høyre-samarbeid i Asker kommunestyre. Men nå er det stopp. Både Høyres ordførerkandidat og Venstres varaordfører markerer at det er uaktuelt å fortsette samarbeidet hvis uttalelsene til Gjems-Onstad er partiets politikk.

Ifølge Asker og Bærum budstikke har Pensjonistpartiet i Asker programfestet innvandringsstopp, og Gjems-Onstad har dermed markert partiets syn. Men han gikk lenger enn som så. Han uttalte seg om hvem som kan kalle seg nordmenn og ikke (blant de siste er ikke Venstres 3.kandidat på fylkestingslisten, advokat Abid Q. Raja). Dette har fått Pensjonistpartiet lokalt til å true Gjems-Onstad med eksklusjon om han ikke trekker seg frivillig. Han på sin side påpeker at han hverken kan eller vil trekke seg. Og det er korrekt, i henhold til Valgloven. Ikke kan velgerne stryke ham, heller. De må kumulere andre på listen.

Pensjonistpartiet vedtok onsdag at Gjems-Onstad ikke har tillit som toppkandidat.

Hvis uttalelsene fra et styremedlem er representative for kunnskapsnivået og for hvor godt partiets folk følger med i mediebildet, bør de kanskje skjerpe seg:

«- Vi har antakelig vært naive. Flere av oss var ikke klar over hvor sterkt framme han hadde vært i dette, og vi regnet med at når han gikk inn for vårt program, ville han stå solid på det. Men han har i stedet brukt oss til å fremme sin innvandringspolitikk.»

Nettopp. Med Gjems-Onstads markerte meninger om innvandring, integrering etc i en årrekke burde Pensjonistpartiet forutsett at han ville bruke en ny plattform til å markedsføre gamle standpunkter. Pensjonistpartiet gav ham plattformen han trengte, og nå er velgerne i Asker klar over at han er på valg. Om han kommer inn er en annen sak.

Gjems-Onstad (85) var aktiv i motstandsarbeidet mot nazi-okkupasjonen. Tydeligvis var det kun okkupasjonen og ikke nødvendigvis det ideologiske tankegodset han kjempet mot.

I april 1973 ble han nestleder i Anders Langes Parti (til landsmøtet i januar 1974), og ble i oktober 1974 parlamentarisk leder i ALP (efter Langes død). Ved konstitueringen av stortingsgruppen høsten 1976 ble han vraket, og oppfordret da folk til å stemme Høyre. Dermed ble han ekskludert. Gjems-Onstads innsats i mange interne konflikter i ALP er godt utbrodert i Carl I. Hagens selvbiografi Ærlighet varer lengst (Aventura, 1984). Også i biografien om Anders Lange (Soga om Anders Lange, 1993) er han omtalt.

Gjems-Onstad har bakgrunn fra flere partier, og var fylkesleder i Partiet Stopp Innvandringen i Akershus 1988 – 90.

Wikipedia-omtale (rotete)
Stortingets biografi

Tags:

Mest lest

Arrangementer