Ukategorisert

En frekkis fra Haga

Svart arbeid er å stjele fra kommunekassa og statskassa, skriver kommunalminister Åslaug Haga i en e-post til VG.

VG har foretatt en undersøkelse som viser at 50 ordførere innrømmer at de har betalt svart for arbeid, varer eller tjenester. Kommunalministeren er overrasket over tallene, og hun jukser i sin kommentar. Å unndra skatt er moralsk fordi skatt er tyveri, ikke motsatt slik Åslaug Haga hevder.

På kampanjen Svartarbeid.no er det en illustrasjon på motstanden mot skatt og tilhørende forsvar for svart arbeid med et eksempel:

Per og Pål treffes. Per er murer. Pål er snekker. Per trenger å få utført snekkerarbeid som han vil bruke 20 timer på. Pål kan imidlertid utføre på jobben på 10 timer, til 300 kr timen. Pål trenger å få utført murerarbeid som han vil bruke 20 timer på. Per kan imidlertid utføre jobben på 10 timer, til 300 kr timen. De utfører et arbeid for hverandre. Resultatet er at begge tjener 10 timer som de kan bruke enten på å tjene 3000 kr til eller f.eks. på familie eller fritid. Det er snakk om en frivillig, samfunnsnyttig avtale til fordel for alle deltakende parter.

Historien slutter imidlertid ikke her. Inn kommer Jens fra sidelinjen. Han gir klar beskjed til Per og Pål om at han skal han 1/3 av det som de betaler hverandre. 1000 kr fra hver av dem. Hvis de ikke betaler dette, vil han rive byggverkene, beslaglegge pengene med makt og/eller sperre dem inne i et spesialhus som han har bygd for å straffe dem som ikke gjør som han vil. Siden Jens har med seg Kristin, Aslaug, Dagfinn, Erna og Carl som alle bærer noen skikkelige balltrær, velger Per og Pål å gi fra seg pengene.

Jens og hans kumpaner er parasittiske kriminelle som stjeler produktet av andre menneskers arbeid. De har ikke gjort verken snekkerarbeid eller muring. De tilraner seg likevel en andel av andre menneskers innsats. Per og Pål har rett til å beskytte seg mot disse pøblene.

Den reflekterte leser skjønner selvsagt poenget med historien. Per og Pål er vanlige arbeidere som skaper verdier. Jens og hans kumpaner er kriminelle politikere som stjeler under dekke av navnet «skatt». Svart arbeid er vanlige arbeideres selvforsvar i en tid da man ikke kan behandle politiske kriminelle på linje med private kriminelle.

Det er Liberalerens skribent Bent Johan Mosfjell som driver nettstedet Svartarbeid.no.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Såssialdemokrat
Såssialdemokrat
14 years ago

Liberaleren har en spesiell evne til å undervurdere sine egne lesere, ved å stadig ty til infantile forklaringer på hvordan samfunnet «egentlig er skrudd sammen.» Applaus til dere for artige innføringer i statsdrift. Heldigvis oppfatter de fleste av oss skatt som en nødvendig byrde for å finansiere viktige fellesgoder, og den alternative samfunnsorden som Liberaleren forfekter, er det heldigvis kun en marginal (og smått komisk) gruppe som ønsker å heie frem. For å avslutte med E.Førde: «Avgift er sivilisasjon.» Det samme må kunne sies om skatt. Godt valg, folkens!

Johan R. Sjöberg
14 years ago

Såssialdemokrat är antingen ett troll eller osedvanligt dum. Jag har aldrig bett om medlemskap i den fiktiva organisationen «samfunnet» och önskar heller inte dess tjänster. I gengäld vill jag gärna bli lämnad ifred.

Thomas Kenworthy
14 years ago

quote
For å avslutte med E.Førde: “Avgift er sivilisasjon.” Det samme må kunne sies om skatt.

Et historisk fellestrekk ved alle tyrranier er høye skatter. Så man kan like gjerne si. Skatter er barbari.

Thomas Kenworthy
14 years ago

quote
«heldigvis kun en marginal (og smått komisk) gruppe som ønsker å heie frem.»

Kan du komme med en liten humoranlyse av vårt standpunkt om at vold kun skal brukes til selvforsvar?

Per
Per
14 years ago

Det er nå dessverre sånn at den «politisk korrekte majoritet» oppfatter det som tyveri å beholde sine egne penger…

Fra arkivet