Ukategorisert

Orgasmens land!

Liberaleren innrømmer at overskriften på denne artikkelen er søkt, men i deler av Tibet er det ikke unaturlig at en kvinne har flere, ja opptil mange ektemenn.

I Norge har det vært politisk korrekt å forsvare dagens ekteskapslovgivning som kun forfekter ekteskap mellom kvinne og mann. Loven setter også mange andre begrensninger, uten at Liberaleren skal gjøre et stort poeng ut av det.

I går kunne NRK melde at flermanneriet blomstrer i Panamdalen i de midtre delene av Tibet. I denne delen av verden er det ikke uvanlig at en kvinne har fem ektemenn. Liberalerens syn, vi er altså imot ekteskapsloven, fungerer i praksis. Det er utrolig deilig å registrere.

I Panamdalen er polyandri vanlig. I andre deler av verden er polygami, ekteskap mellom en mann og flere kvinner, mer vanlig. Vi mener den norske stat ikke skal ha monopol eller en rett til å bestemme mulighetene for å inngå frivillige avtaler. Ekteskap bør i utgangspunktet være en avtale mellom flere personer. Hvem og hvor mange som skal inngå en avtale har staten i utgangspunktet ingen ting med. Noen vil sikkert komme med motforestillinger angående alder, men vi velger å holde denne problemstillingen utenfor i denne artikkelen. Vi gleder oss kun over den liberale praksisen i Panamdaleni Tibet.

Liberaleren har gjennom mange år i altfor lite grad påpekt behovet for å avvikle hele ekteskapslovgivningen. Bakgrunnen er enkel. Vi ønsker ikke at homofile og lesbiske skal diskrimineres i lovverket. Derfor har vårt sekundære ønske vært en felles ekteskapslov som ikke er basert verken på kjønn, legning eller antall. Denne linjen er ikke perfekt, men den er riktig fordi likestilling vil gi mange homofile, lesbiske og bifile et langt bedre liv. En felles ekteskapslov vil bryte ned mange barrierer, og en ny lov kan bane vei for å avvikle hele ekteskapslovgivning en gang i fremtiden.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Shimón
Shimón
14 years ago

«Noen vil sikkert komme med motforestillinger angående alder, men vi velger å holde denne problemstillingen utenfor i denne artikkelen.» Dette er jo en av «the key factors» ved hele denne lovgivningen! Å skippe den lett og ledig på den måten er uforsvarlig i en slik artikkel. Jeg ser på meg selv som liberal, men ser ikke hvorfor homofile på død og liv må gifte seg i kirken. Det er jo til og med færre og færre heterofile som gjør dette, da Kirken i Norge er avleggs. Alle har jo muligheten til å inngå et partnerskap. Kirken er håpløs å stride… Read more »

Petter Falch Rasmussen
Petter Falch Rasmussen
13 years ago

Forsiktig med ordbruken her. Ser helst at ordet polygyni, flerkoneri, brukes om tilstender der det er en mann og to eller flere kvinner involvert, så man ikke forveksler det med polygami, flergifte, som ikke sier noe om kjønn. Hva alder angår har det jo å gjøre med at man vet hva man gjør og sånn, og det har jo med myndighet å gjøre (skjønt ved fylkesmanns tillatelse og skjellig grunn kan man komme seg ned i en alder av 16, om man føler at man begynner å bli litt vel gammel ved fylte 17 eller 18). Det er altså en… Read more »

Fra arkivet