Ukategorisert

Ideologiløs kommunepolitikk?

Er det sant at det ikke spiller noen rolle hvem som styrer i din kommune?

Det er rikspolitikerne som legger rammene lokalpolitikerne må styre innenfor. Det er ingen tvil om at staten har bukten og begge endene i lokalpolitikken. Lokalpolitikere som vil bedre egne rammevilkår må rett og slett reise en egen sak om vilkårene for lokaldemokratiet – men foran et stortingsvalg. En prosess som bør starte når årets valg er unnagjort, og i god tid før partiene starter sine interne program- og nominasjonsprosesser foran 2009.

Aksepterer man at rammene er lagt, kan man naturligvis finne forskjeller mellom rødt og blått styre.

– Vil du at din kommune skal konsentrere seg om de viktigste oppgavene, eller smøre ressursene ut over på flest mulige sektorer?

– Vil du at din kommune skal ha lave gebyrer på tjenester det offentlige har monopol på, eller skal gebyrregningen du får skrives med gaffel av lite lydhøre politikere og byråkrater?

– Synes du det er greit at kommunen har monopol på visse tjenester, eller bør anbud og konkurranseutsetting brukes – både for å få frem hva tjenesten koster og hvem som kan levere best mulig tjeneste til lavest mulig pris, og for å finne ut hvilke krav dine folkevalgte stiller til tjenesteprodusentene?

– Vil ha et kommunestyre der fagforeningene har veto mot folkevalgte beslutninger (som i Trondhjem), eller vil du ha et kommunestyre der innsyn og åpenhet er regelen mer enn unntaket?

– Synes du det er greit at kommunen skattlegger hjemmet ditt (som Nittedal, Skedsmo og Lørenskog), hvis du eier det selv?

– Er det greit for deg at skolen dine barn går på vil gi dem astma, allergi og andre plager senere i livet?

– Er det greit at skolens ansatte er bedre beskyttet mot fukt, dårlig luft etc enn dine barn som er elever?

– Er det greit at dine barn skal gjøres best mulig istand til å møte sitt voksne liv med skolebøker fra 1960-tallet, og tavle og kritt – fremfor dagens mest brukte arbeidsverktøy?

– Finner du deg i at kommunen bruker uker og måneder på å behandle og gi deg svar på selv de enkleste søknader?

– Er det greit at brorparten av kulturbudsjettet går til administrasjon fremfor til målgruppene?

– Er det greit at kommunen bygger dyre kulturhus og/eller rådhus enn å sørge for akseptabel standard på sykehjem, gamlehjem og skoler?

– Vil du kunne stille krav til skolen, og velge skole for dine barn – eller vet byråkratene best for dine barn?

– Er det greit å føle seg som en tjener hver gang du tar kontakt med kommunale etater, eller burde det være omvendt?

Og slik kunne vi fortsette.

Forskjellene er der, selv om de er små for liberalister. Nå er dessverre majoriteten av dagens velgere ikke liberalister. Disse forskjellene burde bety noe når du skal avgjøre hvilken stemmeseddel du putter i urnen idag.

Det finnes en god del saker som ikke avgjøres av kommunestyret. For eksempel at et godt drevet kommune får sine merinntekter konfiskert av staten, som istedet deler pengene ut til kommuner som driver for vær og vind.

Slike temaer må du vente til 2009 med å påvirke.

Tags:

Mest lest

Arrangementer