Ukategorisert

De styrer våre liv

I dag er alle nettavisene, mye av radiosendingene og helt sikkert kveldens nyhetssendinger overfylt av innslag fra dagens bokutgivelse fra Gerd-Liv Valla. Uten å ha lest boken, er skribenten overbevist om at bokens innhold vil styrke det liberalistiske grunnsynet til redaksjonen i Liberaleren.

Gerd-Liv Vallas «Prosessen» viser bare at politikerne ikke er bedre enn oss andre. De er ikke bedre skikket enn det jeg er eller det du er. Likevel skal Arbeiderpartiet bestemme en stor del av våre liv. Arbeiderpartipolitikerne ønsker, sammen med politikere fra andre parti, å bestemme hva vi skal bruke egne penger på. De vil bestemme hvordan skolene skal være og de vil ha sterk innflytelse på helse – og eldreomsorg. Noen vil helt sikkert hevde at politikerne styrer oss fra vogge til krav, en påstand som i stor grad stemmer. Vallas bok beviser at politikere er som folk flest med dårlige og gode sider. Hvorfor skal helt alminnelige personer regulere min frihet og begrense den private eiendomsretten på godt og vondt?

Bråk er ikke spesielt for LO og Arbeiderpartiet. Det vet alle som har fulgt andre parti, for eksempel Fremskrittspartiet. Politikere er helt vanlige personer. Derfor er Liberaleren stolt over å arbeide for å flytte ansvar for eget liv over til der det hører hjemme, hos hvert enkelt menneske. «Prosessen» har ikke gitt oss mindre tro på at det er det eneste rette.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thomas Olsen
Thomas Olsen
14 years ago

Franklin Delano Roosevelt’s «By the People, For the People» betyr vel nettopp at vi skal ha politikere som er av folket. Altså helt vanlige mennesker. Syntes den er god jeg. (Hvis ikke helt alminnelig mennesker skal regulere og begrense, hva slags vesener skal da gjøre det?) Men Solvik mener at de ikke klarer å styre/regulere/begrense særlig godt. Han har selvfølgelig et poeng. Alle er misfornøyd, også jeg. Forskjellen ligger vel i at jeg ikke kan se for meg 4,5 mill mennesker i Norge styre som de selv vil fordi de har «eiendomsretten over eget liv». Anarki er jo basert på… Read more »

P.A.Rønning
14 years ago

Thomas Olsen: Anarki er jo basert på horisontal organisering. Begrepet blir ofte brukt nedsettende om tilstander preget av lovløshet, uregjerlighet eller kaos. Den fellen skal jeg selvfølgelig ikke falle i, men poenget mitt er: Solvik kunne ha brukt ordet litt oftere i sine artikler. Fordi det er vel anarki du ønsker? Det går vel an å se for seg noe annet enn to muligheter her? Eller mener Thomas Olsen at de eneste to alternativene er den sosialdemokratiske barnepikestaten kontra anarkiet? Hva med et vanlig demokratisk system der de fleste beslutninger og valg som i dag treffes av politikere på våre… Read more »

Thomas Olsen
Thomas Olsen
14 years ago

Horisontal organisering. Er ikke det nettopp: «et vanlig demokratisk system der de fleste beslutninger og valg som i dag treffes av politikere på våre vegne overføres til til oss selv»? Men hvordan skal dette gjennomføres? La oss si at man må bestemme følgende: Hvor mange innvandrere skal Norge ta imot hvert år? Hvor skal det neste Universitetssykehuset ligge? Hvor store/mange fiskekvoter skal lokalbefolkningen i Finnmark ha? Bare fortell meg hvordan dette skal gjennomføres, og hvem som skal bestemme hvordan det skal gjennomføres. Det kommer ingen smerterop fra denne siden. Jeg har tenkt tankene PAR så gjerne vil vi skal tenke.… Read more »

Konrad
14 years ago

Med all respekt, Solvik, er det ikke litt naivt å satse på at trylleformelen «ut til folket» vil fungere? Er du ikke kjent med paradokset at et liberalt samfunn faktisk krever en sterk stat? Spørsmålet er hvordan staten skal organiseres for at samfunnet skal være liberalt. LO er jo en del av den korporative stat, men uten fagforeningene som motmakt til kapitaleierne ville maktskjevhetene ført til et mindre liberalt samfunn. Vi trenger en sterk stat som sikrer eiendomsrett og andre borgerlige retter i et liberalt samfunn.

Thomas Olsen
Thomas Olsen
14 years ago

Hmm, er denne diskusjonen fortsatt i live?

Hva med noen praktiske svar fra Lib gutta?

Ikke bare masse tåkeprat!

Fra arkivet