Ukategorisert

Arbeidet med langtidsplanen er i gang

Regjeringen har nå mottatt Forsvarsstudie 07. Dermed er prosessen med å utarbeide neste langtidsplan for Forsvaret, som regjeringen vil fremme i vårsesjonen 2008, godt i gang.

Dokumentet skisserer store endringer i Forsvaret. Mange militærbaser kan bli lagt ned. Ettersom Forsvaret betyr distriktspolitikk for politikerne, er dette et dristig forslag som sannsynligvis ikke får tilslutning i Stortinget. De fleste politikere mener det er viktig å forsvare landet, men minst like viktig er det å opprettholde arbeidsplasser, helt uavhengig om arbeidsplassene er viktig for forsvarsevnen. Det er også et ønske om å redusere Heimevernet, fra en tropp på 50 000 til 30 000. Forslaget er et steg i riktig retning, men langt fra godt nok. Ingen bør tjenestegjøre for Norge mot sin vilje.

Verneplikten skal fortsatt være viktig for å rekruttere til Forsvaret. Fremtidens sesjon bør, ifølge forsvarsstudien, foregå over internett, der både gutter og jenter bør være pliktige til å registrere seg. Deretter skal de som blir valgt ut møte opp på et sesjonssted, men dette skal være frivillig for kvinner. Det er ille med pliktig sesjon, men gledelig at jenter fortsatt skal slippe en del av tvangen. På dette punktet blir det stor debatt blant politikerne, og det er i dag vanskelig å si hva som kommer til å bli utfallet. Det er dessverre fullt mulig at politikerne vedtar kjønnsnøytral verneplikt.

Nå skal regjeringen drøfte Forsvarets fremtidige innretting. Dette vil danne utgangspunktet for de anbefalinger og forslag som vil bli fremmet for Stortinget. I en pressemelding sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at det så langt ikke er foretatt noen politisk vurdering eller behandling av Forsvarets fremtidige basestruktur og geografiske lokaliseringer utover inneværende langtidsperiode. Liberaleren anbefaler alle liberalistene om å delta i debatten. Uten press, kommer Stortinget til å holde seg til dagens linje som forsvarssjef Sverre Diesen omtrent slakter gjennom Forsvarsstudie 07.

Tags:

Mest lest

Arrangementer