Diverse, Magasin

Stordalens engasjement er prisverdig

Hotellkonge og nyslått miljøaktivist Petter Stordalen gir idag ut en valgavis der han advarer mot å stemme på partier som støtter giftdumpingen i Oslofjorden. Det er hans demokratiske rett. Han bør imidlertid ikke misbruke muligheten.

Som borger har Stordalen mulighet til å engasjere seg i alle de saker han måtte ønske. Som mangemillionær har han også midlene til å gjøre seg hørt – ved direkte kommunikasjon med velgerne. Det er egne midler han bruker når han idag distribuerer en valgavis til mange husstander i Oslo.

Han advarer mot å stemme på Høyre, FrP, SV og Venstre – fordi partiene ikke har bidratt til å stanse giftdumpingen ved Malmøykalven i Oslofjorden.

Et par siterte professorer føler seg misbrukt av Stordalen. De har uttalt seg om faglige spørsmål, og mener de ikke kan taes til inntekt for noen boikott av navngitte partier. Hvor mange mottagere av valgavisen vil høre de siterte protestere mot å bli tatt til inntekt for Stordalens boikott?

Det er bra at Stordalen engasjerer seg, og bruker egne penger til å synliggjøre sitt engasjement. Partiene som angripes må møte ham i åpen debatt og presentere sitt syn og sine argumenter. Det er jo slik demokratiet er ment å virke.

Særinteresseorganisasjoner som LO og Huseiernes Landsforbund er fra ulike hold kritisert for å synliggjøre egne standpunkter i valgkampen. Vi synes det er greit at de deltar. Partiene må tåle å høre hva andre mener om dem, deres standpunkter og deres stemmegivning i folkevalgte organer. Kanskje gjør disse aktørene jobben som media burde gjort – oftere enn foran hver valg.

Slik er det også med Stordalens engasjement. Det er mulig han burde kvalitetssikret produktet sitt bedre, men det vil isåfall debatten vise.

SV er blant dem som har klaget over at miljøsaker har hatt lite plass i årets valgkamp, har muligheten for å få temaet på dagsordenene i innspurten av valgkampen. Men det var kanskje ikke slik de hadde forestilt seg det?

Mest lest

Arrangementer