Ukategorisert

De styrer våre liv

I dag er alle nettavisene, mye av radiosendingene og helt sikkert kveldens nyhetssendinger overfylt av innslag fra dagens bokutgivelse fra Gerd-Liv Valla. Uten å ha lest boken, er skribenten overbevist om at bokens innhold vil styrke det liberalistiske grunnsynet til redaksjonen i Liberaleren.

Gerd-Liv Vallas «Prosessen» viser bare at politikerne ikke er bedre enn oss andre. De er ikke bedre skikket enn det jeg er eller det du er. Likevel skal Arbeiderpartiet bestemme en stor del av våre liv. Arbeiderpartipolitikerne ønsker, sammen med politikere fra andre parti, å bestemme hva vi skal bruke egne penger på. De vil bestemme hvordan skolene skal være og de vil ha sterk innflytelse på helse – og eldreomsorg. Noen vil helt sikkert hevde at politikerne styrer oss fra vogge til krav, en påstand som i stor grad stemmer. Vallas bok beviser at politikere er som folk flest med dårlige og gode sider. Hvorfor skal helt alminnelige personer regulere min frihet og begrense den private eiendomsretten på godt og vondt?

Bråk er ikke spesielt for LO og Arbeiderpartiet. Det vet alle som har fulgt andre parti, for eksempel Fremskrittspartiet. Politikere er helt vanlige personer. Derfor er Liberaleren stolt over å arbeide for å flytte ansvar for eget liv over til der det hører hjemme, hos hvert enkelt menneske. «Prosessen» har ikke gitt oss mindre tro på at det er det eneste rette.

Tags:

Mest lest

Arrangementer