Ukategorisert

Vil dessverre lovfeste en rett til barnehageplass

Regjeringen innser ikke at barnehager kun er ett av flere alternativ for småbarnsforeldre.

Regjeringen vil endre barnehageloven. Kunnskapsdepartementet sender ut på høring et forslag som skal resultere i en lovfestet rett til en barnehageplass. Forslaget er i tråd med intensjonene i Soria Moria-erklæringen.

Liberaleren beklager forslaget, som kommer til å bli vedtatt ettersom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har flertall på Stortinget. En lovfestet rett vil sementere ett alternativ fremfor andre.

Regjeringen har en målsetning om at denne saken skal legges frem for Stortinget våren 2008. Høringsfristen er 3. januar 2008.

Mest lest

Arrangementer