Ukategorisert

Journalist får advarsel av staten

Forbud mot reklame vil naturligvis åpne for redaksjonell omtale. Vinspaltene i ulike medier beviser det. Lotteritilsynet står foran en håpløs kamp om tilsynet vil styre innholdet i mediene.

Alkoholloven er klinkende klar på punktet om markedsføring. I kapitel 9 er det uttrykt klart og tydelig at å drive reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. Dette forbudet har skapt et gigantisk marked for de såkalte vinspaltene. VG er bare en av mange som gir leserne gode tips om vin.

Det er ulovlig å drive med markedsføring av spill som ikke har konsesjon i Norge. Det å få konsesjon er svært vanskelig. I praksis betyr dette et reklameforbud på gambling generelt og poker spesielt. Forbudet bidrar selvfølgelig til at aktørene prøver å få så mye redaksjonell omtale som mulig. Det er rett og slett umulig å lukke bakdøren, selv om det norske Lotteri – og stiftelsestilsynet prøver etter beste evne.

I dag kunne Dagens Næringsliv melde at Nettavisen gjorde noe ulovlig når nettstedet sammen med en samarbeidspartner arrangerte en gratis pokerturnering. Ettersom verken Nettavisen eller samarbeidspartneren, Betsson, har konsesjon for spillet, har tilsynet lov til å reagere dersom poker spilles ulovlig i Norge. Liberaleren anbefaler selvsagt ikke en slik praksis. Mer alvorlig er det at Lotteritilsynet kommer med klager på en navngitt journalist. I følge Dagens Næringsliv sier informasjonssjef Rune Timberlid at tilsynet har merket seg Nettavisens åpenbare liberale holdning til pokerbransjen, og at de registrerer at vedkommende journalist har en tendens til å dukke opp i denne sammenhengen. Der bommer Lotteritilsynet kraftig, og hvis det ikke er skivebom har ytringsfriheten svært små rammer i Norge. Redaksjonell omtale av poker er like lite ulovlig som redaksjonell omtale av vin. Vinspaltene har overlevd. Det må også journalist Roy Kvatningen gjøre, til stor forargelse for staten i regi av Lotteri – og stiftelsestilsynet.

Mest lest

Arrangementer