Ukategorisert

Kan gå til valg på økte skatter

Regjeringspartiene kan komme til å gå til valg på å øke skattene om to år. Det beste signalet velgerne kan gi politikerne, er å ikke stemme på de som vil ta enda mer av våre penger.

Helge Pedersen, Arbeiderpartiet sin nestleder, åpner for en debatt om skattenivået, ifølge Dagbladet.

Skattebetalerforeningen har de siste årene regnet ut det som Liberaleren tidligere har omtalt som skattefridagen. I år var dagen satt til 21. juli. Det betyr at norske borgere må jobbe fra 1. januar til 20. juli for å betale pengene politikerne krever. Fra 21. juli og ut året beholder vi egne penger. Det finnes liberalister som mener regnestykket på skattefridagen er omstridt. Det er likevel en god målestokk for å vise hvor mye penger staten stjeler fra borgerne for å finansiere mer eller mindre gode ordninger.

Hvis politikerne øker skattetrykket mye, og skattefridagen blir flyttet til august eller september, vil mange føle det som meningsløst å jobbe. Naturlig nok. I utgangspunktet er det kun et lite mindretall som vil vie sitt liv til staten, selv om sosialdemokratiet står sterkt. Statens inntekter, som politikerne bruker til å finansiere staten og offentlige tilbud, kan gå ned om borgerne føler de ikke får lønn for strevet. Da får Helga Pedersen & co mindre å bruke til skoler, helsevesen, kultur, Forsvaret, samferdsel, miljø og ulike støtteordninger. For høyt skattenivå kan redusere velferdsstaten dramatisk, noe som vil være stikk i strid med målsetningen til regjeringspartiene. For mange av oss kan det bli mer lønnsomt å gå på trygd enn å jobbe, og det i et lite land der nesten 700 000 personer, eller 1 av 4 voksne nordmenn i arbeidsføralder, står utenfor arbeidsmarkedet.

En undersøkelse foretatt av Samarbeidsforum i Vestfold mot svart økonomi viste i fjor at 1 av 5 har brukt svart arbeidskraft. Hele 40 prosent kunne tenke seg å gjøre det, skrev Tønsberg Blad i fjor vår. Slike tall bør skremme skattekåte politikere som ønsker en stor stat.

Økt skatt betyr ikke bare at politikerne tar våre penger, men de tar også vår frihet. Frihet betyr en rett til å styre eget liv, en rett til å ta egne valg på godt og vondt. For hver eneste tjeneste og ytelse som er skattefinansiert mister borgerne muligheten til å ta valg for hvordan vi vil bruke egne penger. Skatt betyr at vi mister valgmuligheter. Politikerne vil med skatteinntekter gjøre valg for oss. Ingen politikere kan styre våre liv bedre enn det vi selv klarer. Politikerne eller det politiske systemet kan ikke defineres som en kjønnsnøytral supermann. Det er vanlige personer som gjør gode og dårlige valg. Hvorfor skal vi overlate ansvaret for våre liv til helt ordinære personer?

Les mer om hvorfor Liberaleren mener skatt er tyveri.

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Carl Christian
14 years ago

tror det er veldig viktig (som du delvis kommer inn på Solvik) å ikke la venstresiden vinne frem med den samme fordummende/løgnaktige retorikken som sist, at høyere skatter gir mer penger til omfordeling fra fattig til rik. Premissen for denne løgnen er at skattegrunnlaget er en konstant størrelse. Dersom de får til å opprettholde det som en «sannhet» vil de vinne valg på valg, rett og slett fordi det er mange av oss som synes vi burde få det bedre, og synes det høres greit ut at staten ordner det for oss (grunnet at vi allerede er passivisert av en… Read more »

Konrad
14 years ago

Hei Solvik
Greit at du ikke liker skatt, jeg betaler heller ikke min skatt med glede. Jeg er også liberaler, men har ikke noe problem med skattenivået i seg selv. Jeg er redd for at du kjører rett i den grøfta Høyre har befunnet seg i alle år (Høyres kjernesak så og si): lavere skatt. Dette er med respekt å melde et trivielt og uinteressant standpunkt.

Sorry.

Ellers takk for en interessant blogg.

Bigboyen
Bigboyen
14 years ago

Jeg fikk ikke med meg hvorfor Kontrad mener Solvik kjører i grøfta, mulig det forsvant noe informasjon fra innlegget hans. Men skatt er faktisk det som påvirker friheten til de fleste borgere mest. Beholder folk mer av pengene sine selv så har de muligheten til å skape seg det liv de selv ønsker. Når folk betaler 60-70-80% av hva de tjener i skatt og avgifter så begrenser det friheten vesentlig. Det er ingen økonomisk årsak til å trekke inn mer penger fra borgerne, lavere skatt fører til at det skapes mer verdier og dermed blir det mer å skatte. Så… Read more »

Jim
Jim
14 years ago

Bigboyen: Hva vil da skje med alle de tingene skattepenger brukes til? Nevner i slengen vedlikehold av veier, trygd hvis du skulle være så uheldig å bli utsatt for en ulykke eller miste jobben din, kloakknettverk, offentlige sykehus osv. Da hjelper det ikke at alle skaper sine egne verdier, for det er vel ingen som gidder å spandere ny asfalt eller nye kloakkrør? Det er aldri gøy å betale skatt, men det er strengt tatt nødvendig. Dersom du tjener 50 mill i året, og må betale 60% skatt, så sitter du fortsatt igjen med 20 millioner. En sykepleier i dag… Read more »

Thomas Kenworthy
14 years ago

quote «Hva vil da skje med alle de tingene skattepenger brukes til?» I den grad pengene brukes fornuftig blir tingene som før. I den grad pengene brukes ufornuftig vil folk velge dem bort. «vedlikehold av veier» De større veiene får profesjonnelle eiere som står for vedlikehold og utbygging. Mindre veier eiers av velforeninger og andre som på samme måten forestår driften. «trygd» Det blir ingen trygder. I stedenfor får du bortimot 3 doblet din disponible inntekt. Disse pengene må du selv forvalte og blandt annet spare og forsikre deg. quote «kloakknettverk» av et selskap som sørger mot betaling sørger for… Read more »

Jim
Jim
14 years ago

Mulig de kan privatiseres, men igjen så blir dette begrenset av at noen har yrker som er nødvendige, tjener mindre. Forholdet mellom fattig og rik blir jo nøyaktig det samme, fordi vi da betaler mindre skatt på lik linje. En som da tjener 50 mill blir skattet 28% sitter da igjen med 36 mill. Sykepleieren med en inntekt på 350000 sitter da igjen med 252000. De vil da få problemer med å betale de høyere prisene fra privatiseringen, og ikke nyte godt av subsidier fra staten, som i dag hjelper folk med lavere inntekt. Sett at hun med 252000 skal… Read more »

Jonna Hansen
Jonna Hansen
14 years ago

«For mange av oss kan det bli mer lønnsomt å gå på trygd enn å jobbe, og det i et lite land der nesten 700 000 personer, eller 1 av 4 voksne nordmenn i arbeidsføralder, står utenfor arbeidsmarkedet.»

Har du noen kildehenvisninger til dette? Hva mener du med «utenfor arbeidsmarkedet»?

Thomas Kenworthy
14 years ago

Jim, Hovepoenget mitt er at det er urett å bruke vold mot fredelige mennesker for å tvinge dem til å betale for veier, kloakk, biblioteker, kulturfestiveler etc. I det perspektivet er det irrelevant hvor mye enkelte tjener eller taper på dette. Hvor mye en sykepleier vil tjene i et fritt samfunn er vanskelig å si. Med dagens regulering og subsididering av helsebransjen er staten nærmest enerådende som arbeidsgiver. Det er tydelig at de behandler sine ansatte dårlig. Mange sykepleiere slites ut og førtidspensjonerer seg. Mange skifter til andre yrker og atter mange jobber bare deltid. Uten regulering vil nok både… Read more »

Konrad
14 years ago

Bigboyen: Rop om lavere skatt er i seg selv et uinteressant standpunkt, det er begrunnelsene og alternativene til omfattende skattlegging som er interessante. Høyre og Anders Langes parti har alltid mast om lavere skatt, Høyre dog på en mer sivilsert måte. Høyre har gjort seg uinteressant fordi skatt er den eneste lille kjernen som er igjen av det borgerlige parti, Høyre er ikke engang liberalt. Skatt har flere begrunnelser. Det kanskje viktigste og mest tungtveiende er å dekke kostnader til å produsere det samfunnsøkonomene kaller kollektive og offentlige goder, særlig politi, rettsvesen og forsvar, men også gatelys, parker, fortau, offentlig… Read more »

Bigboyen
Bigboyen
14 years ago

Jeg er enig med deg i at man ikke kan diskutere skatt uten å være klar på hva som er alternativet. Her er politikere som går inn for skattelette feige. Frp er selvsagt verst siden de vil øke utgiftene og senke inntektene, og det har ødelagt mye av mulighetene til en god debatt. Men nedsatt skatt må settes i sammenheng med mer frihet. Ikke bare vil det gi mer penger for borgeren å bruke på det hun ønsker, men det vil også bety at man slipper overvåkning fra storebror og en rekke moralpoliti. Vi kan f.eks begynne å legge ned… Read more »

Konrad
14 years ago

Jeg tror fortsatt du gjør det litt for enkelt Storegutt. Det store paradokset (som oppegående økonomer er svært OBS på) er at økonomisk liberalisme (frikonkurranse) ikke er mulig uten sterk statlig styring. Man kan altså ikke bare legge ned tilsyn og dept uten videre. Jo mer privatisering av tjenester som tidligere var offentlig, desto flere og sterkere tilsyn trenger vi. Dette reduserer naturlig nok behovet for skatter til å dekke kostnader ved offentlige tjenester (f.eks. helse), men øker behovet for skatter til dekke kostnader med tilsynsordninger. På mange områder er privatisering heller ikke heldig, tjenestene bør i det minste være… Read more »

Fra arkivet