Ukategorisert

Arbeidsgivere venter på sivilarbeidere

Ragna Rindals Dagsenter i Oslo ventet seks år før en ny sivilarbeider ble ansatt. Antall personer som ønsker siviltjeneste er så lavt, at de som får siviltjeneste kan velge å vrake i jobbmuligheter.

Til tross for at det er enkelt å få innvilget siviltjeneste, er det en markant nedgang i antallet sivilarbeidere. Det er flere grunner til nedgangen. Den mest troverdige årsaken er at unge menn slipper unna førstegangstjenesten i dag på andre måter enn gjennom å erklære seg for pasifist eller religiøs. Det betyr at færre ønsker å undertegne erklæringen som gir siviltjeneste.

Sivilarbeidere blir i dag betraktet som en ressurs. En rekke organisasjoner og offentlige instanser får billig arbeidskraft gjennom siviltjenesteordningen. Liberaleren mener staten ikke skal ha som oppgave å sørge for billig arbeidskraft til aktører som politikerne og byråkratene prioriterer. Derfor er vi imot tvangsordninger, noe verneplikten, inkludert siviltjenesten, er.

I 2006 var det godt under 1000 personer som startet på oppgaven som sivilarbeider. Dette medførte at en del arbeidsgivere ikke fikk billig arbeidskraft gjennom påtvungne kontrakter mellom sivilarbeiderne og staten. Balder kunne denne måneden melde at Ragna Rindals Dagsenter i Oslo har fått ansatt en ny sivilarbeider. Den forrige ungdommen, som jobbet under slavekontrakt, ble ansatt i 2001, altså for seks år siden. For noen tiår siden, da det var mye vanskeligere å komme seg unna militærtjenesten, var situasjonen helt annerledes. Sivilarbeiderne stod i kø for jobb. I dag er det omvendt.

Liberaleren ønsker et helt annet system, et system basert på frihet. Vi ønsker å avvikle hele vernepliktsordningen, både førstegangstjenesten og siviltjenesten. Nedgangen i antall sivilarbeidere målt opp mot de som faktisk gjennomfører militær førstegangstjeneste, viser at tiden er overmoden for et systemskifte.

Tags:

Mest lest

Arrangementer