Ukategorisert

Enda dårligere Vær varsom-plakat

Liberaleren har hele tiden satt egen etikk og integritet øverst og derfor ikke fulgt Vær varsom-plakaten. Et forlag til endring i denne, gjør vårt standpunkt enda viktigere

Jeg har tidligere kritisert ”Vær varsom” – monopolet i en artikkel. Nå har et utvalg lagt frem forslag til nye regler. «Sannheten» som alle må følge skal endres. Følgende foreslås som et tillegg:

«Utover moderate honorarer for nyhetstips, skal pressen som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon eller medvirkning. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til å handle i strid med egen samvittighet, eller uberettiget å trå innenfor andres privatsfære. Betaling for rettigheter skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.»

Dette er et resultat av diskusjonen i kjølvannet av Se og Hør boken til Håvard Melnæs, En helt vanlig dag på jobben. Vi skal la være å spekulere i om dette tillegget skyldes at de andre avisene er misunnelige på Se og Hørs evne til å betale for eksklusive reportasjer. Forslaget er tvilsomt nok i seg selv.

Det frakjenner menneskers evne til selv å vurdere hvordan de ønsker å handle i forhold til media. Hovedpoenget er imidlertid at det sementerer et materialistisk syn på penger. Det er rett og slett primitivt å nedvurdere verdi til å kun handle om penger. For de fleste bedrifter har det verdi å få et oppslag i en avis. For aviser har det verdi å få en sak eksklusivt.

Det er ingen hemmelighet at det her skjer et implisitt bytte der en avis gis en sak eksklusivt under forståelse av at oppslaget skal være positivt. Byttehandler handler ikke om utveksling av penger. Penger er derimot en renere og synligere metode for å vise hva som egentlig foregår.

Dersom en handling er tillatt, bør den også være tillatt dersom den inkluderer penger. Penger hverken tilfører eller fjerner moralsk verdi. Forslaget bygger på en antakelse om penger som noe litt skittent og umoralsk.

Det å være en kilde eller et intervjuobjekt er en handling som innebærer tidsbruk. Dersom dette er knyttet til ens profesjonelle liv, er det på sin plass å ta seg betalt for sin tid. Dette skjer i de fleste intervjusituasjoner gjennom reklameeffekten av oppdraget og for kilder gjennom å få en sak vinklet på en spesiell måte. Penger tilfører intet nytt.

Det å bruke penger for å få folk til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort, rent samvittighetsmessig, er også uproblematisk. Mennesker gjøre hele tiden handlinger som de ikke ville ha samvittighet til dersom de ikke ville ha fått betalt for det. F.eks. en rekke jobber. Jeg ville f.eks. under studietiden ikke hatt samvittighet til å vært oppe hele natten og solgt pølser til folk på Shell hvis jeg ikke hadde fått betalt for det.

Det bør være opp til den enkelte kilde, det enkelte intervjuobjekt, den enkelte journalist og den enkelte avis å selv velge sine egne standarder og foreta sine egne verdivurderinger.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thor Børresen
Thor Børresen
14 years ago

Nå tror jeg du har tatt for mye Møllers tran, Bent Johan. At Liberaleren ikke følger «Vær varsom plakaten» er det neppe noen som hisser seg opp over, for den synsingen dere bedriver kan vel neppe kalles journalistikk, men nå er vel jeg innhabil i forhold til å vurdere det. Men ditt angrep på Vær varsom-plakaten er likevel noe overdrevet. De fleste skal være glad for at norsk presse har noen felles standarder når det gjelder etikk og moral. Man setter krav til saker man publiserer, man har tilsvarsretten o.l. Og man har noen kjøreregler når det gjelder å betale… Read more »

Seide
14 years ago

«men den norske pressen mener for eksempel det er uetisk å lokke ansatte i kredittkortselskaper til å lekke informasjon om sine kunder mot honnorar» For det første «mener» ikke pressen det, de er underlagt en retningslinje. For det andre er jo bedriften underlagt taushetsplikt ovenfor kunden, og vil måtte stå til ansvar for eventuelle lekasjer, ikke nødvendigvis avisa. Jeg er ikke imot at det skal være steder hvor avisene setter en grense, men som artikkelforfatter har sagt, det er farlig når alle medier i et samfunn følger de samme reglene. Kan fort bli litt kommunisme; «greit å si hva du… Read more »

Thor Børresen
Thor Børresen
14 years ago

Jo, norsk presse mener dette. «Vær varsom – plakaten» vedtas av pressens egne organer som felles kjøreregler. Et langt bedre alternativ enn om myndighetene skal styre retningslinjene. Retningslinjene som knesettes i «vær varsom – plakaten» er det bred konsensus om, og inneholder mange selvfølgeligheter, men ikke minst for å beskytte enkeltindivider er det nødvendig med visse kjøreregler. Dette handler ikke om kommunisme, men om etikk og moral. For oss som jobber i bransjen og for de som er på den «andre» siden gir denne plakaten trygge rammer om journalistikken uten at jeg tror noen føler seg spesielt hemmet av den… Read more »

Thor Børresen
Thor Børresen
14 years ago

Da er vi kanskje ikke så uenige likevel? Greit at man har lovverk som skal hindre folk i å begå ulovligheter, men det vet du ikke alltid er nok (det er for eksempel ulovlig å selge stemmen sin). Og så finnes det saker som er i gråsonen. Pressen for sin del ønsker klare regler for å unngå at folk på grunn av penger skal føle seg presset til å gå på akkord med sin samvittighet, og loven for den saks skyld. Det synes jeg er greit. Når ting endres så er det ofte fordi det dukker opp nye problemstillinger, og… Read more »

Preben Deichmann
14 years ago

At penger skal stå i fokus når det gjelder valg av kilder er jo helt hinsides! Da ender vi opp med å omdanne nyheter til underholdning, slik den konservative R.Murdoch har gjort med sitt medieimperium i USA og resten av verden.

Fra arkivet