Diverse, Magasin

Skedsmo: Ap i 101

Ap har styrt Skedsmo kommune i Akershus i 97 år. Sammenhengende. Nå sikrer sentrum at Ap når hundreårsmerket. Med Venstre på lasset. Tross løfter om regimeskifte.

For Høyre og FrP er det sikkert bittert at sjansen glapp. Men verst må det være at Venstre, som i valgkampen var krystallklare på behovet for et skifte, henger seg på de to andre sentrumspartienes valg av fortsatt Ap/SV-regime.

Politikere er avhengige av troverdighet for å oppnå tillit. Som sentrumsparti kan Venstre vippe begge veier, og gjør det også. Under Sponheim har partiet klargjort sine prinsipper for et levende lokaldemokrati. Et av prinsippene er å «vippe makten». Når et parti har dominert styringen av en kommune, bør man bidra til å vippe makten. Men å la praksis følge teori er ikke like enkelt.

I Lørenskog hadde Ap styrt i 80 år, da V havnet på vippen og bidro til ikke-sosialistisk flertall i 1999. I 2003 beholdt de styrende partiene flertall, men med sterke forskyvninger til fordel for FrP. Da valgte Venstre å gi venstresiden makten tilbake. Som om fire år er nok til å veie opp for 80.

Aps partisekretær Martin Kolberg oppfordret før valget regjeringspartienes lokalavdelinger til å styre sammen i de kommuner og fylker der det var mulig. SP nektet å følge oppfordringen. Partiet er beryktet for sine hestehandler der målet er å skaffe seg selv posisjoner. Men hva er posisjoner uten visjoner? Maktkåthet. Og det gjelder naturligvis alle partier, ikke bare SP.

I Skedsmo satt ikke Venstre på vippen, og trengte derfor ikke å delta i noe samarbeid med venstresiden. Venstre valgte likevel, som mange andre steder, å gjøre felles sak med resten av sentrum.

Skedsmo var en av tre kommuner i Akershus der Ap efter forrige valg innførte eiendomsskatt, tross løfter om det motsatte. I Nittedal ble Ap-styret kastet, i Lørenskog fikk de fortsette. Og i Skedsmo ble sentrum plassert på vippen. V var mot eiendomsskatten, KrF for.

Mange uttrykker overraskelse over Venstres valg. Deriblant regionavisen Romerikes blad.

Skedsmo Venstre og Boye Bjerkholt kunne valgt å gå i opposisjon, og tegne opp et tydelig politisk alternativ. Istedenfor har Venstre valgt å henge seg på et flertallsalternativ der partiet egentlig er overflødig. Venstre har sikret seg vippeposisjon i råd og utvalg, og formannskap. Men ikke i kommunestyret. Ethvert intitiativ mot høyre vil bli stanset om ikke før så ihvertfall i kommunestyret.

På sin hjemmeside bruker Skedsmo Venstre rikelig med plass og artikler til å begrunne sitt skifte: Venstre inngår i sentrum-venstre-koalisjon, politisk plattform, lokallaget skryter av å få plass i formannskapet – og at de leverer på skole og miljø.

Makt og posisjoner ble for fristende for medlemmene. Likevel må Venstre i Skedsmo være forberedt på at at det stilles spørsmål ved troverdigheten. Å ha troverdighet er nødvendig for å oppnå tillit. Bare velgerne kan svare på om Skedsmo Venstre har troverdigheten i behold.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer