Ukategorisert

Ja til et mangfoldig samfunn

Forslagsstiller Daniel Heggelid-Rugaas fremmer et spennende forslag på landsmøtet til Unge Venstre som arrangeres til helgen.

Forslaget Like muligheter for B-mennesker lanserer tanker som tilrettelegger for den delen av befolkningen som har en døgnrytme som er ulik resten. Heggelid-Rugaas mener Unge Venstre skal gå i front for å legge til rette for arbeidsplasser og institusjoner som tilbyr en alternativ arbeidsrytme. Venstre-politikeren mener det må bli lettere å inngå individuelle avtaler for personer med en B-døgnrytme, og fleksible løsninger må ikke begrenses av lover, regler eller fagforeninger.

Som en del av argumentasjonsrekken legger Heggelid-Rugaas til grunn at dette vil redusere trykket på samfunnsstrukturer som veier, kollektivtransport og butikker, og dermed bedre tilbudet som igjen fører til samfunnsøkonomiske besparelser. Det er skjedd mye siden industrisamfunnet, og innovasjonssamfunnet krever ikke at alle arbeider til samme tid og etter samme mønster. Teknologien har utvisket mange fysiske grenser for arbeidsplassene, og mange arbeider hvor og når som helst.

Ideen er fantastisk, og den vil være god for alle som ønsker å videreutvikle det mangfoldige samfunnet. Vi er alle forskjellige, og dagens ”tidlig opp og tidlig hjem” samfunn er ikke tilpasser alle borgerne, er ikke tilpasser alle som bidrar i storsamfunnet.

En omlegging vil, dersom forslaget blir praktisk politikk, bety store utfordringer for staten. I dag er de offentlige utgiftene gigantiske på grunn av mange skattefinansierte tjenester. Hvis tjenestene blir utvidet, uten betydelig grad av effektivisering eller omlegging av finansieringsordningene, må skattebetalerne betale for en større kake enn det som i dag er tilfelle. Det vil bety økt skatt.

To konkrete eksempel:
NAV Osterøy, altså skattefinansierte tjenester, har i dag åpent fra klokken 09:00 – 15:00 på hverdager. Dersom åpningstider utvides til klokken 21:00, vil det, uten en omlegging, bety betydelig høyere lønnsutgifter som skattebetalerne må betale.

Mange av barnehagene har åpent på dagtid. Barnehagene i Notodden kommune er ikke unntaket. Dersom åpningstidene utvides, vil de offentlige utgiftene øke ettersom brukerne kun betaler en del av regningen for barnehageplasser.

En alternativ samfunnsstruktur er positiv, men dersom nyskapingen skal være basert på dagens sosialdemokratiske tenking kan kostnadene bli i overkant store. Det finnes grenser for hvor mye skatter og avgifter borgerne kan betale, ikke sant Daniel Heggelid-Rugaas?

Lykke til med debatten på landsmøtet.

Tags:

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Hva gjør man ikke for å skaffe seg stemmer! Nå vil altså hederlige og arbeidsomme idealister som Sverdrups, Michelsens, Mowinckels og Seips gamle parti fri til dem som ikke vet å pelle seg ut av senga om morgenen – Gott im Himmel! Det er èn ting som får et samfunn til å fungere, og det er saft suse meg vekkeruret! Men herregud, dersom en arbeidsgiver går med på å ansette en slappfisk som kommer hanglende ved 1-tiden om ettermiddagen for så å strene ut for å rekke t-banen to minutter på fire, så gjerne for meg. Men Venstre pleier jo… Read more »

Seide
14 years ago

Jeg vil ærlig påstå at jeg er mye mer opplagt til å jobbe etter klokken tolv på kvelden. Har akkurat laget meg en kaffekopp, og skal fortsette å studere til ettiden. Dagen har jeg brukt til å henge i klatreveggen, en mye mer fornuftig bruk av dagslys enn å sitte inne ved et skrivebord. Er mine vurderinger feil og latskap?

Prinsippet i denne resolusjonen er veldig god, men de økonomiske rammene for offentlig tjeneste kan også bli et problem.

Simon
14 years ago

Oss liberalistisk anlagte bedriftseiere praktiserer alternative døgnrytmer hele tiden. Våre folk i Episteme kommer på jobb ca fra kl 0530 til 1100, alt etter personlige preferanser, i de jobbene som egner seg for det. Det vil si grafiske designere, programmerere, systemadminstratorer o.l, og ikke sentralbordet, supportvakten eller de som har møter med kunder. Alt dette har jeg funnet på nesten alene, uten hjelp av en politiker. Utrolig ! Og hvorfor det ? Jo, det lønner seg. Det lønner seg for meg, og for dem. Men innimellom dukker det opp en og annen forvillet sjel, av den typen som Eivind K.… Read more »

Simon
14 years ago

Seide, websiden du oppgav er ugyldig. Jeg var litt nysjerrig på hvilken bransje du er i.

Seide
14 years ago

Ok, siden jeg ikke fant adressen din på nettside ditt kan jeg poste på nytt. Er student, men ser på meg selv som en produktiv en. Link skal fungere nå.

Simon
14 years ago

Bingo !

Daniel Heggelid-Rugaas
14 years ago

Det vil være i begrenset grad at økt arbeidstid fører til voldsomme økte utgifter, siden det ikke vil komme flere personer i jobb, men at de som ellers jobbet på NAV Osterøy heller sprer dette utover dagen – når folk kommer innom klokken seks istedet for å være der mellom 9 og tre, Jeg er enig i at vi skal være varsomme med å utvide statens ansvarsområder (det forsåvidt vanskelig å dra det lengre enn i dag…), men de samfunnsøkonomiske besparelsene, helt direkte mindre vei- kollektiv- og transportutbygging, sammen med en økt fleksibilitet og frihet til å drive/jobbe friere vil… Read more »

Piris
Piris
14 years ago

Dette er genialt forslag !
Selv jeg anser meg selv som både A og B menneske !
Jeg har ikke noe imot å jobbe tidlig eller sent .. jeg har ikke
problemer med å stå opp hvis jeg må.. f. eks klokken 5 om morgenen.
Det eneste jeg er interessert i er å ha en jobb å gå til !

toao
toao
14 years ago

Her er det vel bare å anbefale Eivind Knudsen å lese noe av Richard Florida.

Fra arkivet