Notiser

Nytt nettspill fra Finansdepartementet

Hadde medlemmene i Liberalerens redaksjon fått være finansminister, med en del støtte i Stortinget, ville det norske samfunnet sett helt annerledes ut. Borgerne ville fått beholde sine egne inntekter og privat eiendomsrett hadde vært et gode, ikke en byrde. Finansdepartementet har lansert et nettspill. Husk: Skatt er tyveri!

Mest lest

Arrangementer