Ukategorisert

Kommunen reddet fotballklubb

FK Arendal er reddet fra konkurs med hjelp av skattefinansierte penger.

FK Arendal har fått pengeløfte verdt 874 000, og er dermed reddet fra konkurs i denne omgang, skriver Agderposten.no. Det er Arendal kommune og sponsorer som hjelper klubben økonomisk.

At private aktører hjelper en organisasjon økonomisk er prisverdig. Der skal eierne ha eiendomsretten over egne penger. Mer betenkelig er det at en kommune bruker skattefinansierte penger for å berge en fotballklubb. Det kan bety at skattebetalere som hater fotball må bidra for å holde liv i FK Arendal. Eller FK Arendal sine konkurrenter bidrar til å holde liv i en klubb som stopper vekst og suksess i egen organisasjon. Sånn går det når politikerne disponerer penger på vegne av fellesskapet. Rettferdig er det ikke. Det er ikke spesielt formildende at det er skatter og avgifter som har satt FK Arendal i en vanskelig økonomisk situasjon.

I budsjettsammenheng er den skattefinansierte støtten som Arendal kommune gir den lokale fotballklubben en bagatell, men prinsippet er viktig og det er synd prinsippene betyr lite for mange lokalpolitikere.

Tags:

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per
Per
14 years ago

Jeg synes i aller høyeste grad det er formildende at det er skatter og avgifter som har satt FK Arendal i en vanskelig økonomisk situasjon. At de får tilbake *sine* penger når de trenger det skulle bare mangle. Hva er ellers løsningen? Her har det offentlige håvet inn skatter og avgifter, og så skal ikke klubben få noe tilbake når den trenger det? Nei, her synes jeg skribenten bommer. Jeg synes, som skribenten, også at fotballklubber og idrettslag bør klare seg uten offentlig støtte. Forutsetningen for dette er imidlertid at skatter og avgifter opphører eller i det minste settes til… Read more »

Thor Børresen
Thor Børresen
14 years ago

Dessuten ligger det også en forretningsmessig vurdering bak dette. Ved at kommunen gikk inn i spleiselaget sammen med andre sponsorer begrenset man skattebetalernes tap. Å kjøre klubben konkurs fordi man ikke klarer å betale skatter og avgifter hadde rett og slett vært dårlig butikk for kommunen, hvis man da kan tillate seg å se rent praktisk på det.

Carl Christian
14 years ago

Nå vil jeg verken si kategorisk ja eller nei til at det offentlige skal støtte idretten (det synes jeg er situasjonsavhengig, og jeg kjenner ikke omstendighetene i Arendal godt nok, men opp mot 2 mill i støtte på 7 år virker mye), og jeg er særs lite interessert i fotball. Men jeg vil peke på en annen, etter min mening, «feil» i resonnementet til Solvik: «Det kan bety at skattebetalere som hater fotball må bidra for å holde liv i FK Arendal» Med en slik logikk så bør vi innføre en nattvekterstat (men jeg har en litt uggen følelse av… Read more »

Bent Johan Mosfjell
Admin
14 years ago

Jeg synes saken illustrerer noen viktige poenger. Et poeng er at statens skatter og avgifter faktisk er en belastning som kan føre til at f.eks. en indrettsforening går konkurs. Dette er noe som rammer alle som driver en næring. Og kan utgjøre forskjellen mellom overlevelse og død. Selv driver jeg en gründerbedrift uten offentlig støtte, lever på mindre enn det sosialklienter mottar i offentlig støtte og det er en månedlig kamp for å betale regninger. På alt som jeg handler inn i min private husholdning må jeg betale moms, kombinert med en rekke avgifter f.eks. på bil, kan dette godt… Read more »

Carl Christian
14 years ago

Mosfjell du kommer selv med argumentet som demonstrerer at jeg er uenig med deg (og igjen, sannsynligvis også Solvik) «skatteinngang kombinert med utdeling på denne måten gir politikerne en makt til å bestemme over liv og død.» Ja, selv om jeg ikke er sosialdemokrat så ønsker jeg politikere som tar samfunnsstyring. I en rekke situasjoner så innebærer faktisk styringsmakten å si ja/nei, og det har selvsagt konsekvenser for de involverte. jeg mener at vi gir mandat til denne styringen gjennom valg, da partiene gjennom sine programmer viser hvordan og hvor mye samfunnstyring de vil da. Uten at jeg har noen… Read more »

Bent Johan Mosfjell
Admin
14 years ago

Det betyr at vi i hvert fall er enige om retningen… Jeg har imidlertid to kommentarer. For det første så synes det litt naivt å anta at velgerne gir mandat basert i partienes programmer. Dels fordi velgerne ikke har peiling på innholdet i programmene, dels fordi programmene langt på vei er irrelevante for politikerne og dels fordi den enkelte velgerens bidrag ikke påvirker valgutfallet. For det andre så finnes det et alternativ til at politikerne foretar disse beslutningene. Samspillet mellom den som eier en bedrift og kundene. Godt nok produkt til tilfredsstillende pris fra bedriften, sikrer nok kunder til at… Read more »

Thor Børresen
Thor Børresen
14 years ago

Siden jeg blir utfordret så får jeg svare: Nei, jeg synes ikke det er greit at Oslo kommune gir tomt til Vålerenga, og det blir ikke bedre om de gir tomt også til «mitt kjære» Lyn (for å presisere: Start er mitt nummer 1 selv om jeg hadde sesongkort hos Lyn da jeg bodde i hovedstaden!). Det handler om å forvalte kommunens ressurser på en best mulig måte, og det samme gjelder tilfellet FK Arendal. Selvfølgelig er det ikke ideelt at kommunen må gå inn på dette feltet, men mitt poeng var bare at det kunne kostet skattebetalerne mer om… Read more »

Per
Per
14 years ago

Nei, Bjørn Magne, vi er ikke så uenige. Du har rett i at FK Arendal er i en konkurransesituasjon, og at dersom de får støtte så innebærer det en konkurransevridning i forhold til de klubbene de konkurrerer mot – som også har betalt skatter og avgifter – men som ikke har havnet i en situasjon hvor de er avhengig av skattefinansiert støtte for å overleve. Nei, jeg må moderere mitt forrige innlegg. Utgangspunktet er jo at klubbene burde betale langt lavere skatter og avgifter, og dermed ha en langt lavere sannsynlighet for å havne i økonomisk uføre. Men jeg ser… Read more »

Fra arkivet