Ukategorisert

Orgasmens land!

Liberaleren innrømmer at overskriften på denne artikkelen er søkt, men i deler av Tibet er det ikke unaturlig at en kvinne har flere, ja opptil mange ektemenn.

I Norge har det vært politisk korrekt å forsvare dagens ekteskapslovgivning som kun forfekter ekteskap mellom kvinne og mann. Loven setter også mange andre begrensninger, uten at Liberaleren skal gjøre et stort poeng ut av det.

I går kunne NRK melde at flermanneriet blomstrer i Panamdalen i de midtre delene av Tibet. I denne delen av verden er det ikke uvanlig at en kvinne har fem ektemenn. Liberalerens syn, vi er altså imot ekteskapsloven, fungerer i praksis. Det er utrolig deilig å registrere.

I Panamdalen er polyandri vanlig. I andre deler av verden er polygami, ekteskap mellom en mann og flere kvinner, mer vanlig. Vi mener den norske stat ikke skal ha monopol eller en rett til å bestemme mulighetene for å inngå frivillige avtaler. Ekteskap bør i utgangspunktet være en avtale mellom flere personer. Hvem og hvor mange som skal inngå en avtale har staten i utgangspunktet ingen ting med. Noen vil sikkert komme med motforestillinger angående alder, men vi velger å holde denne problemstillingen utenfor i denne artikkelen. Vi gleder oss kun over den liberale praksisen i Panamdaleni Tibet.

Liberaleren har gjennom mange år i altfor lite grad påpekt behovet for å avvikle hele ekteskapslovgivningen. Bakgrunnen er enkel. Vi ønsker ikke at homofile og lesbiske skal diskrimineres i lovverket. Derfor har vårt sekundære ønske vært en felles ekteskapslov som ikke er basert verken på kjønn, legning eller antall. Denne linjen er ikke perfekt, men den er riktig fordi likestilling vil gi mange homofile, lesbiske og bifile et langt bedre liv. En felles ekteskapslov vil bryte ned mange barrierer, og en ny lov kan bane vei for å avvikle hele ekteskapslovgivning en gang i fremtiden.

Mest lest

Arrangementer