Ukategorisert

Kan gå til valg på økte skatter

Regjeringspartiene kan komme til å gå til valg på å øke skattene om to år. Det beste signalet velgerne kan gi politikerne, er å ikke stemme på de som vil ta enda mer av våre penger.

Helge Pedersen, Arbeiderpartiet sin nestleder, åpner for en debatt om skattenivået, ifølge Dagbladet.

Skattebetalerforeningen har de siste årene regnet ut det som Liberaleren tidligere har omtalt som skattefridagen. I år var dagen satt til 21. juli. Det betyr at norske borgere må jobbe fra 1. januar til 20. juli for å betale pengene politikerne krever. Fra 21. juli og ut året beholder vi egne penger. Det finnes liberalister som mener regnestykket på skattefridagen er omstridt. Det er likevel en god målestokk for å vise hvor mye penger staten stjeler fra borgerne for å finansiere mer eller mindre gode ordninger.

Hvis politikerne øker skattetrykket mye, og skattefridagen blir flyttet til august eller september, vil mange føle det som meningsløst å jobbe. Naturlig nok. I utgangspunktet er det kun et lite mindretall som vil vie sitt liv til staten, selv om sosialdemokratiet står sterkt. Statens inntekter, som politikerne bruker til å finansiere staten og offentlige tilbud, kan gå ned om borgerne føler de ikke får lønn for strevet. Da får Helga Pedersen & co mindre å bruke til skoler, helsevesen, kultur, Forsvaret, samferdsel, miljø og ulike støtteordninger. For høyt skattenivå kan redusere velferdsstaten dramatisk, noe som vil være stikk i strid med målsetningen til regjeringspartiene. For mange av oss kan det bli mer lønnsomt å gå på trygd enn å jobbe, og det i et lite land der nesten 700 000 personer, eller 1 av 4 voksne nordmenn i arbeidsføralder, står utenfor arbeidsmarkedet.

En undersøkelse foretatt av Samarbeidsforum i Vestfold mot svart økonomi viste i fjor at 1 av 5 har brukt svart arbeidskraft. Hele 40 prosent kunne tenke seg å gjøre det, skrev Tønsberg Blad i fjor vår. Slike tall bør skremme skattekåte politikere som ønsker en stor stat.

Økt skatt betyr ikke bare at politikerne tar våre penger, men de tar også vår frihet. Frihet betyr en rett til å styre eget liv, en rett til å ta egne valg på godt og vondt. For hver eneste tjeneste og ytelse som er skattefinansiert mister borgerne muligheten til å ta valg for hvordan vi vil bruke egne penger. Skatt betyr at vi mister valgmuligheter. Politikerne vil med skatteinntekter gjøre valg for oss. Ingen politikere kan styre våre liv bedre enn det vi selv klarer. Politikerne eller det politiske systemet kan ikke defineres som en kjønnsnøytral supermann. Det er vanlige personer som gjør gode og dårlige valg. Hvorfor skal vi overlate ansvaret for våre liv til helt ordinære personer?

Les mer om hvorfor Liberaleren mener skatt er tyveri.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer