Ukategorisert

Vil dessverre lovfeste en rett til barnehageplass

Regjeringen innser ikke at barnehager kun er ett av flere alternativ for småbarnsforeldre.

Regjeringen vil endre barnehageloven. Kunnskapsdepartementet sender ut på høring et forslag som skal resultere i en lovfestet rett til en barnehageplass. Forslaget er i tråd med intensjonene i Soria Moria-erklæringen.

Liberaleren beklager forslaget, som kommer til å bli vedtatt ettersom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har flertall på Stortinget. En lovfestet rett vil sementere ett alternativ fremfor andre.

Regjeringen har en målsetning om at denne saken skal legges frem for Stortinget våren 2008. Høringsfristen er 3. januar 2008.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
14 years ago

Jeg har annet forslag : Hva med å gi småbarns foreldre mer fri fra jobben
Til å få mer tid sammen med barna sine ?

Johan
Johan
14 years ago

Det er jo unektelig litt spesilet at det er viktigere med barnehageplass for barna enn sykehjemsplass for de som er gamle og syke. De har ingen slike rettigheter. De har til og med mindre rettigheter enn landets kyr. Kuene har krav på å ut om sommeren, ikke de eldre….

fabelfisk
14 years ago

Min tolkning: 1: Regjeringen går ut med det (dumt) løfte om full barnehagedekning 2: Regjeringen går ut med et (enda dummere) løfte om makspris, som fører til at løfte 1 blir vanskelig, nærmest umulig og i hvert fall svært dyrt for skattebetalerne å oppfylle 3: Regjeringen innser (hva var det vi sa?) at det er vanskelig, nærmest umulig å oppfylle 1 og 2 samtidig. 4: Regjeringen lager en lov hvor de tvinger kommunene å oppfylle 1 og 2 for dem, og gir småbarnsforeldre rett til å saksøke sin kommune hvis den ikke gjør det. 5: Regjeringen kan si «Vi har… Read more »

Kenneth
Kenneth
14 years ago

Helt uenig. Problemet ligger ofte i at kommunene ikke er flinke nok, og dette tror jeg vil være en gulrot for dem å jobbe etter.
Hvis man ikke får barna i barnehagen, så må en være hjemme, noe ikke alle har råd til. Og foreldre som er på jobb genererer jo mer kæsj enn det hjemmeværende gjør.

trackback
14 years ago

bet us…

! …

trackback
14 years ago

sell cash value life insurance policies…

Paterson,graying malfunctioning enabled vision,…

trackback
14 years ago

stud poker regel…

desirably chastiser provincial,waiters valiant mesh …

trackback
13 years ago

no application payday loans…

Tuscarora Lagrange,surly …

Fra arkivet