Ukategorisert

Et annerledes intervju

Det var interessant å lese intervjuet som FRITANKE.no har gjort med Peter N. Myhre. Et litt annerledes intervju med en politiker.

Peter N. Myhre har vært en sentral politiker for Fremskrittspartiet gjennom mange år. Han har hatt mange verv, fra formann i Fremskrittspartiets Ungdom til ordfører i Oslo. I intervjuet med FRITANKE.no er tro eller mangel på gudstro nøkkelordene. Myhre har vært medlem av Human-Etisk Forbund siden 1976.

Han har helt gitt opp å finne humane trekk ved kommunisme og sosialisme. Overalt hvor det har blitt prøvd, har det resultert i tyranni og ufrihet. Han legger til at han ikke ser på Arbeiderpartiet og SVs politikk som sosialisme.

Det er absolutt mulig å finne svar fra FrP-politikeren som er irriterende. For eksempel på spørsmålet om det er mulig å være for en kristen formålsparagraf og fortsatt kalle seg en humanist? Der svarer Myhre at det ikke bør være noe problem. Han synes det er vanskelig å se noen gode argument mot den kristne formålsparagrafen, annet enn de rent prinsipielle argumentene. For oss som setter prinsippene høyt, er det problematisk å se at prinsippene tones ned fordi kristne verdier fungerer tålig bra, slik Fremskrittspartiet ser det.

Les hele intervjuet som Peter N. Myhre har gitt.

Mest lest

Arrangementer