Ukategorisert

Sikkerhetshysteri

Terrorfaren overdrives!

Det er allerede blitt kjent at Avinor vurderer å innføre kroppsskanning på norske flyplasser. Utstyret skal kunne gjennomlyse klær. Ifølge Aftenposten håper Avinor på å teste ut den nye skanneren på Sola flyplass.

Unge Venstre har allerede reagert på forslaget. Ungdomsorganisasjonen mener frykten har tatt overhånd, og har dessverre riktig konklusjon.

Vi bør ikke akseptere full overvåkning og kroppsskanning på bekostning av folks frihet til å bevege seg. Eiendomsretten bør begrense retten til å bevege seg, ikke personvernet.

Galskapen nådde sitt høydepunkt tidligere i år. Da sluttet én pilot i Widerøe i protest mot det strenge sikkerhetsregimet ved norske flyplasser. På kortbanenettet må piloter en del av dagene igjennom 10 kontroller. Pilotene kan styrte et fly når som helst, med eller uten sikkerhetskontroller. De som er villig til å dø for en sak, kan gjøre fryktelig stor skade. Sikkerhetskravene er et spill for galleriet. Alt en pilot trenger for å styrte et fly er hendene.

Kampen mot terror må ikke gå på bekostning av personvernet. Kroppsskanning er et klart overgrep, og flere enn Unge Venstre bør reagere på ordningen som Avinor vurderer å innføre i Norge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer