Notiser

Huskestue om lekestue

Eiendomsrett i kommune-Norge er visst et svært vanskelig tema. I løpet av fire år har det gått et stort antall brev og e-poster mellom eieren av lekestua, naboen som vil ha den flyttet og Sarpsborg kommune. Noe særlig nærmere en avslutning på saken har ikke partene kommet, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
    Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.