Ukategorisert

Sosialist reagerer på eiendomsskatten

Anne Gerd Paulsen er medlem av SV, men reagerer på politikernes skattekåthet. Paulsen frykter at hun tvinges til å flytte på grunn av økning av eiendomsskatten.

Liberaleren har tidligere meldt at medlemsmøtet i Alta Arbeiderparti ønsker mer eiendomsskatt i kommunen. I dag har Alta kommune omtrent 27 millioner kroner i året i inntekter på eiendomsskatten. Når medlemmene i Arbeiderpartiet har fått viljen sin, vil inntektene øke til omtrent 40 millioner kroner. Eiendomsskatten er frivillig for kommunene. Staten lar kommunene bestemme innenfor visse rammer. Dessverre velger flere og flere kommuner å ty til økt skatt for å finansiere offentlig forbruk.

Anne Gerd Paulsen, som bor i Alta, liker dårlig at det er sosialistene i Alta som går i front for å utvide eiendomsskattegrensene, og dermed også å øke satsene. Selv har hun mangeårig medlemskap i SV, og regner seg selv som sosialist. Ifølge Altaposten mener hun at eiendomsskatten kolliderer med SV og Arbeiderpartiets sosialpolitikk. Skatten rammer mange som tjener dårlig.

Dilemmaet for Anne Gerd Paulsen, som regner seg som sosialist, er at hun er imot eiendomsskatt, men ønsker betydelig offentlig forbruk. Hun vil at Alta kommune skal drive alt fra fritidsklubber til næringsarbeid. Så stort offentlig engasjement betyr at borgerne må betale regningen i form av skatter og avgifter. Innbyggerne i Alta er ikke et unntak. Skal skatter reduseres, må offentlig sektor redusere sine utgifter, verken mer eller mindre. Den dagen Paulsen går i front for store kutt i Alta kommune sitt budsjett, kan hun med troverdighet ytre sin motstand mot eiendomsskatt. Hun må endre sitt sosialistiske grunnsyn for å bli troverdig i kampen mot eiendomsskatt.

Liberalister derimot, som ikke forsvarer en gigantisk kommunal sektor, kan med god samvittighet skrive under oppropet mot eiendomsskatt.

(Adressen til kampanjen er: www.neitileiendomsskatt.no. Nettstedet har vært nede i lange perioder de siste dagene.)

22 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Stian
14 years ago

Et spørsmål: Hvis man er liberalist og ønsker en kraftig redusert offentlig sektor; hvordan stiller man seg da til tilbud som i dag finansieres av det offentlige, som opplagt er attraktive og populære blant dem de retter seg mot, men som langt fra like opplagt vil bli opprettholdt dersom offentlig sektor og offentlig pengebruk reduseres med så mye som det jeg oppfatter at du ønsker? Nettopp fritidsklubber og andre ungdomstiltak er ett eksempel, der gruppen tiltaket retter seg mot ikke selv er spesielt pengesterk, og derfor ikke uten videre vil kunne opprettholde tilbudet med private midler. Tiltak rettet mot andre… Read more »

Stian
14 years ago

Takk for svar. Respekterer selvsagt at det er vanskelig å gi et veldig nøyaktig svar. Men jeg tillater meg å tro at skattefinansierte tilbud ville forsvunnet i stort monn dersom skattenivået ble svekket med så mye som dere i Liberaleren ser ut til å ønske.

Men at det er mulig å opprettholde det meste av dagens tilbud også uten eiendomsskatt er jeg derimot enig i, selv om dette hverken er begrunnelsen for eller rokker ved min støtte til denne skatten.

MariaMariaOslo
14 years ago

Når skattene går ned, går vedriskapningen opp og man får mer til å bruke på offentlig velferd. Slik som forrige Høyre-regjering viste. Det blir derfor for dumt å være sosialist men imot sosialistisk politikk slik denne dama i Alta. Da er det på tide å stemme blått!

Stian
14 years ago

MariaMariaOslo: Vet du dette med skatt og verdiskapningen positivt, eller er det bare et postulat høyresiden kaster frem ved anledning? SSB har gjennomført forskning som dokumenterer at skattelette gir lavere sysselsetting. Det tyder jo ikke på at din påstand samsvarer med virkeligheten i særlig grad.

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Yet one relationship remains constant for all to see: In each region, the richest countries tend to be those with the strongest economic freedoms.

http://www.heritage.org/research/features/index/chapters/htm/index2007_chap4.cfm

VamPus
14 years ago

Stian: Forskere mente i sommer at dersom kvinner fikk lavere skatt ville flere gå ut i arbeid (korrigerer noe av skjevheten ved at kvinner jevnt over får dårligere lønninger enn menn): http://www.na24.no/politikk/article1208085.ece De rødgrønne kalte høyreregjeringens økonomiske politikk for vodoo-økonomi (lavere skatter, høyere skatteinntekter). Viste seg at det stemte gitt. VG 18.01.2006 (ikke på nett): «Skatteregnskapet viser at det ble innbetalt 50 milliarder kroner mer i skatt fra bedrifter og enkeltpersoner i 2005, sammenlignet med 2001. Økningen i oljeskatt er 60 milliarder på toppen av dette. Erna Solberg mener at regjeringen hun satt i, skal ha mye av æren for… Read more »

MariaMariaOslo
14 years ago

Stian, jeg trodde du visste hvilken skattepolitikk den forrige Høyre-regjeringen førte og hvilken virkelighet det var, siden du snakker om virkelighet. (SSB har jo også hevdet/innrømmet at Frps politikk ikke nødvendigvis gir en renteøkning, selv om det er en annen sak. Skal se om jeg finner linken, men siden du lener deg til SSB så kjenner du sikkert til den)
– Ellers viser jeg til Vampus`innlegg over

Stian
14 years ago

Takk for mange svar på utfordringen min. At de samlede skatteinntektene økte i forrige stortingsperiode er jeg klar over. At dette skjedde bare fordi Høyre reduserte skattenivået er vel derimot ikke like opplagt. De samlede skatteinntektene har – naturlig nok – en tendens til å øke i oppgangstider og gå ned i nedgangstider. Det er hva som skaper oppgangen og nedgangen som er (det i mine øyne fortsatt ubesvarte) nøkkelspørsmålet. Og i så måte må det vel være et paradoks at sysselsettingen i Norge stanger mot rekordnivå om dagen, til tross for at skattenivået er tilbake på 2001-nivået? (Ikke at… Read more »

b
b
14 years ago

Jeg synes at dette med eiendomsskatt er et vanskelig spørsmål. I prinsippet er det en skatt som jeg lettere kan akseptere enn inntektsskatt. Skatt på arbeid er direkte tyveri, og dessuten «straff» for å produsere noe. Skatt på eiendom derimot, kan forsvares med at det er beskatning på noe som i utangspunktet er en begrenset ressurs (land).

Jeg sier ikke at jeg er for eiendomsskatt, men dersom det først skal være skatter ønker jeg heller å se skatt på eiendom enn på arbeid.

http://en.wikipedia.org/wiki/Geolibertarianism

Seide
14 years ago

«Og i så måte må det vel være et paradoks at sysselsettingen i Norge stanger mot rekordnivå om dagen, til tross for at skattenivået er tilbake på 2001-nivået?»

Det er veldig, veldig mange faktorer som spiller inn på arbeidsmarkedet. Og sett at det generellt er arbeidsmangel i hele europa, tror jeg de norske skattene spiller en veldig liten rolle her. Ceteris paribus!

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Ta en vilkårlig tomt i oslo. Hvem bestemmer verdien på denne tomten? Det kan være lov å bygge 6 etajser Det kan være lov å bygge 72 etasjer Alternativt kan den som eier tomten bestemme hvor høyt det skal bygges Land er en begrenset ressurs, hvorfor skal politikere bestemme hvem som skal bli beriket og hvem som ikke skal bli det I et normalt land vil dem som skaper verdier få verdier Om det plutselig blir lov å bygge mye høyere på en tomt vil verdien på denne tomten stige Visa er den samme Politikere har et gode å selge… Read more »

b
b
14 years ago

Voodoo-king: Verdien på en tomt kan bestemmes slik den blir bestemt nå: Den som er villig til å betale høyest skatt/leie er den som får tomten. Dette vil føre til at tomter i distriktene vil være så og si gratis. Med andre ord: markedet bestemmer skattene, ikke politikerne. En interessant effekt av dette vil være at markedetskreftene vil gjøre det slik at den som er flinkest til å utnytte et stykke land, er den som har råd til å «eie» det. Jeg synes at det er mye viktigere å ha retten til fruktene av det en produserer, enn retten til… Read more »

Reidar
Reidar
14 years ago

Eiendomsskatt er like mye et tyveri som inntektsskatt. Jeg synes det fungerer som mafiaens innkreving av beskyttelsespenger; enten betaler du eller så risikerer du ubehageligheter. Hva betaler man så for? Ingenting! Man betaler for å unngå ubehageligheter med myndighetene.

Skattetyveri er noe man stadig må slåss mot fordi det bare blir mere av det i fremtiden. Det neste store tipper jeg blir globale skatter og det starter med noe CO2 idioti tenker jeg og fortsetter med eiendomsskatter innkrevd av FN.

b
b
14 years ago

Voodoo-king: Verdien på en tomt kan bestemmes slik den blir bestemt nå: Den som er villig til å betale høyest skatt/leie er den som får tomten. Dette vil føre til at tomter i distriktene er så og si gratis, mens tomter i byer koster mer. Med andre ord: markedet bestemmer skattene, ikke politikerne. Jeg synes at det er mye viktigere å ha retten til «fruktene av det en produserer», enn retten til å eie et stykke land. Jeg sier ikke at jeg forsvarer eiendomsskatt, men jeg er mer villig til å godta det enn innektsskatt. Etter par interessante artikler (kilder… Read more »

JozefK
14 years ago

Bjørn Magne Solvik: De fleste samfunnsøkonomer, inkludert relative liberalister som Victor Normann og Karen Helene Ulltveit-Moe, mener at skattlegging av urørlige objekter er det beste, dvs. eiendomsskatt (som egentlig er en kommunal avgift og ikke en vanlig skatt) og skatt på kapitalavkastning av fast eiendom (den såkalte boligskatten). Dessuten er det rimelig at kommunene krever inn en avgift for å være vertskap for boliger og næringsliv, kommunen produserer jo en god del offentlige goder som gatelys, fortau, parker, brannvesen og legevakt. Dersom Alta innfører eiendomsskatt kan de litt igjen for å være vertskap for kraftverket (som jo ikke gir så… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Hvem har sagt at gatelys, fortau, parker, brannvesen og legevakt bør være offentlige eiet/drevet?

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Ok så byggverket geolibertarianism bygger altså på premisset om at felleskapet er rettmessig eier av jord. Hvorfor er dette mer naturlig enn at jorda tilhører individet eller krokkodillene, og hvorfor tar indianerne feil når de sier at ingen kan eie jorda vi går på. Om ikke individet kan eie jorda bør vel heller ikke felleskapet kunne eie jorda. Vi blir alle født uten å eie jord, dette vil gjelde uansett om felleskapet er rettmessig eier av jorda eller om enkeltindividet er det. Å si at en ikke eier fruktene av eget arbeid fordi en ikke eier jord er logisk feil.… Read more »

JozefK
14 years ago

Pleym: Nå er fortau, brannvesen, parker etc en gang et offentlig (kommunalt) ansvar i Norge. Dersom du mener det er en dårlig ordning, så er det egentlig en annen (og langt mer komplisert) diskusjon. Når kommunen er pålagt visse oppgaver som det er vanskelig å kreve betalt for (dette kalles offentlige eller kollektive goder i samfunnsøkonomien), må kommunen skaffe inntekter på annet vis. Eiendomsskatt er en enkel og relativt rettferdig måte å fordele kostnadene på. Besøkende fra nabokommunen får selvsagt bruke parken og gatelysene uten å betale et rødt øre, men det får våge seg, såpass rause kan vi være.… Read more »

Per
Per
14 years ago

Sitat fra b: «Voodoo-king: Verdien på en tomt kan bestemmes slik den blir bestemt nå: Den som er villig til å betale høyest skatt/leie er den som får tomten. Dette vil føre til at tomter i distriktene er så og si gratis, mens tomter i byer koster mer. Med andre ord: markedet bestemmer skattene, ikke politikerne. Jeg synes at det er mye viktigere å ha retten til “fruktene av det en produserer”, enn retten til å eie et stykke land. Jeg sier ikke at jeg forsvarer eiendomsskatt, men jeg er mer villig til å godta det enn innektsskatt.» Så har… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

lol jeg bare spekulerer avgårde med den kunnskapen jeg har Since the 1990s, the idea of replacing the income tax with a national sales tax has been floated in the United States; many of the actual proposals would include giving each household an annual rebate, paid in monthly installments, equivalent to the percentage of the tax (which varies from 15% to 23% in most cases) multiplied by the poverty level based on the number of persons in the household, in an effort to reduce the sales tax’s inherent regressivity. fra wikipedia ok djevelen ligger sikkert i detaljene skattetekniske detaljer er… Read more »

Fra arkivet