Ukategorisert

Ja til et mangfoldig samfunn

Forslagsstiller Daniel Heggelid-Rugaas fremmer et spennende forslag på landsmøtet til Unge Venstre som arrangeres til helgen.

Forslaget Like muligheter for B-mennesker lanserer tanker som tilrettelegger for den delen av befolkningen som har en døgnrytme som er ulik resten. Heggelid-Rugaas mener Unge Venstre skal gå i front for å legge til rette for arbeidsplasser og institusjoner som tilbyr en alternativ arbeidsrytme. Venstre-politikeren mener det må bli lettere å inngå individuelle avtaler for personer med en B-døgnrytme, og fleksible løsninger må ikke begrenses av lover, regler eller fagforeninger.

Som en del av argumentasjonsrekken legger Heggelid-Rugaas til grunn at dette vil redusere trykket på samfunnsstrukturer som veier, kollektivtransport og butikker, og dermed bedre tilbudet som igjen fører til samfunnsøkonomiske besparelser. Det er skjedd mye siden industrisamfunnet, og innovasjonssamfunnet krever ikke at alle arbeider til samme tid og etter samme mønster. Teknologien har utvisket mange fysiske grenser for arbeidsplassene, og mange arbeider hvor og når som helst.

Ideen er fantastisk, og den vil være god for alle som ønsker å videreutvikle det mangfoldige samfunnet. Vi er alle forskjellige, og dagens ”tidlig opp og tidlig hjem” samfunn er ikke tilpasser alle borgerne, er ikke tilpasser alle som bidrar i storsamfunnet.

En omlegging vil, dersom forslaget blir praktisk politikk, bety store utfordringer for staten. I dag er de offentlige utgiftene gigantiske på grunn av mange skattefinansierte tjenester. Hvis tjenestene blir utvidet, uten betydelig grad av effektivisering eller omlegging av finansieringsordningene, må skattebetalerne betale for en større kake enn det som i dag er tilfelle. Det vil bety økt skatt.

To konkrete eksempel:
NAV Osterøy, altså skattefinansierte tjenester, har i dag åpent fra klokken 09:00 – 15:00 på hverdager. Dersom åpningstider utvides til klokken 21:00, vil det, uten en omlegging, bety betydelig høyere lønnsutgifter som skattebetalerne må betale.

Mange av barnehagene har åpent på dagtid. Barnehagene i Notodden kommune er ikke unntaket. Dersom åpningstidene utvides, vil de offentlige utgiftene øke ettersom brukerne kun betaler en del av regningen for barnehageplasser.

En alternativ samfunnsstruktur er positiv, men dersom nyskapingen skal være basert på dagens sosialdemokratiske tenking kan kostnadene bli i overkant store. Det finnes grenser for hvor mye skatter og avgifter borgerne kan betale, ikke sant Daniel Heggelid-Rugaas?

Lykke til med debatten på landsmøtet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer