Ukategorisert

Røykekaos Sandefjord

For kommunelegen er det vanskelig. For oss som tar den private eiendomsretten på alvor, er saken spennende, på kanten til morsom. Liberaleren deltar gjerne i heiagjengen til Cigarillos, en røykeklubb som er etablert i Sandefjord.

I dag kunne NRK melde at Cigarillos trues med dagbøter på 10 000 kroner av kommuneoverlegen dersom de ikke innfører røykeforbud. Kommunelegen har sendt brev til klubben der han viser til Lov om vern mot tobakkskader.

Kanskje Liberaleren skal minne kommunelegen om at røykeforbud på en røykeklubb er en selvmotsigelse?

Cigarillos er en klubb som er basert på medlemskap og medlemskontingent. Medlemmene har egne nøkkelkort for å komme inn i klubben, nesten som en moderne utgave av losjen som mange politikere og byråkrater i Norge er medlem av.

Einar Gran, som er en ev eierne av Cigarillos, sier kommuneoverlegen går langt ut over sine fullmakter, og at de ikke aksepterer kommunelegens krav.

–Dette blir ikke fulgt opp, sier Gran til NRK.

I denne saken heier Liberaleren på Einar Gran. Det er deilig å registrere at noen forsvarer den private eiendomsretten, selv om det kan bety mange ubehageligheter. Kamp mot byråkratiet er ikke lett, men en seier i denne saken vil smake bedre enn en stor, tjukk sigar. Liberaleren ønsker Cigarillos lykke til!

Tags:

Mest lest

Arrangementer