Ukategorisert

Hurra – vil legge ned bibliotek!

Det er positivt at administrasjonen innser kommunens begrensninger, og kommer med forslag om nedleggelse av skattefinansierte tilbud. Denne gangen kan det gå utover biblioteket på Tranby.

Rådmann i Lier, Hans-Petter Christensen, foreslår å legge ned et bibliotek. Dessverre bruker han ikke en prinsipiell begrunnelse, men begrunner forslaget med økonomiske årsaker. Rådmannen mener kommunen ikke har økonomiske ressurser til å drive tre bibliotek.

Kultur- oppvekst- og undervisningsutvalget skal behandle saken 26. september. Deretter skal saken videre til formannskapet og kommunestyret.

På grunn av lovverket, blant annet lov om folkebibliotek, må kommunene tilby tjenester som skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Når politikerne omtaler ordningen som gratis i lovteksten, vil Liberaleren legge til at den er skattefinansiert. Det betyr at det finnes personer som må betale skatt for å finansiere en tjeneste som andre benytter.

Hans-Petter Christensen sitt forslag strider ikke mot bibliotekloven. Han kommer kun med tanker som betyr effektivisering av kommunens drift. Dessverre vil kommunen, dersom rådmannens forslag blir vedtatt, vurdere en ordning som innebærer at man kan bestille bøker via internett, for så å hente bøkene i sin nærbutikk. Det betyr at konkurransen for private aktører ikke minker, et av de sentrale ankepunktene mot administrasjonens forslag til politikerne i Lier kommune.

Liberaleren mener det er uhørt at staten, i dette tilfellet gjennom kommunene, skal drive med utlån av bøker, musikk og filmer i ren konkurranse med private aktører. Vi har heldigvis ikke lignende skattefinansierte fjernsynsordninger, selv om mange liker å se på fjernsyn. Representanter fra Norsk Bibliotekforening liker ikke denne sammenligningen, mens vi i Liberaleren mener den er helt naturlig.

Se sakspapirene for møtet i utvalget – side 55 .

Tags:

Mest lest

Arrangementer