Ukategorisert

Snoen med innflytelse i britisk domstol

Liberalisten Jan Arild Snoen pekte på de mange problematiske aspekt ved filmens budskap og virkemiddel. En britisk domstol går enda lengre mot Al Gore og filmen En ubehagelig sannhet.

Filmen har uten tvil spilt en rolle i klimadiskusjonene i Norge det siste året. Temaet dominerte på flere av landsmøtene, spesielt det politiske verkstedet til Arbeiderpartiet. Partileder og statsminister Jens Stoltenberg lovte på landsmøtet at Norge skal skjerpe sine mål for reduksjon av klimagasser innen 2012, og redusere utslipp tilsvarende 30 prosent innen 2020 og 100 prosent innen 2050.

Jan Arild Snoen var tidlig ute med kritikk av filmen. Han pekte på en del av det som er problematisk med filmen.

I dag kom nyheten om at en britisk domstol har felt en knusende dom over filmen. Filmen inneholder ni vitenskapelige feil, ifølge TV2 Nettavisen. Filmen kan, ifølge dommen, vises i britiske skoler, men bare sammen med informasjon som balanserer informasjonen. I Norge har TV2 vist filmen, men uten å balansere budskapet. For så vidt helt greit, ettersom Liberaleren forsvarer full ytringsfrihet.

Dommen bør være en vekker for oss alle. Vi må ikke spise all informasjon helt rått, selv om det kommer fra personer som har vært presidentkandidater eller fra staten. I klimaspørsmålet er det ingen som har en fullstendig fasit. Unntaket er de som har eiendomsretten som hellig. Miljømessig betyr dette at vi som er liberalister skal ha innebygde stengsler som forbyr forurensing som krenker andres eiendomsrett.

Bent Johan Mosfjell, skribent i Liberaleren, har stilt spørsmålet Er det farlig med klimaendringer? Artikkelen anbefales!

Mest lest

Arrangementer