Ukategorisert

Hvem bør påvirke norske terrorlover?

Det har vakt oppsikt at USA har sendt en omfattende kommentar til justisminister Knut Storbergets forslag til ny norsk terrorlov. Er det unaturlig at Norges viktigste allierte har meninger på dette feltet?

Vi har full forståelse for at USA, som NATOs førende land og Norges viktigste allierte har meninger om hvordan norsk terrorlovgivning ser ut. Vi klarer ikke å hisse oss opp over at ambassadøren har sendt en omfattende kommentar.

Norsk terrorlovgivning må nødvendigvis berøre våre allierte i NATO, de andre medlemslandene i Schengen- avtalen, internasjonale politimyndigheter som Interpol, etc.

Uansett hvem justisministeren velger å inkludere i lovforslagets høringsrunde, er det Stortinget som bør og skal ha det siste ordet i lovgivning som gjelder Norge. Medmindre lover bryter internasjonale avtaler vi er forpliktet av.

Dessverre har USA de siste årene lagt seg på en linje som gjør det vanskeligere for dem å bli hørt. Å holde mistenkte fengslet på ubestemt tid, er i strid med rettsstatens prinsipper; man har rett til å kjenne til anklagene mot seg, møte sin anklager, og få forsvare seg i åpen rett mot anklagene. Enhver er uskyldig inntil bevist skyldig og dømt i en rettssak som tilfredstiller prinsippene i rettsstaten.

I tillegg til å holde mistenkte fengslet uten lov og dom, bedriver USA overvåkning mot egne borgere – uten lovhjemmel. Demokratiet og rettsstaten skal verne sine borgere – ikke og ikke behandle alle og enhver som mulige forbrytere.

Om USA skulle ha relevante og vektige innvendinger mot norsk terrorlovgivning vil dessverre deres egen pågående praksis sterkt skade landets mulighet til å bli hørt. Dét er en situasjon den sittende regjeringen i USA bare kan takke seg selv for.

Mest lest

Arrangementer