Ukategorisert

Økonomisk likhet – til hvilken pris?

PLENUMSMØTE 9/10: Økonomisk likhet – til hvilken pris? Den nordiske modellens framtid.
mandag 01. oktober 2007

Polyteknisk Forening inviterer til plenumsmøte tirsdag 9. oktober 2007 kl. 1900 i Håndverkeren

Økonomisk likhet – til hvilken pris? Den nordiske modellens framtid.
De nordiske landene har lykkes i å oppnå høy grad av økonomisk likhet – med både små inntektsforskjeller og lav arbeidsledighet – samtidig med høy økonomisk vekst. Organiseringen av arbeidslivet trekkes fram som en av de avgjørende faktorene, men ved nærmere ettersyn viser det seg at det er store forskjeller mellom de nordiske landene på dette området. Hva vet vi om årsakene til den nordiske modellens suksess? Hva koster det å oppnå økonomisk likhet? Hvilke premisser legger dette for de politiske valgene? Hvilke hovedutfordringer er det framover?

Møtet markerer starten på en møteserie knyttet til helhetlig økonomisk tenkning.

Innledning ved Karl Ove Moene, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og leder for ESOP – et nytt Senter for fremragende forskning, som skal studere sammenhengene mellom likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, både i rike og i fattige land.

Kommentarer fra direksjonsmedlemmene Kristin Clemet, leder Civita, Jon Hippe, leder Fafo og
Tom Colbjørnsen, rektor Handelshøyskolen BI. Møteleder Rolf Utgård, styremedlem Styreakademiet Oslo og tidligere styremedlem / konserntillitsvalgt Kværner.

Forhåndspåmelding til www.polyteknisk.no eller telefon 22 42 68 70.

PF Millennium, PF Nasjonaløkonomisk, Styreakademiet Oslo

Tags:

Mest lest

Arrangementer