Ukategorisert

Statsbudsjettet – en oversiktstabell

Den beste måten å fremstille hvordan staten ikke bør drives, er å publisere Finansdepartementet sin tabell over statens inntekter og utgifter.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2008. Medlemmene i Liberalerens redaksjon er godt i gang med å gå igjennom postene. Forhåpentligvis vil gjennomgangen vises i ulike artikler de neste ukene.

Oversiktstabellen viser klart og tydelig det vi er misfornøyde med, riktig nok på en enkel måte. Statens utgifter er for store, og må nødvendigvis dekkes inn med gigantiske skatter og avgifter. I tillegg er det et betydelig underskudd, riktig nok uten inntekter og utgifter fra petroleum. Det forteller mye om situasjonen. Uten olje og gass, måtte vi ha betalt enda mer i skatter og avgifter. Det bør være et sterkt signal for alle og enhver. Inntekter fra petroleum er med på å hindre et systemskifte i økonomisk politikk. Det er sikkert gledelig for sosialdemokratene, men direkte ergerlig for oss som er motstandere av en voldsom stor stat.

Tags:

Mest lest

Arrangementer